Wednesday, September 30, 2009

O πεντάλογος της πράσινης ανάπτυξης

1.Πράσινη ανάπτυξη ναι, αλλά επιτέλους ανάπτυξη!

2. Πράσινη ανάπτυξη δεν σημαίνει «ΑΠΕ παντού»!

3. Ο,τι είναι «πράσινο» δεν είναι αυτομάτως και πράσινη ανάπτυξη

4. Η Πράσινη ανάπτυξη οφείλει να είναι βιώσιμη, οπόμε μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη.. ..

5. Πράσινη ανάπτυξη σημαίνει «ανακύκλωση παντού» και «εξοικονόμηση παντού» χωρίς εξαίρεση. Σημαίνει επίσης..

Αρθρο Π Τζεφέρη: Ο πεντάλογος της Πράσινης Ανάπτυξης

Πράσινη ανάπτυξη και κρίση.


Πράσινη ανάπτυξη, κλιματικές αλλαγές και διέξοδος από την κρίση
Του Γιάννη Τόλιου*
διδάκτορα οικονομικών επιστημών
Η νέα οικονομική κρίση, με το μεγάλο βάθος, διάρκεια και διεθνείς διαστάσεις, έχει φέρει στο επίκεντρο το θέμα της πολιτικής εξόδου σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα η περιβαλλοντική κρίση και οι συντελούμενες κλιματικές αλλαγές περιπλέκουν τις διαδικασίες εξόδου, θέτοντας γενικότερα ζητήματα αναδιάρθωσης του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης και διασφάλισης φερέγγυων όρων επιβίωσης του πλανήτη. Ιδιαίτερα απαγοητευτικά είναι τα αποτελέσματα των μέτρων της ΕΕ που εξάγγειλε πριν ένα χρόνο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι απολύσεις, η άνοδος της ανεργίας, η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και η πτώση του βιοτικού επιπέδου της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, συμπυκνώνουν τα αδιέξοδα των ευρωπαϊκών κοινωνιών μαζί και της ελληνικής. Ταυτόχρονα παραμένουν σε ισχύ τα βασικά δόγματα της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας που αποτέλεσαν την κύρια αιτία της κρίσης. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι παράδοξο που οι απόψεις περί «πράσινης οικονομίας» αποκτούν μια ιδιαίτερη αίγλη και αντιμετωπίζονται από ορισμένους ως «σανίδα σωτηρίας» για την διέξοδο από την οικονομική και την περιβαλλοντική κρίση.
Στην έννοια της «πράσινης οικονομίας» περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι οικονομικές δραστηριότητες που υποκαθιστούν ορυκτά καύσιμα και κυρίως πετρέλαιο με «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, υδροηλεκτρικά, βιοαέριο, κά), καθώς και μέτρα «εξοικονόμησης ενέργειας» (βιοκλιματική δόμηση, υβριδικά αυτοκίνητα, καθαρά μέσα μαζικής μεταφοράς, νέες συσκευές, κά), παραγωγικές διαδικασίες που μειώνουν την αποβολή αερίων ρύπων (βιοκαλλιέργειες, καθαρές τεχνολογίες, ανακύκλωση απορριμμάτων, εναλλακτικός τουρισμός κά), η προστασία πολύτιμων φυσικών πόρων (δασών, νερού, πρώτων υλών), εξωραϊσμός δημόσιων αστικών χώρων (ενίσχυση πράσινου, αναπλάσεις), κά. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες προϋποθέτουν μέτρα και πολιτικές προώθησης «πράσινων επενδύσεων» (για παραγωγή «πράσινων προϊόντων», «πράσινων κτηρίων», «πράσινων έργων υποδομής», «πράσινων μεταφορών», «πράσινων υπηρεσιών» και κατ’ επέκταση «πράσινων θέσεων εργασίας»), που σηματοδοτούν τη λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» και συμβάλλουν στην ανάσχεση των κλιματικών αλλαγών.
Ωστόσο η «πράσινη οικονομία» ως ανερχόμενος οικονομικός τομέας, δεν μπορεί από μόνη της να λειτουργήσει ως ατμομηχανή εξόδου από την κρίση, δεδομένου ότι από το σύνολο της ανάπτυξης ένα μικρό ποσοστό, περίπου 3% αντιστοιχεί σ’ αυτήν. Επίσης τα κεφάλαια που ξόδεψαν οι κυβερνήσεις μεγάλων οικονομιών για την έξοδο από την κρίση, μικρό ποσοστό κατευθύνθηκε σε πράσινες επενδύσεις (μόλις 12% στις ΗΠΑ, 15% στη Γερμανία, 7% στη Βρετανία).
Από την άλλη δεν δικαιώνονται οι προσδοκίες για επίλυση του προβλήματος της ανεργίας. Κατά τον Επίτροπο Περιβάλλοντος ΕΕ κ.Στ. Δήμα, οι «πράσινες επενδύσεις» για ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας στην ΕΕ, θα δημιουργήσουν ως το 2020 περίπου 2 εκατ. νέες θέσεις εργασίας. Παρ’ ότι ο αριθμός τους είναι σημαντικός, σε σχέση με τα 20 εκατομμύρια των ευρωπαίων ανέργων, αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην άλλη όχθη του ατλαντικού, όπου ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμπα μίλησε για 4 εκατ. νέες θέσεις εργασίας στην «πράσινη οικονομία» ως το 2020, τη στιγμή που ο σημερινός αριθμός ανέργων ξεπερνά τα 9 εκατ. Κατά συνέπεια το θέμα της ανεργίας και πλήρους απασχόλησης παραμένει άλυτο με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης της «πράσινης οικονομίας».
Η αναζήτηση πόρων για «πράσινες επενδύσεις», γίνεται κυρίως με την επιβολή «πράσινων φόρων», είτε στη λογική ο «ρυπαίνων πληρώνει», είτε στο όνομα κάλυψης του κόστους των κινήτρων «εξοικονόμησης ενέργειας», παραγωγής «καθαρών προϊόντων», κλπ. Ωστόσο η επιβολή προστίμων ή φόρων με βάση την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», δεν αποτελεί αποτελεσματικό μηχανισμό μείωσης των ρύπων, όταν τα πρόστιμα και οι φόροι προς επιχειρήσεις είναι κατά κανόνα μικρού ύψους σε σχέση με τα οφέλη από τη συνέχιση της ρύπανσης. Από την άλλη η χρησιμοποίηση «πράσινων φόρων» ως πρόσθετου μηχανισμού φορολογικής αφαίμαξης λαϊκών εισοδημάτων, χωρίς την αλλαγή του χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος, διαιωνίζει την άδικη φορολογική μεταχείριση υπέρ των μεγάλων εισοδημάτων και των κερδών.Aρα τα όποια δημοσιονομικά μέτρα στήριξης της «πράσινης οικονομίας» δεν αποτελούν πάντα από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη ορθή επιλογή. Η φιλολογία εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ «περί πράσινης ανάπτυξης» αξιοποιείται κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους. Η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να συμβάλλει θετικά όταν εξασφαλίζει πράγματι μείωση ρύπων, δικαιότερη κατανομή φορολογικών βαρών, αύξηση θέσεων εργασίας, κά.
Κατά συνέπεια η έξοδος από την κρίση, σε όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, χρειάζεται μια άλλη πολιτική στον αντίποδα των σημερινών κυρίαρχων πολιτικών. Μια πολιτική που θα έχει επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες, την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, την ανάσχεση των κλιματικών αλλαγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μιας πολιτικής που τα δημόσια αγαθά δεν θα αποτελούν εμπόρευμα και αντικείμενο κερδοσκοπίας, αλλά θα διασφαλίζεται η προσφορά τους σε όλους του πολίτες. Όπου οι αγορές δεν θα κυριαρχούν στην κοινωνία αλλά η κοινωνία πάνω στις αγορές. Όπου η αύξηση της παραγωγικότητας θα συνδυάζεται με πλήρη απασχόληση και μείωση του χρόνου εργασίας, με δικαιότερη κατανομή εισοδήματος και πλούτου, με δραστική μείωση των ανισοτήτων, εξάλειψη της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης και ποικίλων κοινωνικών διακρίσεων, με δημοκρατική αποκέντρωση, ουσιαστική συμμετοχή εργαζόμενων στη λήψη αποφάσεων, με αναβάθμιση αντιπροσωπευτικών θεσμών κά. Μια πολιτική ισότιμης συνεργασία των λαών, ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, μείωσης των στρατιωτικών δαπανών και ενεργή στήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Δηλαδή μιλάμε για μια πολιτική υπέρβασης της κρίσης εμπνεόμενη από τις αξίες και τα οράματα του οικοσοσιαλισμού. Σε αυτό ακριβώς έγκειται η τεράστια προγραμματική διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, ενώ η αγωνιστική του παρέμβαση για την υπεράσπιση εργασιακών δικαιωμάτων και προώθησης των παραπάνω στόχων, τον κάνει αναντικατάστατη δύναμη για μια ελπιδοφόρα πορεία της ελληνικής κοινωνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ


Ο πολύς κύριος KILLτίδης ξαναχτύπησε - τα κοράλλια αυτή τη φορά

Στο "σφυρί" ένας φυσικός θαλάσσιος πλούτος- Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Ανάπτυξης & Τροφίμων

του Γιάννη Κουτελίδα - 22/09/2009

Η απόφαση για τη χορήγηση αδειών αλιείας κοραλλιών στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, που υπέγραψε (18/08) ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, διακυβεύει το μέλλον ενός ανεκτίμητου φυσικού πόρου, και δημιουργεί πολλαπλά ερωτήματα για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η εν λόγω κίνηση.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Αμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία, Φιλίνη Άννα και Ανδριοπούλου Σοφία κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη βουλή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Στις 18 Αυγούστου ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε απόφαση για χορήγηση αδειών αλιείας κοραλλιών στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, διακυβεύοντας το μέλλον ενός ανεκτίμητου πόρου.

Η σχετική απόφαση αναφέρει ότι για να προστατευθεί το απόθεμα των κοραλλιών, η αλιεία τους επιτρέπεται μόνο με το χέρι ή με σκαπάνη από δύτες, και από αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης.

Αν και τα μέτρα ακούγονται καθησυχαστικά, εν τούτοις η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, καθώς στην Ελλάδα, οι συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) υπολειτουργούν, ενώ, το ισχύον ελεγκτικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται ανεπαρκές.

Η πλήρης έλλειψη αστυνόμευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων (πόσο μάλλον σε περιοχές και βάθη που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει), σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επιτρέπεται από σήμερα η αλίευση του κόκκινου κοραλλιού στις Κυκλάδες και στο Κεντρικό Αιγαίο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μία καταστροφή.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις χορήγησης αδειών για την αλιεία του κόκκινου κοραλλιού που είχαν δοθεί στο παρελθόν, οι περισσότερες από αυτές είχαν μεταβιβαστεί από τους Έλληνες κατόχους τους σε σκάφη από άλλες χώρες (κυρίως από την Ιταλία) υπό τη μορφή υπεργολαβίας.

Τα εν λόγω σκάφη, τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα π..χ. ROV (τηλεκατευθυνόμενος υποβρύχιος ρομποτικός μηχανισμός) ή και με μεταλλικές δράγες (συρόμενο αλιευτικό εργαλείο), έχουν τη δυνατότητα να αποψιλώνουν πλήρως μεγάλες περιοχές από αυτό το σπάνιο και αργά αναπτυσσόμενο είδος. Το γεγονός δε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του κόκκινου κοραλλιού είναι ιδιαίτερα χαμηλός (μόλις λίγα χιλιοστά το χρόνο), το καθιστά μη ανανεώσιμο θαλάσσιο πόρο.

Σημειώνουμε, πως για την ανανέωση ενός κοραλλιού που θα αφαιρεθεί από τον θαλάσσιο πυθμένα σήμερα, απαιτούνται δεκαετίες, ενώ πέραν της εντυπωσιακής ομορφιάς και εμπορικής αξίας αποτελεί επίσης και ένα σημαντικό κομμάτι της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας. Η αφαίρεσή του έχει ποικίλες σημαντικές επιπτώσεις στην ισορροπία των εμπορικών και μη ειδών που μοιράζονται τους θαλάσσιους οικοτόπους του. (Στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί 10 είδη κοραλλιών γοργονίων, ένα εκ των οποίων είναι και το κόκκινο κοράλλι Corallium rumbrum).

Επειδή

- είναι απορίας άξιον με βάση ποια ερευνητικά και επιστημονικά δεδομένα θεωρεί το Υπουργείο ότι υπάρχει επαρκές απόθεμα κόκκινου κοραλλιού προς αλίευση στην περιοχή των Κυκλάδων και του κεντρικού Αιγαίου,

- τα αποτελέσματα των πολυετών ερευνών που υλοποιεί το Αρχιπέλαγος, Ι.ΘΑ.Π.Ε.Α καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με την τακτική που εφαρμόζει το υπουργείο Ανάπτυξης,

- η εμφάνιση νέων αλιευτικών αποθεμάτων, σε μία περίοδο όπου, η εφαρμογή άμεσων μέτρων στρατηγικής διαχείρισης και προστασίας των ήδη υποβαθμισμένων αλιευτικών πόρων στα συγκεκριμένα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι πιο αναγκαία από ποτέ

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα αποσύρει άμεσα την απόφαση για χορήγηση αδειών αλίευσης κοραλλιών στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες;"

από το Αρχιπέλαγος

Monday, September 28, 2009

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΦΙΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Λόγω εκλογών μας έχουν κατακλύσει
*οι προσκλήσεις από χαμογελαστούς πολιτικούς
*οι χαιρετούρες όταν μας επισκέπτονται στις υπηρεσίες μας
*οι πανέμορφες αερολογίες όταν πάμε να τους ακούσουμε στις προεκλογικές τους καμπάνιες που μας αφήνουν με την αίσθηση ότι είπαν κάτι πολύ πολύ σημαντικό & βαρύγδουπο.

Εμένα αυτή ειναι η απάντησή μου σε όλους, γιατί όταν χτυπήσαμε τις πόρτες ΤΙΣ ΒΡΉΚΑΜΕ ΟΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ.
Εμένα αυτή είναι η απάντησή μου γιατί στο θέμα των αδέσποτων ζώων ΟΛΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ & αφήνουν εμάς να βλέπουμε τα ποτάμια αίματος & τα περιστατικά κακοποιήσεων που ντροπιάζουν την ΕΛΛΑΔΑ μας
*****************
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που έλαβα ..........

Φέτος αποφάσισα μαζί με πολλούς εθελοντές-πολίτες που ασχολούμαστε ενεργά με τα κοινά (ιδίως σε θέματα που αφορούν περιβάλλον, δάση, ζώα, αδέσποτα κλπ) να απέχουμε από προεκλογικές ομιλίες.

Δυστυχώς επί τρία συναπτά έτη που ασχολούμαι προσωπικά με τον εθελοντισμό κάθε φορά που απευθύνθηκα , είτε εγώ προσωπικά είτε φίλοι εθελοντές, σε πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν θέση, να αναλάβουν την ευθύνη, να ενισχύσουν τη προσπάθεια των πολιτών για την προστασία των δασών ή για την ευζωία & μακροζωία των αδέσποτων ζώων, βρήκαμε τις πόρτες κλειστές.

Σε ατελείωτα email που στείλαμε σε πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους, αντιδημάρχους βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την πλήρη αδιαφορία & την εγκληματική άγνοια.
Αντιμετωπίσαμε από θεατρινισμούς μέχρι απειλές προκειμένου να αφήσουμε το περιβάλλον ή τα ζώα στη μοίρα των ελαχίστων εκλεκτών της χώρας που καθορίζουν τις ζωές και τις τύχες όλων μας.

Καθημερινά προσπαθούμε ως πολίτες να διαχειριστούμε περιστατικά φρίκης (σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα ζώα), να αντικρύσουμε ποτάμια από αίμα, να αναλάβουμε ευθύνες που κανονικά βαραίνουν εσάς τους πολιτικούς, τους δήμους & το κράτος "δικαίου" που υποθετικά χτίσατε.

Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω ως διαμαρτυρία είναι να αρνηθώ να συμπαρασταθώ σε πολιτικούς οποιουδήποτε κόμματος ή χρώματος από τη στιγμή που κανείς δε βρέθηκε να συμπαρασταθεί στα καμμένα δάση, τους καμμένους ανθρώπους & τα βαριά κακοποιημένα & εγκαταλελημένα ζώα της χώρας.

Σας ευχαριστώ θερμά

Sunday, September 27, 2009

ΣτΕ: θα καταδικάσει τη Στρατονίκη το “Χωροταξικό της Βιομηχανίας”;

…ή μηπως θα την σωσει ο αρχαιος Ναος;

Συζητήθηκε την Παρασκευή 25/9 ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας η προσφυγή των κατοίκων της Στρατονίκης κατά της αδειοδότησης της εξόρυξης κάτω από τον οικισμό. Συγκεκριμένα ζητείται η ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 143088/2005 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση του μεταλλείου, καθώς και η Απόφαση Έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Η Σύμβουλος κα Μαρίνα Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος ακυρώσεως της ΚΥΑ, ζήτησε όμως την ακύρωση της Έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης, λόγω παραλείψεων του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την προστασία των προ του 1830 μεταλλευτικών στοών που θεωρούνται “αρχαία μνημεία” . Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Ελευθεροτυπίας” δυο μέρες νωρίτερα (“Πράσινο από την εισήγηση στο ΣτΕ για τα μεταλλεία στη Στρατονίκη”, 23/9/2009), “η πλημμέλεια αυτή εκτιμάται ότι θα θεραπευθεί από τη Διοίκηση”.

Εμείς έχουμε δυο στοιχεία να προσθέσουμε που είναι, κατά τη γνώμη μας, εξαιρετικά σημαντικά:

Πρώτον, η εισήγηση για την απόρριψη της προσφυγής στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στα νέα Χωροταξικά Πλαίσια (Γενικό Χωροταξικό και Εδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία) που κατάρτισε το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτελούν πλέον νόμους του Κράτους. Αποδεικνύεται έτσι περίτρανα πόσο δίκιο είχαν οι “μεταλλευτικοί” Δήμοι Παναγίας και Σταγείρων-Ακάνθου και οι άλλοι φορείς από όλη την Ελλάδα που προσέφυγαν στο ΣτΕ για την ακύρωση του “Χωροταξικού της Βιομηχανίας”.

Είχαμε γράψει τότε (δείτε εδώ) ότι αυτό το Χωροταξικό Σχέδιο έγινε καθ’υπόδειξιν της μεταλλευτικής βιομηχανίας και έχει στόχο να αφαιρέσει από τους πολίτες τη δυνατότητα να ακυρώνουν μεταλλευτικά προγράμματα προσφεύγοντας στο ΣτΕ. Το πρώτο αποτέλεσμα το είδαμε ξεκάθαρα προχθές. Όλοι οι περιβαλλοντικοί και άλλοι λόγοι ακυρώσεως της ΚΥΑ που προβλήθηκαν από την πλευρά των κατοίκων της Στρατονίκης κρίθηκαν αυτομάτως απορριπτέοι, επειδή στο Χωροταξικό Πλαίσιο η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη “μεταλλευτική”. Εξίσου προβληματική θα είναι οποιαδήποτε προσφυγή ασκηθεί στο μέλλον εναντίον μεταλλείου, στη Χαλκιδική ή αλλού στην Ελλάδα.

Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες σοβαρές “παραλείψεις” του Υπουργείου Πολιτισμού που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εισήγηση της κας Κωνσταντινίδου, όμως παρουσιάστηκαν στην Ολομέλεια και θα κατατεθούν με νέο Υπόμνημα από τη δικηγόρο των κατοίκων τις προσεχείς ημέρες. Αυτές αφορούν τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Στρατονίκης (δείτε εδώ) που αν και είναι αρχαίο μνημείο ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, δεν εμφανίζεται σε καμία από τις διοικητικές πράξεις αδειοδότησης του μεταλλείου. Από το 2002 που αδειοδοτήθηκε για πρώτη φορά η εξόρυξη κάτω από τον οικισμό, ο Ναός έχει υποστεί σοβαρές ζημίες και ο κύριος “ύποπτος” είναι φυσικά το υπόγειο μεταλλείο. Σε αντίθεση με την “πλημμέλεια” που αφορά τις αρχαίες στοές, η “πλημμέλεια” που αφορά το Ναό θεωρούμε ότι δεν είναι “θεραπεύσιμη”.

Ο κ. Σουφλιάς έκανε ότι μπορούσε για να καταδικάσει τη Στρατονίκη, όμως τίποτε δεν χάθηκε ακόμη. Περιμένουμε την απόφαση.

http://antigoldgreece.wordpress.com/

Friday, September 11, 2009

Ταψάκια για είδη ζαχαροπλαστικής από λάσπη βιολογικού καθαρισμού χαρτοβιομηχανίας έφτιαχνε «επιχείρηση» κοντά στο Τάχι Θήβας.

από ΤΑ ΝΕΑ

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση, η χαρτοβιομηχανία από την οποία προέρχονταν τα βιομηχανικά απόβλητα δραστηριοποιείται στον τομέα του ανακυκλωμένου χαρτιού, κατά την επεξεργασία του οποίου χρησιμοποιείται πλήθος επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία χημικών. Τα απόβλητα αυτά περιέχουν λευκαντικές ουσίες και απομελανωτές που ενοχοποιούνται για την τοξικότητά τους καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων, όπως για παράδειγμα βαρέα μέταλλα και τοξικά που χρησιμοποιούνται στα μελάνια.

Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ, στις 8 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία εντόπισε φορτηγό που μετέφερε από την περιοχή του Ασπροπύργου βιομηχανικά απόβλητα σε μη αδειοδοτημένη για τον σκοπό αυτό δραστηριότητα στην περιοχή της Θήβας. Κατόπιν ελέγχων διαπιστώθηκε ότι τα απόβλητα της χαρτοβιομηχανίας χρησιμοποιούνταν παράνομα από την επιχείρηση στην περιοχή της Θήβας «με σκοπό την παραγωγή συσκευασιών τροφίμων (ταψάκια για είδη ζαχαροπλαστικής), με κίνδυνο τη δημόσια υγεία και φυσικά εις βάρος του περιβάλλοντος».

Γνώστες της συγκεκριμένης υπόθεσης αναφέρουν ότι έξω από την παράνομη δραστηριότητα στη Θήβα εντοπίστηκε «λίμνη λυμάτων, προφανώς παρόμοιας σύστασης με αυτά που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των ταψιών. Ωστόσο δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν οι αποδέκτες λόγω του ότι η “επιχείρηση” ήταν παράνομη και δεν υπάρχουν αναλυτικά παραστατικά». Επιπλέον επισημαίνουν πως «απόβλητα από τη συγκεκριμένη χαρτοβιομηχανία βρέθηκαν προ διμήνου να διοχετεύονται ανεξέλεγκτα από διαφορετικό μεταφορέα- σ.σ.: όχι αυτόν που μετέφερε στις 8 Σεπτεμβρίου τη λάσπη από τον βιολογικό καθαρισμό- στον Ασπρόπυργο».

Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Χημείας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιάννη Ζαμπετάκη, «όταν ένα τρόφιμο έρχεται σε επαφή με υλικά συσκευασίας που περιέχουν τοξικές ουσίες, όπως πιθανότατα ισχύει για τα εν λόγω ταψάκια, πραγματοποιείται “μετανάστευση” των ουσιών αυτών προς το τρόφιμο. Το οποίο σημαίνει ότι τα είδη ζαχαροπλαστικής που φιλοξενήθηκαν σε αυτά μπορεί να είναι από βλαβερά έως άκρως τοξικά». Όπως επισημαίνει ο επίκουρος καθηγητής, η διάρκεια του χρόνου που παραμένουν τα τρόφιμα στη συσκευασία παίζει μεγάλο ρόλο στη μετανάστευση των τοξικών και επικίνδυνων στοιχείων. «Επειδή τα γλυκά σε γενικές γραμμές έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής- έως και μήνες- επόμενο είναι να έχουμε μεγάλη μετανάστευση στοιχείων από τα ταψάκια σε αυτά. Μία ακόμα καθοριστικής σημασίας παράμετρος για την πιθανή τοξικότητα των ειδών ζαχαροπλαστικής που βρίσκονται ή βρέθηκαν σε αυτές τις συσκευασίες είναι η θερμοκρασία: εάν διατηρούνται στο ψυγείο η μετανάστευση τοξικών από τα ταψάκια στα γλυκά αναμένεται να είναι έως και τέσσερις φορές μικρότερη απ΄ ό,τι αν βρίσκονται σε θερμοκρασίες δωματίου», εξηγεί ο κ. Ζαμπετάκης και αναφέρει ότι όσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα των συσκευασιών σε επικίνδυνες ουσίες τόσο μεγαλύτερη συγκέντρωση αναμένεται να βρεθεί και στα τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με αυτές.

Υπολειτουργεί ο ΕΦΕΤ

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τους ελέγχους των συσκευασιών τροφίμων υπεύθυνος είναι ο ΕΦΕΤ. Αντί όμως να ενοποιήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε έναν φορέα, να επανδρωθούν κατάλληλα και να εκπαιδευτούν οι ελεγκτές- επιθεωρητές, το μόνο που έγινε ήταν να μεταφερθεί ο ΕΦΕΤ από το υπ. Ανάπτυξης στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και να συνεχίσει να υπολειτουργεί. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι 16 μήνες μετά το σκάνδαλο του ηλιελαίου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιες εταιρείες παρανόμησαν και τι πρόστιμα τους επιβλήθηκαν», λέει ο κ. Ζαμπετάκης.

Wednesday, September 9, 2009

Η πρώτη πλωτή ανεμογεννήτρια απο τη StatoilHydro και η πασπαρτού ιδέα για την πράσινη ανάπτυξη...

Το νέο τεχνολογικό επίτευγμα της νορβηγικής εταιρείας έχει ύψος 65 μέτρα, βάρος 138 τόννους, εκτόπισμα 5.300 m3 και βρίσκεται περί τα 10 χιλιόμετρα έξω από τη νήσο Karmoy, κοντά στη νοτιοδυτική ακτή της Νορβηγίας.. Πρόκειται για την πρώτη στον κόσμο fullscale πλωτή ανεμογεννήτρια που επίσης έχει ισχύ 2,3 MW και κατασκευάστηκε από τη Siemens, συνδυάζοντας την τεχνολογία από τη αιολική βιομηχανία και τους τομείς του φυσικού αερίου και του πετρελαίου.

Αλήθεια, πόσο Νεοδύμιο (Nd) ή και άλλες σπάνιες γαίες χρειάστηκε για να κατασκευαστεί η τεράστια αυτή ανεμογεννήτρια που έρχεται να προωθήσει την "συγκεχυμένη" ιδέα για την πράσινη ανάπτυξή μας; Και από που εξάγεται και με τι τρόπο το στοιχείο αυτό; Mήπως ξέρει κανείς;

Περισσότερα στο Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tuesday, September 1, 2009

Κάδος Κομποστοποίησης (μέρος 2): είναι τόσο εύκολο, απλά τολμήστε το!

Πέρασε αισίως ένας χρόνος από τότε που αποφασίσαμε και εγκαταστήσαμε τον κάδο κομποστοποίσης στο σπίτι μας. Είχαμε τότε γράψει γι'αυτό: Οικιακή κομποστοποίηση: δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο..

Πριν από ένα χρόνο μιλάγαμε για τον κάδο κομποστοποίησης και τη δυνατότητα του καθένα μας να φτιάξει λίπασμα (κομπόστ).
Επίσης μιλάγαμε για τις δυσκολίες και τα μικροπροβλήματα όπως μυγάκια και άλλα έντομα, λόγω αυξημένης υγρασίας από τα πολλά χλωρά που ρίχνουμε τον χειμώνα και της όχι και τόσο γρήγορης «χώνεψης» του κομπόστ (χειμώνας = κρύο).

Κι ακομη για το γεγονός ότι η δική μας επέμβαση στην λειτουργία της παραγωγής κομποστ κρίνεται απαραίτητη τις περισσότερες φορές, γιατί και χώμα πρέπει να ρίχνουμε όταν δεν υπάρχουν ξερά το χειμώνα και την ειδική σκόνη ρύθμισης του pH σε ανάλογες περιπτώσεις. Το κομπόστ είναι και λίγο χημεία, αφού είναι το τελικό προϊόν ενός διατροφικού πλέγματος ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς (βακτήρια, σκουλήκια, έντομα και μύκητες). Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης οι οργανισμοί αυτοί αποδομούν τα οργανικά υλικά του σωρού, παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα, θερμότητα και νερό.

Για να δούμε λοιπόν σήμερα, ένα χρόνο μετά, αν και τι πετύχαμε..

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ "Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"