Monday, February 4, 2008

κυανή κοινωνία

Νέα - Λευτέρης Τρικιριώτης - Αρχιπέλαγος

Το Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με ενεργούς φορείς της τοπικής κοινωνίας και την υποστήριξη της Γέφυρα Α.Ε. προχώρησαν στη δημιουργία πλατφόρμας δράσης για τη διάσωση των δελφινιών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων του Κορινθιακού και του Πατραϊκού, προωθώντας τη συνεργασία επιστημόνων και ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών.
Ο Κορινθιακός και ο Πατραϊκός κόλπος είναι δύο σχεδόν κλειστές, απομονωμένες και ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές, που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικό φυσικό πλούτο
και ομορφιά. Δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από χαμηλούς ρυθμούς ανανέωσης των υδάτων τους, θεωρούνται από τα πλέον ευαίσθητα ελληνικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Στις μέρες μας όμως απειλούνται από την έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα, κυρίως μέσω της βιομηχανικής ρύπανσης και της υπεραλίευσης (εντατική και καταστροφική μέση αλιεία). Υπάρχει ο κίνδυνος τα αμέσως επόμενα χρόνια, οι ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές σπάνιου φυσικού πλούτου.

Ενδεικτικό των επιπτώσεων των ανθρωπογενών απειλών, είναι η δραματική μείωση των πληθυσμών των 4ων ειδών δελφινιών (ζωνοδέλφινο, ρινοδέλφινο, σταχτοδέλφινο, κοινό δελφίνι) που διαβιούν στην περιοχή, οι καταγραφές των οποίων όμως έχουν ελαχιστοποιηθεί ανησυχητικά τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αναφέρουμε ότι τα θαλάσσια θηλαστικά, όντας ψηλά στην τροφική αλυσίδα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αποτελούν βασικό και αδιάψευστο δείκτη της υγείας αυτών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, η εξαφάνιση πληθυσμών θαλάσσιων θηλαστικών, αποτελεί προάγγελο της δραματικής υποβάθμισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στο συνολό τους, με πολυάριθμες συνέπειες (περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές).

Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει επίσης, ότι ουσιαστική περιβαλλοντική προστασία επιτυγχάνεται μόνο όταν οι τοπικές κοινωνίες, παίρνουν τη δράση στα χέρια τους, με την καθοδήγηση φορέων έρευνας και προστασίας. Αναγνωρίζοντας την άμεση ανάγκη δραστηριοποίησης για την προστασία της περιοχής, δημιουργήθηκε η Κυανή Κοινωνία, μία πλατφόρμα δράσης με τη συνεργασία τοπικών φορέων, των ναυτικών ομίλων Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Πατρών και Ρίου, του «Αρχιπελάγους» και τη θερμή υποστήριξη της «Γέφυρα Α.Ε.», με στόχο τη διάσωση όχι μόνο των δελφινιών του Κορινθιακού και του Πατραϊκού, αλλά και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στο σύνολό τους, που περιλαμβάνουν τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, και παράλληλα επηρρεάζουν σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες όπως η αλιεία.

Η πλατφόρμα δράσης της Κυανής Κοινωνίας, είναι ανοιχτή στην ένταξη φορέων των αλιέων, καθώς και κάθε άλλου φορέα ευαισθητοποιημένων πολιτών, που θα θέλει να δραστηριοποιηθεί, λαμβάνοντας μέρος στην επίλυση των προβλημάτων αυτής της θαλάσσιας περιοχής.
Ήρθε η ώρα να μεταβούμε από την εύπεπτη συνθηματολογία στην ουσιαστική δράση και την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και να προβούμε σε συντονισμένες δράσεις υπέρ της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής Κορινθιακού- Πατραικού.

Θέλοντας να τονίσουμε πόσο μεγάλες δυνατότητες δράσης υπάρχουν από τη μια και πόσος λίγος χρόνος από την άλλη, για να σώσουμε ό,τι σώζεται, αναπτύσσουμε άμεσα δράσεις ενημέρωσης για την κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα θαλάσσιας προστασίας, με την επιστημονική επίβλεψη ειδικών επιστημόνων του Αρχιπελάγους και τακτικές επισκέψεις του ερευνητικού σκάφους της οργάνωσης στην περιοχή (το οποίο μεταξύ άλλων, διαθέτει υδροακουστικά συστήματα για την εκτίμηση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών, καθώς και σύγχρονα εργαστήρια για τη χημική και μικροβιακή ανάλυση των υδάτων της περιοχής).


Στοχεύουμε η Κυανή Κοινωνία, πέρα από το να φέρει άμεσο αποτέλεσμα στην προστασία αυτής της σπάνιας θαλάσσιας περιοχής, να αποτελέσει παράλληλα και ένα πρότυπο για τη συνεργασία φορέων έρευνας και προστασίας με τις τοπικές κοινωνίες, για την επίλυση των παραγόντων που υποβαθμίζουν και απειλούν το περιβάλλον.


από το Αρχιπέλαγος

1 comment:

Anonymous said...

TO F-M BLOG ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ...PEACE!!

www.fmblog.tk