Tuesday, June 30, 2009

Σωρεία προσφυγών κατά του “Χωροταξικού της Βιομηχανίας”

http://antigoldgreece.wordpress.com/

Τουλάχιστον έξι αιτήσεις ακυρώσεως του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 151//ΑΑΠ/13.4.09) είχαν κατατεθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας μέχρι τις 23 Ιουνίου 2006 που ήταν η ανατρεπτική προθεσμία. Οι αιτήσεις κατατέθηκαν από τους παρακάτω πολίτες και φορείς:

 1. Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου και Δήμος Παναγίας Χαλκιδικής
 2. Νομαρχία Ροδόπης και Δήμος Σαπών Ροδόπης
 3. Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
 4. Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας
 5. Κίνηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος στο βουνό της Οίτης
 6. Κίνηση για την προστασία της Γκιώνας

Σημείο αιχμής σε όλες τις ανωτέρω προσφυγές είναι οι διατάξεις του νέου χωροταξικού που καθιστούν δυνατή τη χωροθέτηση βιομηχανιών μέσα σε δάση και προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας όλη τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία.

Στόχος αυτών των διατάξεων είναι η διευκόλυνση και ενίσχυση της βιομηχανίας εξόρυξης και μεταποίησης προϊόντων εξόρυξης, που είναι η μόνη βιομηχανία που έχει συμφέρον να εγκατασταθεί στα δάση και τις δασικές εκτάσεις όπου εντοπίζονται οι ορυκτοί πόροι.

Το «Χωροταξικό της Βιομηχανίας» δεν αντιμετωπίζει ως βιομηχανική δραστηριότητα την ίδια την εξόρυξη, διότι αυτή θεωρείται «χωροθετημένη από τη φύση» και επιτρέπεται κατ’αρχήν παντού. Όμως επιτρέπει, ή μάλλον ενθαρρύνει, την εγκατάσταση μεταποιητικών μονάδων στον ίδιο χώρο της εξορυξης, με στόχο την καθετοποίηση της παραγωγής.

Από αυτή τη γενική κατεύθυνση δεν εξαιρούνται ούτε τα δάση, ούτε οι περιοχές NATURA, ούτε οι Εθνικοί Δρυμοί, ούτε οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας, παρά μόνον οι «οικότοποι κοινοτικής προτεραιότητας». Τα πάντα επιτρέπονται «για τεχνικο-οικονομικούς λόγους», με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα αναλάβει να «δασώσει» μια έκταση ίση με το δάσος που θα καταστρέψει.

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω είναι εξόχως αντισυνταγματικά, όπως έχει διαπιστώσει πριν από εμάς και ο «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών» (δείτε εδώ το έγγραφο τους, σελ.6-8). Κατά τη γνώμη μας είναι επίσης εξαιρετικά επικίνδυνα. Το ΥΠΕΧΩΔΕ επιδιώκει την ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της «καθετοποίησης» της εξορυκτικής διαδικασίας με μεταλλουργίες για την παραγωγή καθαρών μετάλλων, δηλαδή με τις πλέον ρυπογόνες βιομηχανίες παγκοσμίως.

Όταν πριν από ένα χρόνο εγκρίθηκε το “Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού” είχαμε επισημάνει τα εξής:

«Με το Γενικό Χωροταξικό ικανοποιούνται ΟΛΑ τα πάγια αιτήματα της μεταλλευτικής βιομηχανίας: προστασία της εξορυκτικής/μεταλλευτικής δραστηριότητας από ανταγωνιστικές δραστηριότητες, προτεραιότητα στη χρήση γης, απρόσκοπτη πρόσβαση στους ορυκτους πόρους, ακόμα και σε παράκτιες ζώνες και προστατευόμενες περιοχές».

Με το «Ειδικό Χωροταξικό της Βιομηχανίας» που συμπληρώνει και εξειδικεύει το ανωτέρω «Γενικό Χωροταξικό», τα πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα. Στόχος των χωροταξικών σχεδίων είναι να παραμεριστεί το εμπόδιο του Συντάγματος και να αφαιρεθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας η δυνατότητα να ακυρώνει τους σχεδιασμούς των επίδοξων εκ-μεταλλευτών της Ελλάδας.

Οι διατάξεις του χωροταξικού πλαισίου συμπληρώνονται με μια σειρά από «μέτρα και δράσεις θεσμικού χαρακτήρα» (άρθρο 11) που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την «εναρμόνιση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) προς τις κατευθύνσεις του παρόντος». Ανατρέπεται έτσι η προσπάθεια των ΟΤΑ όπου βρίσκονται οι μεταλλευτικές περιοχές να σχεδιάσουν την μελλοντική τους ανάπτυξη με τρόπο ήπιο και βιώσιμο και επιβάλλεται νομοθετικά η απόλυτη κυριαρχία των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Με την προσαρμογή όλου του θεσμικού πλαισίου στις απαιτήσεις της μεταλλευτικής βιομηχανίας, καθίσταται πλέον εξαιρετικά δύσκολο για τους πολίτες να πολεμήσουν συγκεκριμένα έργα.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ λοιπόν μας λέει ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε τα δάση της Χαλκιδικής, της Γκιώνας, της Οίτης, της Εύβοιας, της Ροδόπης, για να εκμεταλλευτούμε τον υπόγειο ορυκτό πλούτο. Εμείς λέμε ότι ο πλούτος της χώρας μας είναι τα πράσινα δάση και τα καθαρά νερά που πρέπει να προστατευθούν από κάθε επέμβαση.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ μας λέει ότι το συμφέρον της Ελλάδας είναι η βαριά βιομηχανία της εξόρυξης/μεταποίησης, που ταυτίζεται με το κέρδος λίγων συγκεκριμένων εταιρειών. Εμείς πιστεύουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας που είναι ο φυσικός και πολιτιστικός της πλούτος πλήττεται βάναυσα από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η προτεραιότητα της μεταλλευτικής/βιομηχανικής δραστηριότητας έναντι όλων των άλλων δραστηριοτήτων που ουσιαστικά θεσμοθετείται από το το “Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία” μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει για τη χώρα.

Ας κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας ποιος έχει δίκιο.

Αντιγράφουμε παρακάτω μερικά από τα επίμαχα άρθρα του Ειδικού Χωροταξικού:

Άρθρο 5

2. Κατηγορίες δραστηριοτήτων με χωροθετική εξάρτηση από πρώτες ύλες προερχόμενες από εξόρυξη

α) Στις κατηγορίες αυτές εντάσσονται, σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης:

 • Εγκαταστάσεις πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών (των λατομικών ορυκτών συμπεριλαμβανομένων) στις περιοχές εξόρυξής τους.
 • Μονάδες μεταποίησης χωροθετημένες σε περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, τις οποίες οι μονάδες αυτές καθετοποιούν.
 • Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με εξάρτηση από ορυκτές πρώτες ύλες στις περιοχές εξόρυξής τους.

β) Για την ίδρυση ή το μετασχηματισμό υφιστάμενων μονάδων που ανήκουν στις δραστηριότητες αυτές, δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Σε χωροθετημένα μεταλλεία ή λατομεία, επιτρέπονται μονάδες του παρόντος άρθρου, εφόσον παρουσιάζουν εξάρτηση από πρώτες ύλες που παράγονται στο αντίστοιχο χώρο.
 • Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, εκτός των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση των ανωτέρω βιομηχανικών μονάδων, είναι δυνατή η χωροθέτηση τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.
 • Ομοίως, είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή η εγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων της παρούσας παραγράφου σε δάση ή δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, όταν δεν είναι τεχνικοοικονομικά πρόσφορη ή εφικτή η εγκατάσταση εκτός των περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξετάζεται η ύπαρξη κατάλληλων θέσεων σε δασική έκταση, και μόνον όταν αυτή δεν είναι δυνατή εξετάζεται η χωροθέτηση σε δάσος. Σε περιπτώσεις που παρά την κατεύθυνση αυτή δεν θα γίνεται, σε πρώτο στάδιο, δεκτή μια τέτοια χωροθέτηση, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα έγκρισης της χωροθέτησης υπό τον όρο της δάσωσης με δαπάνες του φορέα της μονάδας έκτασης μη δασικού χαρακτήρα χωροθετημένης σε μια ευρύτερη περιοχή νομαρχιακής κλίμακας, εμβαδού τουλάχιστον ίσου με τη δασική περιοχή στην οποία γίνεται η επέμβαση.

6. Βιομηχανικές επενδύσεις μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία

Στην παρούσα κατηγορία εντάσσονται οι βιομηχανικές μονάδες, που σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299 / 2004 όπως ισχύει, προσδιορίζονται ως έχουσες σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση.

Η έγκριση της χωροθέτησης των επενδύσεων αυτών γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, του άρθρου 3 του ν. 2742/99.

(Για τις βιομηχανικές επενδύσεις μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία προβλεπεται η δημιουργία και θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας χωροθέτησης).

Άρθρο 8

2. Κατευθύνσεις που συνδέονται με ειδικά θεσμικά καθεστώτα και κατηγορίες χώρου

α) Νησίδες δασικών εκτάσεων μπορούν να περικλείονται μέσα σε οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανίας, διατηρώντας το καθεστώς προστασίας τους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, για τεχνικοοικονομικούς λόγους, η διέλευση δικτύων υποδομής. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον από την επέμβαση προκαλείται ζημία δασικής βλάστησης πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα η δάσωση γεωργικής έκτασης αντίστοιχου εμβαδού με τη δασική περιοχή που εκχερσώνεται μέσα στα όρια του υποδοχέα.

γ) Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 περιλαμβανομένων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ η εγκατάστασή τους είναι δυνατή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων στους οικοτόπους προτεραιότητας, στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 καθώς επίσης και στους πυρήνες εθνικών δρυμών, στα διατηρητέα μνημεία της φύσης, στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας ενός Ο.Τ.Α. ή ενός νησιού χαρακτηρίζεται τοιουτοτρόπως και στα αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη περίπτωση.

δ) Στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη πρέπει να αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων, με εξαίρεση των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 παρ.3.

Αρθρο 9

5. Κατευθύνσεις για το φυσικό σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου, μέσω Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλων σχεδιαστικών εργαλείων

στ) Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 περιλαμβανομένων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων, εκτός των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας, είναι δυνατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.

Φίδια στην πόλη

Ακούγεται παράξενο αλλά στους ανθρώπους του Σταθμού Α’ Βοηθειών της ΑΝΙΜΑ δεν προκαλεί έκπληξη: μπορεί να συναντήσει κανείς φίδια μέσα στην πόλη, ακόμη και στο κέντρο, όπως ο λαφιάτης (Elaphe quatorlineata) που έκανε βόλτα στα Πατήσια με συνοδεία…περιπολικού της Αστυνομίας, η οποία και μας κάλεσε να τον παραλάβουμε. Συχνά επίσης συναντάμε σπιτόφιδα (Zamenis situla), νερόφιδα (Natrix) σε παραποτάμιες συνοικίες, δενδρογαλιές (Ηierophis gemonensis), σαΐτες (Platyceps najadum) και σαπίτες (Malpollon monspessulanus) στις παρυφές της πόλης, και πού και πού, κάποια οχιά (Vipera ammodytes).

Tα φίδια στη πόλη τρέφονται με ποντικάκια, νεοσσούς, αυγά πουλιών, σκουλήκια και έντομα και συνήθως ζουν στους λόφους ή και σε παλιά σπίτια με αυλές και υπόγεια οπότε, όταν γίνονται κατεδαφίσεις και εκσκαφές, χάνουν το «σπίτι» τους και μπορεί κανείς να τα δει να περιφέρονται στους γύρω δρόμους . Αν εξαιρέσουμε την οχιά (μια φορά μας έχει τύχει να βρεθεί σε αστικό περιβάλλον, στον Περισσό, όπου ίσως είχε μεταφερθεί με φόρτωμα ξύλων), είναι απολύτως ακίνδυνα και «ωφέλιμα». Γι αυτό, ψυχραιμία! Και, κυρίως, μην τα σκοτώνετε !

Από την ΑΝΙΜΑ

Παγκόσμιες θερμοκρασίες για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2009


To κέντρο κλιματικών δεδομένων των Η.Π.Α δημοσίευσε τα δεδομένα παγκόσμιας θεμοκρασίας για την περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2009. Τα αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν και με τα δορυφορικά δεδομένα από το πανεπιστήμιο της Alabama στο Huntsville(UAH) καθώς και με συστήματα τηλεπισκόπησης(RSS).

Αποτελέσματα:
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2009:

Η παγκόσμια συνδυασμένη θερμοκρασία ξηράς-ωκεανών: +0.54 C, κάτι που σημαίνει την 6η πιο θερμή περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου τα τελευταία 130 χρόνια. Η πιο ζεστή περίοδος Ιανουαρίου-Μαΐου των τελευταίων 130 χρόνων εντοπίζεται το 2007.

Βόρειο Ημισφαίριο: 7ο πιο ζεστό
Νότιο Ημισφαίριο: 5ο πιο ζεστό

UAH κατώτερης τροπόσφαιρας(δορυφορική μέτρηση): +0.20 C, που κάνει αυτήν την περίοδο την 8η πιο ζεστή των τελευταίων 31 χρόνων δορυφορικής καταγραφής. Η τάση για αυτήν την περίοδο είναι +0.13 C/δεκαετία.

RSS κατώτερης τροπόσφαιρας(δορυφορική μέτρηση): +0.21 C, που επίσης την τοποθετεί στην 8η θέση των τελευταίων 31 χρόνων δορυφορικής καταγραφής. Η τάση για αυτήν την περίοδο είναι +0.15 C/δεκαετία.

http://climatechange.edu.gr

Thursday, June 25, 2009

Μαύρος αντιρατσιστής ηγέτης: 'υπερθέρμανση' = πόλεμος κατά των φτωχών. ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ

Είχε ΔΙΚΙΟ ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Γαλαξιακοί ΚΑΙ οι σεισμοί!

Ηράκλειτος: "Τα πάντα οιακίζει=κυβερνά κεραυνός"=γαλαξιακό ηλεκτρικό ρεύμα που συχνά πέφτει εν αιθρία, δηλ. ΧΩΡΙΣ σύννεφα, που υποτίθεται ότι τον προκαλούν, ενώ απλώς τα χρησιμοποιεί ως καλούς αγωγούς.

Γι΄αυτό και αποκαλούμε τους σεισμούς ΔΕΙΚΤΗ αναστάτωσης του μάγματος: τώρα που ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ οι σεισμοί, αυξάνονται και οι πιθανότητες ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ, για τον οποίο διάφοροι εμποδίζουν την παγκόσμια προετοιμασία με αποκέντρωση-αυτάρκεια:

Και εμείς, οι μικροί ευεργετημένοι μαθητές του, όταν πρώτοι διεθνώς ανακοινώσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο γιατί ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ οι σεισμοί (που είναι ΔΕΙΚΤΗΣ αναστάτωσης του μάγματος), και γιατί η ανθρωπότητα πρέπει ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ να παραβλέψει τους διάφορους εγωμανείς μοναρχικούς, και να προετοιμάζεται με ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ-ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ-ειρηνικό έλεγχο των γεννήσεων για τον αναμενόμενο ηφαιστειακό χειμώνα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ: ΕΔΩ.

Sakis, θα έχεις και συμβουλές για τα ενεργοβόρα ξενύχτια που προωθούν οι 'εκλεκτοί' στο πομπηιακό σόου gia to perivalon? Μήπως και καμιά ανθρωποθυσία Aztec style, άπιστων που προκαλούν αναπνέοντας τα 'υπερθερμασμένα' ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΧΑΛΑΖΙΑ των τελευταίων ημερών;

ΕΚΤΑΚΤΑ, και σχετιζόμενα με το κλίμα και το τέλος των καυσίμων:

Γιατί αποχωρούν οι αμερικανικές πολυεθνικές πετρελαίου από την Ελλάδα;

Προς νέο πόλεμο Ρωσίας με την Γεωργία;

----
Jun 24, 2009
House Climate Bill Called “Immoral” by Major Civil Rights Leader

Roy Innis, Chairman of the Congress of Racial Equality—one of America’s oldest civil rights organizations—made the allegation in a letter to all members of Congress on Wednesday.
“In my 40-plus years as the Chairman of CORE, I have seen few federal bills that would do more harm to America’s working class and low-income citizens and families than the Waxman-Markey climate tax bill,” Innis wrote to Members of Congress.
http://enews.core-online.us/mail/util.cfm?gpiv=2100041936.15518.285&gen=1

ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΟ: Όπως και οι ωκεανοί, ούτε η Μεσόγειος θερμαίνεται!...


Με τις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ για πολλοστό συνεχές εξάμηνο και στα 2 ημισφαίρια, τις πρόσφατες ανακοινώσεις ΝΑΣΑ και CERN για τα επερχόμενα κρύα,
για όσους ενδιαφέρονται για άλλες παραμέτρους αυτού του πολέμου:
Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία στη ζωή μας να ξέρουμε γιατί η κορώνα ΓΥΡΩ από τον ήλιο είναι ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ φορές θερμότερη από την επιφάνειά του, τι προκαλεί την αυξομείωση των ηλιακών κηλίδων και πώς γίνεται να πέφτουν κεραυνοί “εν αιθρία”, δηλ. ΧΩΡΙΣ σύννεφα, άρα ΔΕΝ προκαλούνται από αυτά;

Ποιοι και γιατί ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ τις ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ιδιότητες του πλάσματος και κρύβουν ότι τα δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα προς την κατεστημένη κοσμολογία έχουν ήδη απαντηθεί από κορυφαίους φυσικούς από δεκαετίες, ακριβώς όπως συμβαίνει στην κλιματολογία, την ανθρωπολογία, την αρχαιολογία και πάει λέγοντας;

Χρειαζόμαστε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, γιατί τα γαλαξιακά ηλεκτρομαγνητικά πεδία επηρεάζουν ΑΜΕΣΑ το κλίμα και την επιβίωσή μας!

Ώσπου να βρείτε χρόνο να διαβάσετε λίγο περισσότερα για το θέμα, παρακαλούμε ρίξτε μια ματιά στα ταινιάκια και το άρθρο που συστήνουμε, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην ερμηνεία καθημερινών φαινομένων αλλά και της επιδείνωσης του κλίματος.Απόσπασμα από το παρακάτω άρθρο:
Ακόμα και χωρίς νέφη είναι πιθανό να έχουμε έναν «κεραυνό εν αιθρία». Η απλούστερη απάντηση είναι ότι οι κεραυνοί δεν δημιουργούνται εκεί. Τα νέφη απλώς σχηματίζουν ένα βολικό αγωγό προς τη Γη για τον ηλεκτρισμό που ξεκινά από το διάστημα. Αυτό συμβαίνει στην Αφροδίτη. Τα καιρικά συστήματα οδηγούνται κατά κύριο λόγο από εξωτερικές επιρροές.
Κατά συνέπεια, ο Ήλιος έχει καιρικές συνθήκες και ο πιο μακρινός πλανήτης, ο Πλούτωνας, έχει τους πιο βίαιους ανέμους σε όλο το ηλιακό σύστημα, παρά το ότι λαμβάνει τη λιγότερη ενέργεια από τον Ήλιο. Ηλεκτρικές εκκενώσεις από το διάστημα προκαλούν τις τεράστιες αμμοθύελλες και τις πλανητικές καταιγίδες στον Άρη. Είναι υπεύθυνες για τις ηλιακες κηλίδες, τη μεγάλη Κόκκινη Κηλίδα του Δία και τις «ακτίνες» στους δακτυλίους του Κρόνου. Είναι ο λόγος για τον οποίο η Αφροδίτη έχει κεραυνούς στα ομιχλώδη της σύννεφα και οι βουνοκορφές της φωτοβολούν. Είναι ο λόγος για τον οποίο η Γη έχει κεραυνούς που επεκτείνονται στο διάστημα στη μορφή των «κόκκινων ξωτικών» και των «γαλάζιων δεσμών», και για τον οποίο αγκυρωμένοι δορυφόροι «καίνε τις ασφάλειες τους». Ωστόσο, κανείς δεν είναι εκπαιδευμένος στον συνυπολογισμό της επίδρασης της ηλεκτρικής ενέργειας στα καιρικά συστήματα.
Η συνέχεια εδώ :
Τo Ηλεκτρικό Σύμπαν
του Wallace Thornhill,
όπου γίνεται κατανοητή η πανάρχαια παρατήρηση του Ηράκλειτου: "Τα πάντα κεραυνός οιακίζει", δηλαδή όλα κυβερνιούνται από τον κεραυνό (ηλεκτρισμό)!

Αυτή η διεπιστημονική έρευνα παρουσιάζει έναν νέο «φακό υψηλής εστίασης» για να δει κανείς το φυσικό σύμπαν, από τα υποατομικά σωματίδια έως τις περιοχές των γαλαξιών, άγνωστες πριν το τηλεσκόπιο Hubble. Το ηλεκτρικό σύμπαν είναι μια ολιστική απάντηση στην ηθελημένη μυωπία - αυτή τη φοβική αποστροφή από την αναγνώριση της ύπαρξης κάποιου πράγματος. Η «συνένωση τμηματικών γνώσεων» θα απαιτήσει να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές αντιφάσεις σε πράγματα τα οποία οι ειδικοί για καιρό ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν.

Ιστοσελίδα για το κλίμα, την ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ και την ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ: εδώ.

Wednesday, June 24, 2009

Η Frankfurter Rundschau για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

«Οι πυρκαγιές στην Ελλάδα», είναι ο τίτλος άρθρου στην εφημερίδα Frankfurter Rundschau, το οποίο αναφέρεται στα προβλήματα της πυροσβεστικής με αφορμή τις πυρκαγιές του περασμένου Σαββατοκύριακου:

«Απειλούμαστε με επανάληψη της πύρινης καταστροφής του 2007 ή μήπως οι πυροσβέστες είναι τώρα καλύτερα προετοιμασμένοι;

Πολλοί ειδικοί εκφράζουν τις αμφιβολίες τους, όπως ο Νίκος Γεωργιάδης από τη διεθνή οργάνωση ‘Παγκόσμιο Ταμείο Αρωγής της Άγριας Ζωής’ (WWF), που εκτιμά πως ‘οι πολιτικοί και οι αρχές δεν διδάχθηκαν τίποτε, αλλιώς θα δρούσαν διαφορετικά’. Οι πυροσβέστες εκπαιδεύονται στην απόσβεση πυρκαγιών σε κτίρια, αλλά όχι σε δάση. ‘Λείπει η εμπειρία και η εκπαίδευση’, υποστηρίζει ο Νίκος Γεωργιάδης.»

«Στο μεταξύ έχουν περάσει δύο χρόνια από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και 3500 θέσεις παραμένουν ακάλυπτες στην πυροσβεστική υπηρεσία. Επιπλέον υφίστανται ελλείψεις στον τεχνικό εξοπλισμό, από τα 1600 πυροσβεστικά αυτοκίνητα τα 200 είναι περιορισμένης χρήσης λόγω παλαιότητας, έχουν περάσει τα 30 χρόνια κυκλοφορίας.

Επίσης πολλά πυροσβεστικά αεροπλάνα έχουν φθάσει στα όρια παλαιότητας και για την αγορά νέων δεν υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια.

Φέτος το υπουργείο Εσωτερικών θέλει να θέσει σε λειτουργία 15 πυροσβεστικά ελικόπτερα, αλλά η υπογραφή των συμβολαίων καθυστερεί, επειδή το κράτος χρωστά στις κατασκευαστικές εταιρείες από πέρσι 20 εκατομμύρια ευρώ.»

Πηγή: Deutsche Welle

Από την Ναυτεμπορική

Monday, June 22, 2009

Ecofilms festival 23- 28/6 Ρόδος

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ροδίων ΠΟΔΡ
Εικόνα & Περιβάλλον
παρουσιάζουν
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου + Εικαστικών Τεχνών Ρόδου
ecofilms
23-28 Ιουνίου 2009

με την υποστήριξη
Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομ. Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου ΟΠΑAΔ

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Κινηματογραφική Λέσχη Ρόδου

με την αιγίδα

Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΠΟ
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας


Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Εικαστικών Τεχνών της Pόδου ECOFILMS '07 θα πραγματοποιηθεί από 23 μέχρι 28 Iουνίου στις αίθουσες του Δημοτικού Θεάτρου, του Εθνικού Θεάτρου και στον θερινό κινηματογράφο POΔON, στη πόλη της Pόδου.

Το πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει κινηματογραφικές ταινίες, ντοκυμαντέρ και μυθοπλασίας, με θέμα την οικολογία, πρωτότυπα οπτικοακουστικά έργα από όλο τον κόσμο, αφιερώματα και εκδηλώσεις.

Οι ταινίες διαγωνίζονται για τα διεθνή βραβεία του Φεστιβάλ που θα απονείμουν διεθνείς κριτικές επιτροπές και για τα 2 βραβεία κοινού που θα απονείμει η Kινηματογραφική Λέσχη Pόδου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Ανάποδα, 30' - Στέφανος Τσιβόπουλος
Η Συνέντευξη, 33' - Στέφανος Τσιβόπουλος
Ηθοποιοί, 36' - Στέφανος Τσιβόπουλος
Μικρό Έγκλημα, 90' - Χρίστος Γεωργίου
Τόπος, 9' - Στέφανος Τσιβόπουλος
Φωτιές στη Ρόδο 2008 Μια μικρή ταινία μνήμης.. a memoir, 9' - Λουκία Ρικάκη
Χωρίς τίτλο (Νέα έκδοση), 13' - Στέφανος Τσιβόπουλος

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Αν ένα χελιδόνι δε φέρνει την άνοιξη,ποιο χελιδόνι;, 96' - Manuela Morgaine
Αρμέγοντας το ρινόκερο, 83' - David E. Simpson
Βασιλιάς καλαμπόκι, 90' - Aaron Wolf
Εποχή του νερού, 89' - Miguel Angel Baixauli
Έτος φωτός, 101' - Mikael Kristersson
Η (μισή) ζωή μου, 93' - Marko Doringer
Η Αλίκη στη χώρα, 86' - Esteban Larrain
Η απειλή, 86' - Luca Bellino & Silvia Luzi
Η Ινδία των μαλλιών, 74' - Raffaele Brunetti & Marco Leopardi
Η μάχη των τροφίμων, 85' - Chris Taylor
Μαξ Μπιλ-Το όραμα του δασκάλου, 94' - Erich Schmid
Μιντέλο-πίσω από τον ορίζοντα, 73' - Αλέξης Τσάφας
Πατσαμάμα η μάνα γη, 104' - Toshifumi Matsushita
Πριγκίπισσα της Αφρικής, 76' - Juan Laguna
Συνταγές για καταστροφή, 86' - John Webster
Το Σύστημα, 102' - Paul Smaczny & Maria Stodtmeier

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Ασφαλτούχος Άμμος: Ο Καναδάς προς πώληση, 52' - Tom Radford
Για την εξέλιξη, 59' - Anirban Datta
Εθισμένοι στο πλαστικό, 53' - Ian Connacher
Ελπίδα ενάντια στην απελπισία, 43' - Γιώργος Αβραάμ & Κωνσταντίνος Πατσαλίδης
Εμπορευόμενοι το μέλλον, 59' - b.h. Yael
Η Ακτή, 56’ - Ruya Arzu Koksal
Η ιστορία του Νικολάι και του νόμου της επιστροφής, 54' - David Ofek
Η λέσχη των αστέγων, 55' - Claudia Brenlla
Η Λέυλα και ο Μέκνουν στα ξένα, 61' - Zeynep Ozkaya
Η ξεχασμένη περιφέρεια, 52' - Oliver Dickinson
Η παραλία του Χαμαιλέοντα, 52' - Adam Schmedes
Η προθεσμία, 50' - Phil Stebbing
Η χρυσή παραλία, 58' - Hasse Wester
Κάθε εποχή έχει το τέλος της, 54' - Baptiste Charles & Sarah Jaovi
Κουδούνια, κλωστές και θαύματα, 65' - Μαριάννα Οικονόμου
Λάλα Ρομάνο-ο χειμώνας μέσα μου, 57' - William Farnesi
Μέση στάθμη θάλασσας, 59’ - Pradip Saha
Μια μέρα μόνο, 58' - Enrico Bisi
Ο αμμόλακκος, 54' - Sebastian Sepulveda
Ο Δρόμος των Φούλα, 53' - Sylvain Vesco
Ο σκαραβαίος, 55' - Yishai Orian
Παγκόσμιο φαγητό: παγωτό, 52' - Susan Gray
Σχολείο εν κινήσει, 53' - Michel Debats
Τα χρώματα του βάλτου, 53' - Marie Daniel
Το στενό, η πύλη του κόσμου, 54' - Alberto Gomez Latorre

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
+1 C, 2' - Denes Ruzsa
Kavalar-η λευκή ζώνη, 26' - Ralf Kuster
Power of light, 31' - Anton Utkin
Vae Soli (Αλίμονο σε αυτόν που είναι μόνος), 2' - Neva Ivanec & Filip Rozic
Yha Hamaraa (Μονίμως σκοτάδι), 7' - Μιχάλης Αριστομενόπουλος
Βήματα, 14' - Παναγιώτης Κατσαχνιάς & Κωνσταντίνος Κατράκης
Γενηθήτω φως, 26' - Vladimir Perovic
Γραμμένο από τον Γκάντι, 1 - Joseph Spaid
Είμαι περισσότερο δέντρο απ' ότι άνθρωπος, 7' - Tomasz Domanski
Έλλειψη, 2' - Luc Walpoth & Jeremie Bacher
Η γέφυρα Τσουριμπάσι, 4 - Ulrike Schulz
Η έρημος της Παννονίας, 29' - Szabolcs Mosonyi
Η θάλασσα, 2' - Beatriz Gilberto
Καμιά πατρίδα για τους πιγκουίνους, 9' - Marcel Barelli
Κινητή καρτ-ποσταλ, 4' - Peter Vadocz
Κυάνωση, 32' - Rokhsareh Ghaemmaghami
Λέξεις στον αέρα, 5' - Didier Ducrocq
Μεγάλη πόλη, 12' - Rafael Deugenio
Μέχρι να έρθει η ώρα, 26 - Zoltan Csubrilo
Ο αόρατος φωτογράφος πουλιών, 25' - Attila David Molnar & Zsolt Marcell Toth
Ο μικρός Μαραντόνα, 10' - Nino Sabella
Ο Πέτρος και ο λύκος, 32' - Suzie Templeton
Ο πλανευτής του Γράμμου, 28' - Βαγγέλης Ευθυμίου
Ο Τζέμο, η κατσίκα και η βρουκέλλωση, 19' - Nisvet Hrustic
Οδηγίες χρήσεως, 29' - Κώστας Γιαλλουρίδης
Οικείος/Κόσμος, 17' - Yuen
Οικολογία εδώ-θάνατος εκεί, 26' - Inge Altemeier
Όταν τα πεύκα είχαν πρόσωπο, 35' - Ειρήνη Στάθη
Παγκόσμιος περιβαλλοντικός οδηγός, 2' - Kerri Allegreta & Lisa La Bracio
Σκοτάδι στην άκρη της πόλης, 12' - Snjezan Lalovic
Σπιτική επανάσταση, 16' - Jules Dervaes
Σταγόνες μιας ανάμνησης, 2' - Άννα Μωυσή
Στέρηση, 22 - Joanna Wesseling
Σώστε τον πλανήτη μας, 1' - Kingseys& The Knight Writer
Το μεγάλο ερώτημα, 4' - Nic Balthazar
Το ρόζ σύννεφο, 8' - Masoud Ghodsieh
Το σπίτι, 6' - Άγγελος Σπάρταλης
Τσεπογκι, 14' - Leon Estrin
Ωμά, 26' - Anneloek Sollart

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Boris Ryzhy, 60' - Aliona van der Horst
Regular night, 16' - Στέργιος Πάσχος
Tsaghkadzor-Εξέλιξη εναντίον δάσους, 5' - Arpen Chichakyan & Tatev Baghdasaryan
Ακολουθώντας τους δρόμους της ναξιακής σμυριδας, 38' - Κρητικού Σοφία & Μαλεγιαννάκη Ειρήνη
Αλίκη, 16' - Montini Muriel
Γράμος, "μαγικές εικόνες", 20' - Νίκος Θεοδοσίου
Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;, 29' - Γιώργος Παντελεάκης
Ζώντας ντροπιασμένοι, 25' - Huaqing Jin
Η εποχή των ηλιθίων, 92' - Franny Armstrong
Η Πράγα την άνοιξη (εισαγωγή), 14' - Κωνσταντίνος-Αντώνιος Γούτος
Η τελευταία ελπίδα, 6' - A. S. Hakan GOK
Η ώρα του Θωθ, 31' - Enza Carpignano
Καποδίστριας-Σπινέλλι-Ευρώπη, 20' - Wayne Hall
Καστελλόριζο Χθες και Σήμερα, 23' - Αλέξανδρος Λουιζίδης
Λιλιπούτειος Μιμητισμός, 29' - Attila David Molnar & Zsolt Marcell Toth
Μαζί, 13' - Μαργαρίτα Κόκκιζα
Μαριαμ:Το κορίτσι από τον χαμένο παράδεισο, 43' - Azam Mousawi
Μια ανθίζουσα βιομηχανία, 52' - Ton van Zantvoort
Μνήμες πέρα απ΄ το χρόνο, 52' - Αριστείδης Εμμ. Μιαούλης
Νιλαντ 1, 13' - Marius Leneweit & Rocio Rodriguez
Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει τη "Σκόνη του χρόνου", 47' - Νίκος Λυγγούρης
Ο τρόπος της φύσης, 107' - Nina Hedenius
Πήγαινέ με σπίτι, 54' - Mais Darwaza
Ποιος νοιάζεται για το πραγματικό, 5' - Tu, Pei-Shih
Σαμοθράκη: ακολουθώντας τις διαδρομές του νερού, 41' - Christos Barous
Σινεμά παράδεισος, 4' - Kim Tai-yong
ΣΟΣ!Ζώα σε κίνδυνο, 6' - Άγγελος Κοβωτσος
Στραβά ξύλα, 27' - Jay Kroon
Το φιλί του σταφυλιού, 61' - Fred van Dijk
Φυσάει κόντρα, 26' - Αλέξανδρος Παπαηλιού
Χερσόνησος ακρωτηρίου, 40' - Έλλη Χατζηπαρασκευά
Ψαρεύοντας!, 60' - Liivo Niglas & Diane Perlov & Frode Storaas

Ολες οι πληροφορίες εδώ.

Saturday, June 20, 2009

24/6 Ημερίδα γιά τα δικαιώματα των ζώων
Ο άνθρωπος είναι ένα από τα εκατομμύρια είδη του ζωικού βασιλείου που ζουν σ’αυτόν τον πλανήτη. Όλα τα όντα είναι βιογενετικά δημιουργήματα και ακόμα κι αν διαφέρουν φαινομενικά μεταξύ τους, έχουν πολλά πράγματα που τα ενώνουν. Εκτός, από τον ήλιο, τη γη, τον αέρα και το νερό, μοιράζονται και τον ίδιο γενετικό κώδικα. Πάνω από όλα όμως, μοιράζονται το θαύμα της ζωής, που διαπερνά σα ρεύμα όλες αυτές τις εκατομμύρια διαφορετικές μορφές ύπαρξης.

Κάθε ζώο ή ζωή, είναι μια ύπαρξη πλήρης, αυτοτελής και αυτόνομη που εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε στο πέρασμα των αιώνων, μέσα από διαδικασίες και δυνάμεις άγνωστες και πολύπλοκες. Η δημιουργία αυτού του θαυμαστού κόσμου με όλη αυτή την πανδαισία των χρωμάτων και των σχημάτων, μόνο δέος μπορεί να προκαλέσει, ενώ παραμένει ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο για όλους μας.
Τα ζώα υπάρχουν στον πλανήτη εκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν εμφανιστεί στη γη ο άνθρωπος. Έζησαν αρμονικά μέχρι τη μοιραία στιγμή της υποδούλωσής τους ή, κατ’ευφημισμό, εξημέρωσής τους, περίπου 10.000 χρόνια πριν, όπου ήταν και η απαρχή των δεινών τους. Έκτοτε ζουν μια ολοένα εντεινόμενη κακοποίηση και εκμετάλλευση, ενώ κατά την παρούσα χρονική περίοδο, η βαρβαρότητα που υφίστανται από τον άνθρωπο, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σήμερα πλέον, η πλειοψηφία των ζωικών οικογενειών βιώνει τεράστια ταλαιπωρία. Kάθε χρόνο δισεκατομμύρια ζώα θανατώνονται στο βωμό των ανθρώπινων συμφερόντων, αφού περάσουν τη σύντομη ζωή τους μέσα στην αιχμαλωσία, την εξαθλίωση και τη δυστυχία.

Η συμπεριφορά αυτή του ανθρώπου προς τα ζώα στηρίχθηκε στην αρχή της απαξίωσης της ύπαρξής τους, θεωρώντας ή ανακηρύσσοντας το είδος του ως το πιο εξελιγμένο...από τα εκατομμύρια άλλα είδη! Ορμώμενος από αυτές τις ανθρωποκεντρικές αντιλήψεις, ο άνθρωπος ήταν πλέον ελεύθερος να χρησιμοποιήσει τα ζώα ως μέσα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Έτσι τα ζώα, από ελεύθερα, ανεξάρτητα και αυτόβουλα, μετατράπηκαν σε μηχανές και αναλώσιμα υλικά, σε προϊόντα και αντικείμενα χρήσης στην υπηρεσία του ανθρώπινου οικονομικού ανταγωνισμού.

Όμως αυτή η χρησιμοποίηση και η εκμετάλλευση των ζώων από τον άνθρωπο, σηματοδότησε ταυτόχρονα και την αποτυχία του να κατανοήσει τη ζωή στο σύνολό της και να θαυμάσει τη μεγαλοπρέπειά της, διδασκόμενος από τη σοφία και τη συνειδητότητα όλων αυτών των ξεχωριστών μορφών ζωής. Πάνω απ’όλα όμως, σηματοδότησε την αποτυχία του να ταυτιστεί και να συναισθανθεί τον αγώνα τους για την επιβίωση μέσα στις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, που κι ο ίδιος ως βασικός υπαίτιος δημιούργησε.
Παράλληλα όμως με αυτή την απίστευτη σκληρότητα προς κάθε μορφή ζωής, ξεκίνησε και αναπτύσσεται, εδώ και μερικές δεκαετίες, ένα παγκόσμιο κίνημα από φιλόσοφους, διανοούμενους, ακτιβιστές και άλλους πολίτες, που αμφισβητεί σθεναρά τις μέχρι τώρα σχέσεις των ανθρώπων με τη φύση και τα ζώα και επιχειρεί να τις επαναδιευθετήσει, αναγνωρίζοντας πάνω απ’όλα την ανθρώπινη ευθύνη και συμμετοχή στα δεινά που επιφέραμε σ’αυτά. Όσο δε πιο αισθητός γίνεται ο αντίκτυπος αυτών των προβλημάτων, τόσο πιο πιεστικό παρουσιάζεται το καθήκον του προσανατολισμού των ανθρώπινων αξιών προς κατευθύνσεις συνεκτίμησης και συμπερίληψης της φύσης και της ζωής, ως αξίες απόλυτες. Πολλοί στοχαστές εισηγούνται τώρα ένα νέο ηθικό κώδικα, ο οποίος δεν θα διαχωρίζει πλέον τον άνθρωπο από το περιβάλλον του και τους άλλους οργανισμούς, αλλά θα τον τοποθετεί δίπλα τους. Οι διανοητές αυτοί αντιλαμβάνονται τον πλανήτη ως ένα σύνολο το οποίο έχει αφ’εαυτού απόλυτη αξία, ή αυταξία, είτε επειδή απλώς υφίσταται, είτε επειδή ακολουθεί μια εξελικτική διαδικασία. Η απόλυτη αξία ενός δάσους, για παράδειγμα, επιβάλλει τις αντίστοιχες ηθικές υποχρεώσεις και καθήκοντα του ανθρώπου για τη διαφύλαξη και διατήρησή του.

Η φιλοσοφία αυτού του κινήματος θεωρεί ότι και τα ζώα έχουν ανάγκες και συμφέροντα και, κατά συνέπεια, ορισμένα βασικά δικαιώματα (δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία, στην αβλάβεια, στη μη βία κλπ) τα οποία οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται και να τιμούν, όπως ακριβώς σέβονται και τιμούν τα δικά τους. Σ’ένα άρθρο της, η διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζώων ορίζει πως το κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο- γη, θάλασσα, αέρα- σύμφωνα με το ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. Οι δε ηθικές μας υποχρεώσεις απέναντι στα ζώα απορρέουν από δύο θεμελιώδεις παραδοχές: πρώτον, δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό το οποίο να είναι εγγενές του ανθρώπινου είδους και να χαρακτηρίζει μόνο τα ανθρώπινα όντα και, δεύτερον, ακόμη και αν υποτεθεί πως υπήρχε ένα τέτοιο ποιοτικά διακριτικό γνώρισμα που θα ξεχώριζε τους ανθρώπους από τα ζώα, αυτό από μόνο του δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει ή να συνηγορήσει υπέρ οποιασδήποτε κακομεταχείρισης ή σκληρότητας προς αυτά.

Ο απώτερος δε σκοπός του κινήματος είναι να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των ζώων και με τις ανάλογες νομοθετικές και θεσμικές ρυθμίσεις, ώστε να σταματήσει οριστικά η εκμετάλλευση και η θανάτωσή τους για τα ανθρώπινα συμφέροντα.
Με το όραμα να συμβάλει στην εδραίωση της ιδέας των δικαιωμάτων της φύσης και των ζώων στον Ελλαδικό χώρο, διοργανώνεται και η ημερίδα: «Άνθρωποι-Ζώα-Φύση: από τον Ανθρωποκεντρισμό στον Οικοβιοκεντρισμό», επιχειρώντας τα εξής:

- να διευρύνει τη συνειδητότητά μας όσον αφορά τη δυστυχία που προκαλούμε στα ζώα και να βαθύνει την κατανόηση, την εκτίμηση και τη συμπόνια μας προς αυτά.

- να θέσει και να επιχειρήσει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων όπως: «Μπορεί η έννοια των δικαιωμάτων να επεκταθεί σε όλη την κλίμακα των όντων;», «Πώς μπορούμε να περάσουμε από τον ανθρωποκεντρισμό στον οικοβιοκεντρισμό;», «Έχει η φύση χρηστική-εργαλειακή αξία για τον άνθρωπο ή έχει μια εγγενή αξία ανεξάρτητα από αυτή που της αποδίδουν οι άνθρωποι;» κ.α.
- να ανοίξει ένα διάλογο ο οποίος θα θέσει ευελπίστως τα θεμέλια για μια διαφορετική αντιμετώπιση όλων των έμβιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης και της Γαίας, βασισμένη πάνω στις αρχές και τις αξίες του σεβασμού, της ειρηνικής συμβίωσης και της αρμονικής συνύπαρξης.
- να προωθήσει τις ιδέες της βαθιάς οικολογίας και του οικολογικού πολιτισμού, δίνοντας έμφαση στις ορθές σχέσεις του ανθρώπου τόσο με τον εαυτό του, όσο και με το περιβάλλον του και τις υπόλοιπες μορφές ζωής.
Είναι πια καιρός να αντιμετωπίσουμε τη ζωή με κατανόηση και στοργή και να της δώσουμε πίσω την ελευθερία που τόσο καιρό της στερήσαμε.

Είναι πια καιρός να ανοίξουμε το μυαλό μας στην ιδέα ότι σκοπός μας είναι να αγκαλιάσουμε τη Γαία και τη ζωή στο σύνολό της, ανακαλύπτοντας το μεγαλείο τους και υποκλινόμενοι στη μεγαλοπρέπειά τους.

Ήρθε η ώρα να υπάρξει στον πλανήτη μια παγκόσμια κινητοποίηση όλων των δυνάμεών μας, ώστε με αρμονική συνεργασία να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για το τι είναι εφικτό για τη Γαία και τη ζωή.

Το κλειδί είναι η αγάπη, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός.


Πηγές:

Í Τοm Regan, The Case for Animal Rights, In Peter Singer (ed), In Defense of Animals
New York: Basil Blackwell, 1985, pp. 13-26, http://www.animal-rights-library.com/texts-m/regan03.htm

Í Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Οικολογική Ηθική, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2005

Í Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Αν. Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ., Περιβαλλοντική Ηθική, Έχουν οι άνθρωποι υποχρεώσεις προς τα μη ανθρώπινα όντα; http://users.kas.sch.gr/evagel /text/sinedrio/ IV_sin_ereynes/19.20-19.40_%20Georgopoulos.pdf

Í Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ζώων, Παρίσι 1978

Í Κείμενο πρότασης στην πρόσφατα επιχειρηθείσα αναθεώρηση του συντάγματος για την προσθήκη άρθρου σχετικού με τα δικαιώματα των ζώων, ΣΟΛΩΝ, 2006

Í www.AbolitionistApproach.com

Í http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights

Í http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Regan

Í http://www.ecogreens.gr/ekloges/egfiles/AnimalRights.htm
λίγα λόγια για τους ομιλητές...


Τοm Regan

Eπίτιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας όπου δίδαξε από το 1967 έως το 2001. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του θητείας, έλαβε πολλά βραβεία για την επίδοσή του στη διδασκαλία της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τον τιμητικό τίτλο University Alumni Distinguished Professor.

Θεωρείται ο φιλοσοφικός ηγέτης του κινήματος για τα δικαιώματα των ζώων στις Hνωμένες Πολιτείες. Έχει βραβευθεί με πολλά βραβεία μεταξύ των οποίων και το βραβείο Gandhi για την εξέχουσα συνεισφορά του στο κίνημα το 1986.

Έχει συγγράψει πάνω από είκοσι βιβλία, καθώς και εκατοντάδες επιστημονικά άρθρα, μέσα από τα oποία εξετάζει τι είναι πραγματικά ηθικό και δίκαιο. Οι θεωρίες του για την περιβαλλοντική πολιτική και την ιατρική ηθική αναλύονται συχνά σε φιλοσοφικο-κοινωνικά άρθρα, ενώ τα έργα του περί ευθανασίας και δικαιωμάτων των ζώων αναφέρονται σε πολλά δοκίμια φιλοσοφικής ηθικής. Το βιβλίο του Η Υπόθεση για τα Δικαιώματα των Ζώων επηρέασε σημαντικά το κίνημα της απελευθέρωσης τους. Μέσα σ’αυτό υποστηρίζει ότι τα μη ανθρώπινα όντα είναι «υποκείμενα μιας ζωής», όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, και ότι, εάν θέλουμε να αποδώσουμε αξία στα ανθρώπινα όντα, ανεξάρτητα από το εάν διαθέτουν λογική ή όχι, τότε, προκειμένου να είμαστε δίκαιοι και συνεπείς με αυτή την ιδέα, πρέπει ομοίως να αποδώσουμε την ίδια αξία και στα μη ανθρώπινα όντα.

Έχει παρουσιάσει εκατοντάδες διαλέξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό, ενώ το 2000 του απονεμήθηκε το μετάλλιο William Quarles Holliday Medal, η υψηλότερη τιμητική διάκριση που απονέμει το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας σε ακαδημαϊκό.

Από τα πιο σημαντικά έργα του είναι τα εξής: The Case for Animal Rights (1983), The Struggle for Animal Rights (1988), Defending Animal Rights (2001), and Animal Rights, Human Wrongs: An Introduction to Moral Philosophy (2003). Το τελευταίο του βιβλίο Empty Cages: Facing the Challenge of Animal Rights, έχει χαρακτηριστεί ως «η καλύτερη εισαγωγή στα δικαιώματα των ζώων που γράφτηκε ποτέ» (Jeffrey Masson), «ένα βιβλίο προορισμένο να αλλάξει τη σκέψη των ανθρώπων» (Jane Goodall), και «ένα καυστικό κατηγορώ για την ανθρώπινη μεταχείριση απέναντι στα ζώα» (J. M. Coetzee).

Έχει συμβάλει σημαντικά στην ιστορία της φιλοσοφίας στα τέλη του δέκατου ένατου και αρχές του εικοστού αιώνα. Το βιβλίο του Bloomsbury's Prophet: G. E. Moore and the Development of His Moral Philosophy προωθήθηκε από τον εκδότη του (Temple University Press) τόσο για την απονομή του βραβείου Pulitzer όσο και του βραβείου National Book.


Θεοδόσης Πελεγρίνης

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Έξετερ. Διδάσκει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το 1977.

Κατά τα έτη 2001-2007 διετέλεσε Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ από το 2007 έως σήμερα είναι Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Φιλοσοφία από το 2005.

Συγγραφέας των επιστημονικών έργων Η έννοια του κάλλους στον Δαμάσκιο (1977), Κεφάλαια ηθικής φιλοσοφίας – Η αυτονομία του ηθικού λόγου (1980), Kant’s Conceptions of the Categorical Imperative and the Will (1980), Εμπειρία και πραγματικότητα (1982), Κανονικότητα και μοναδικότητα (1983), Η ανθρώπινη ύπαρξη (1985), Η θεμελίωση του ηθικού βίου (1986), Άνθρωποι, ζώα, μηχανές (1987), Φιλοσοφία και αμφισβήτηση (1992), Μάγοι της φιλοσοφίας (1994), Η μελαγχολία της Αναγέννησης (1995), Ηθική φιλοσοφία (1997), Οι πέντε εποχές της φιλοσοφίας (1997), Παιδιά του Κάιν (2001), Ασκήσεις φιλοσοφίας για τη ζωή και την τέχνη (2002), Νεοπλατωνισμός (2003), Λεξικό της Φιλοσοφίας (2004), Σφηνάκια (2005), Από τον πολιτισμό στην πείνα (2006), Η αιώνια επιστροφή της φιλοσοφίας (2007), Η φιλοσοφία στη σκηνή (2008), Εγχειρίδιο Παθών (2008). Έχει, επίσης, εκδώσει το μυθιστόρημα Το είδωλο του κόσμου (1999) και συλλογή διηγημάτων με τίτλο Δεύτερη επιλογή (1997). Το 2007 τιμήθηκε με Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου για το έργο του Από τον πολιτισμό στην πείνα.


Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2009 εξελέγη Λέκτωρ Εφαρμοσμένης Ηθικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από δεκαπέντε επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη Βιοηθική, την Ιατρική Ηθική και την Περιβαλλοντική Ηθική. Έργα του: Η Ευθανασία απέναντι στη Σύγχρονη Βιοηθική, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2003, Η ανθρώπινη στάση στη ζωή και στο θάνατο, εκδόσεις RedBlue, Αθήνα 2004, Οικολογική Ηθική, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2005, Περιβαλλοντική Ηθική: Ο Άρνε Νες και η Βαθιά Οικολογία, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2008.

Έλενα Παπανικολάου

Σπούδασε Φιλοσοφία και έκανε μεταπτυχιακό στην αρχαία ελληνική τραγωδία, στο πανεπιστήμιο Cambridge. Το 2004 εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την εποπτεία του καθ. Θ.Ν. Πελεγρίνη. Από το φθινόπωρο του 2008 διδάσκει στο μεταπτυχιακό τμήμα του τομέα φιλοσοφίας του Φ.Π.Ψ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Αισθητική και Ηθική Φιλοσοφία. Είναι υπό έκδοση το πρώτο της βιβλίο σχετικά με την Τρίτη Κριτική του Καντ.Γιάννης Ζήσης

Είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος. Από τα βιβλία του μεταξύ άλλων έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα: Πράσινο Επιχειρείν, Πράσινη Καμπή Τόμος Α, Ειρήνη και Διανόηση, Πλανητικό και Ανθρώπινο Αδιέξοδο, ο Κόσμος μετά το AIDS και την Οικολογική Καταστροφή, καθώς και το φωτογραφικό άλμπουμ Ωδή στη Φθία, τόπος και τοπία. Αποσπάσματα από την ποιητική του συλλογή Ψυχές της Φύσης (υπό έκδοση), συμπεριελήφθησαν στη μουσική και ποιητική σύνθεση Ένα τραγούδι για το περιβάλλον, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μαζί με τους Ιωάννα Μουτσοπούλου και Ιωάννη Παρασκευουλάκο, συνέταξαν το κείμενο για τα δικαιώματα των ζώων, στο πλαίσιο της πρόσφατα επιχειρηθείσας αναθεώρησης του συντάγματος. Έχει συμμετάσχει και έχει διοργανώσει πολλές διαθεματικές και διεπιστημονικές ημερίδες. Μεταξύ άλλων υπήρξε μέλος της Ελληνικής οργανωτικής επιτροπής του 22ου παγκόσμιου συνεδρίου φυσικής Solvay, που διεξήχθη στους Δελφούς και στην Λαμία το 2001. Η συνέντευξη που πήρε από τον νομπελίστα και μεγάλο διανοητή Ilya Prigogine έχει εκδοθεί σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά), και ιδιαίτερα στην Ελληνική γλώσσα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τις εκδόσεις Κάτοπτρο. Έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλές προσωπικότητες της επιστήμης, της τέχνης, και της πολιτικής στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ με το ραδιοτηλεοπτικό κανάλι ΣΤΑΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Δραστηριοποιείται ομαδικά και εθελοντικά στην οικολογία μαζί με συνεργάτες από το 1979 στην Αθήνα και από το 1985 στην Φθιώτιδα (και όχι μόνο) όπου και ζει μόνιμα πλέον. Έχει χρηματίσει μέλος της διεθνούς κριτικής επιτροπής ταινιών μεγάλου μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ ECOCINEMA που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο το 2003.

Ως μέλος της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ έχει εκλεγεί επί σειρά ετών στην Γραμματεία του Πανελλήνιου Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), ενώ έχει θητεύσει ως μέλος (γραμματέας) του Δ.Σ. Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα και ως μέλος του Δ.Σ. του (ΑΣΑΟΣ) Ανώτατου Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος.

Ως εκπρόσωπος των ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ, ή άλλων φορέων έχει εκπροσωπήσει τη χώρα ή άλλους φορείς σε διεθνείς και εθνικές διαβουλεύσεις ή συνέδρια. Ως μέλος της Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ πρωτοστάτησε για την από κοινού συνδιοργάνωση των ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ, ΠΟΦΥΖΩ και ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, της ημερίδας Άνθρωποι Πόλεις Ζώα, που αποτέλεσε την αφετηρία και για την πρωτοβουλία της συνταγματικής αναθεώρησης του Συντάγματος σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων.

Έχει συμμετάσχει σε δράσεις για την πράσινη απασχόληση, την πράσινη κατάρτιση και εκπαίδευση και την κοινωνική οικονομία. Είναι εθελοντής σε φιλοζωικές δράσεις καθημερινά.

μαθήματα από τα ζώα

Το ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΟ 'ΜΥΣΤΙΚΟ' ΚΑΙ του Παρθενώνα είναι το ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ: ΕΔΩ.
ΕΚΤΑΚΤΟ 1: ΚΕΡΔΗ περιμένουν οι ραδιενεργοί από αντι-co2 νομοθεσίες!...
ΕΚΤΑΚΤΟ 2:
Η Βενεζουέλα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ την πώληση κόκα-κόλας zero, λόγω της ΤΟΞΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΜΑΤΗΣ που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στη Δολαρία!


Ήταν το ΜΟΝΑΔΙΚΟ κριτήριο συμμετοχής στους Ολυμπιακούς αγώνες: να προέρχονται οι αθλητές από χωριά αυτάρκειας-αλληλοβοήθειας (=πόλεις. Δεν υπήρξαν ποτέ βαβυλώνες στην Αρχαία Ελλάδα) όπου οι διάφοροι υπεύθυνοι αναδεικνύονταν από ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο!
Μπορεί να γίνει Αντικατοχικό ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο, από τις αντιμνημονιακές οργανώσεις, με κάθε υποψήφιο να αναφέρει δίπλα από το όνομά του σε παρένθεση την ομάδα από την οποία προέρχεται.Μικρή αφιέρωση στους κατασυκοφαντημένους ΑΠΛΟΥΣ δημοκρατικούς των Χρυσών Αιώνων, που γενοκτονήθηκαν ακριβώς επειδή διέδιδαν σε όλη τη Μεσόγειο, Εύξεινο, Μ. Ανατολή τη διαδικασία ανάδειξης των διαφόρων εντολοδόχων με ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (που όσο ΔΕΝ υπήρχαν κ-ώμματα, δεν του είχαν δώσει ιδιαίτερο όνομα), στον 5ο αιώνα ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΑΝ 6 ΦΟΡΕΣ δούλους=υπαλλήλους των πλουσίων (Αριστοτέλη Αθηναίων Πολιτεία) και το επεχείρησαν ΚΑΙ για τις γυναίκες, αλλά οι πολυδιαφημισμένοι μισάνθρωποι μοναρχικοί απείλησαν διχασμό δικάζοντας την Ασπασία... Άλλωστε οι μοναρχικοί τού Κρέοντα ήταν αυτοί που είχαν διώξει τις γυναίκες από τις συνελεύσεις μόλις υπερψηφίστηκε η πρότασή τους να πάρει το όνομα Αθήνες η ομοσπονδία ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ των χωριών τής Αττικής (Αριστοτέλη Πολιτικά, πόλη=ομοσπονδία χωριών αυτάρκειας, χωρίς υπερπληθυσμιακές βαβυλώνες).
(Πόσοι έμαθαν ποτέ από οπαδούς τού αρχιδιεφθαρμένου παράσιτου σκιάχτρου ότι ο μαθητής του Πλάτωνας, όταν ωρίμασε και αποδοκίμασε τα στυγερά εγκλήματα των κανίβαλων συμμαθητών του στην 7η Επιστολή, πρότεινε στους Μεγαλοπολίτες να πολιτογραφήσουν τις γυναίκες, αφού οι δημοκρατικοί ΠΑΝΤΑ τις συμβουλεύονταν, τις τιμούσαν με ξεχωριστές γιορτές και ως μητέρες ΘΑΡΡΑΛΕΩΝ παιδιών, χωρίς περιτομές, κλειτοριδεκτομές και μπούργκες;).
Με τέτοιες συμφιλιωτικές αν
τιλήψεις, αντίθετες με τη μοχθηρία Μυκηναίων και Πελλαίων, χτίστηκαν ο Παρθενώνας και ΔΕΚΑΔΕΣ παρόμοια ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΑΡΡΟΥΣ σε όλη τη Μεσόγειο, με ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των κατά τόπους εκκλησιών-συνελεύσεων, όχι αμέσως μετά από τους θριάμβους σε Σαλαμίνα, Ιμέρα, Πλαταιές, Μυκάλη, Ευρυμέδοντα, Κύπρο, αλλά αργότερα, όταν είδαν την εξαγορά ορισμένων κλικών με δαρεικούς, ώστε να ανοίξουν κερκόπορτες στους σατράπες σε Μικρασία και στους Καρχηδόνιους αρχομανείς στη Σικελία...
Αντίθετα, οι Παρθενώνες χτίστηκαν με συμφιλιωτικές παραστάσεις ιωνοδωρικών στοιχείων, γιατί οι δημοκρατικοί, πλούσιοι και φτωχοί, δε διέκριναν τους ανθρώπους παρά από το αν θέλουν να μη φοβούνται ή αν είναι εθισμένοι στο φόβο και θέλουν να τον επιβάλουν με την επιθετικότητά τους παντού=βάρβαροι, ελληνόφωνοι και μη.

Είναι ακριβώς αυτό το συμφιλιωτικό ψηφοδέλτιο που ξαναπρότεινε ο Ρήγας για τη συναδέλφωση των Βαλκανίων και ολόκληρης της ανθρωπότητας (Νέα Πολιτική Διοίκηση, άρθρο 12), το υιοθέτησαν τα ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΑ 3 πρώτα ελληνικά Συντάγματα και ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ σύλλογοι, ενώ το πολεμούν με απύθμενο μίσος οι ανανούριστοι εγωμανείς, πολιτικάντηδες και μη, μην μπορώντας να καταλάβουν αυτό που οι περισσότεροι κάτοικοι της Μεσογείου και του Ευξείνου χαίρονταν στους Χρυσούς Αιώνες, ανάμεσα στους ασύλληπτους αγώνες άμυνας κατά των εντόπιων και μη βαρβάρων: περισσότερη διαφάνεια = περισσότερο θάρρος = περισσότερη ασφάλεια και αισιόδοξη ζωή με γελαστά, άφοβα παιδιά!Από αύριο θα επανέρθουμε στο πώς με ανάλογο τρόπο πρέπει να αμυνθούμε ενόψει των επερχόμενων κρύων που ανείγγειλαν ΝΑΣΑ και CERN, κατά των υπερθερμασμένων εγωμανών, που ξεχωρίζουν από το μίσος τους για αποκέντρωση-αυτάρκεια-άμεση δημοκρατία και όλο και περισσότερο καταγγέλλονται ότι ΠΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΜΗΝ ξεχνάτε τις γενοκτονικές επιδρομές τους με μεταλλαγμένα, ραδιενέργεια, βιοκτόνα "φυτοφάρμακα", κατευθυνόμενα εθιστικά ξενύχτια και αμυλούχες σκουπιδοτροφές, βι-αι-οκαύσιμα, λάμπες υδραργύρου-μολύβδου, αδιαφανή κονδύλια και επιδοτήσεις κοκ...


ΚΑΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ σταύλοι για το ενδεχόμενο ηφαιστειακού νέφους:
Πρόεδρος Ισλανδίας: ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ για ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ! (Δηλαδή ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΧΕΙΜΩΝΑ- http://www.youtube.com/watch?v=s13iwp317ok)

http://www.youtube.com/v/ToDjdeFpRAw
The eruption of the Eyjafjallajoekull volcano in Iceland, and the travel chaos it has caused, is only a "small rehearsal", according to Iceland's President Olafur Grimsson.
The larger Katla volcano, right next to it, usually erupts every century, and the last eruption was in 1918, he said. http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8631343.stm.

Μας απειλούν έντεκα επικίνδυνα ηφαίστεια!
Σε περίπτωση παρατεταμένης έκρηξης αναμένεται- εκτός από την απαγόρευση των πτήσεων- ένα φαινόμενο που ονομάζεται «ηφαιστειακός χειμώνας» κατά το οποίο το νέφος τής τέφρας εμποδίζει την ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει στη Γη.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4571465

Times: ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΝΕΦΩΝ-ψύξης
Sunday Times
May 16, 2010
Scientists forecast decades of ash clouds
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article7127706.ece

H AITIA που ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ σεισμοί-ηφαιστειακές εκρήξεις, άρα και η πιθανότητα πολυετή ηφαιστειακού χειμώνα:
http://www.youtube.com/watch?v=ZlZY8r_3wlg

Με επιμονή στο συμφιλιωτικό ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (που πρότεινε ο Ρήγας -άρθρο 37 στο Σύνταγμα- EΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ στις 3 πρώτες εκλογές και ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ στα 3 πρώτα ελληνικά Συντάγματα, την Ελβετία και από ΑΜΕΤΡΗΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ), μπορούμε να βελτιώσουμε την κοινωνία, με κυβερνήσεις αλληλεγγύης, χωρίς λαμόγια, μίζες και διχόνοια.
Μπορεί να αρχίσει πριν νομοθετηθεί, από πρωτοβουλίες ανά δήμο, βάζοντας ανεπίσημη κάλπη πριν τις εκλογές για να ψηφίζουν όσοι θέλουν, όσους από τους υποψήφιους θέλουν να αποτελούν το ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, ώσπου να καταλάβουν όλοι πόσο καλύτερα είναι!

http://enieopsifodeltio.wordpress.com
http://apps.facebook.com/causes/61685

http://antipariafwni.blogspot.com/2009/01/niki.html

http://www.kpad.gr/text/thesis/enieo1.htm

http://edrana.blogspot.com/2007/06/blog-post_05.html
http://troktiko.blogspot.com/2009/05/blog-post_5788.html


Thursday, June 18, 2009

Πλανήτης ΓηΕνα βίντεο με εικόνες της Γης. Χωρίς λόγια. Μόνο εικόνες.

Wednesday, June 17, 2009

Πρωτοφανής αγριότητα: Θανατώθηκαν 36000 σκυλιά στη Κίνα!


Σε μια πρωτοφανή ενέργεια, ακόμα και για τα παγκόσμια δεδομένα, προχώρησε η δημοτική αρχή της κινεζικής πόλης Χινγκ Τιανχού, θανατώνοντας 36.000 αδέσποτα σκυλιά με στόχο να καταπολεμήσει τη λύσσα. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης.


"Τα δεδομένα έδειξαν ότι ο κίνδυνος που προκαλείται από τους σκύλους που είναι φορείς του ιού της λύσσας έχει αυξηθεί και επείγει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο επιδημίας", δικαιολόγησε την απόφαση του ο αντιδήμαρχος της πόλης.

Διεθνείς οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων έχουν επικρίνει την Κίνα για ωμότητα, επισημαίνοντας ότι εκατομμύρια ζώα που εκτρέφονται για το δέρμα ή τη γούνα τους, ανάμεσα στα οποία γάτες και σκύλοι, υφίστανται κακομεταχειρίσεις και θανατώνονται με απάνθρωπο τρόπο.

Το να έχει κανείς σκύλο είχε απαγορευτεί επί Μάο Τσε Τούνγκ ως… «αστική ασχολία»(!).Από εδώ.

Tuesday, June 16, 2009

Μοντελάκια Ζερεφέ, θα μας πεις και τον ...καφέ;;;

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ: ΕΔΩ.


Ενώ οι υπερθερμασμένοι ΣΠΑΤΑΛΟΙ πολιτικάντηδες ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ ανοιχτά για τις ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ευθύνες τους ενόψει ΑΚΡΙΒΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε δύσκολους χειμώνες, λόγω των παρανοϊκών ΚΕΡΔΟΜΑΝΩΝ μοχθηριών τους σε βάρος των λαών, με βι-αι-οκαύσιμα, μεταλλαγμένα, αδρά επιδοτούμενες ΑΣΥΜΦΟΡΕΣ ψευτοεναλλακτικές, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ και κατασυκοφάντηση των αμφισβητιών τής πομπηιακής εξουσίας τους, στην καταταλαιπωρημένη Ελλάδα οι 'σωτήρες' μάς ξανααπειλούν...Ζερεφέ, αφού το 2007 έκανες ανακοίνωση σχετικά με τις καταστροφικές εκρήξεις των ηφαιστείων Ταμπόρα (1815)- Κρακατόα (1883), κι από την άλλη συνεχίζεις να προωθείς τα μοντελάκια τής υπερθερμασμένης προπαγάνδας τής φασιστικής IPCC, μήπως μπορείς να μας εξηγήσεις τι έχεις κάνει τόσα χρόνια για την εξουθένωση της νεολαίας, ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ του λαού που σε θρέφει έχεις ξοδέψει για να ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙΣ αποκέντρωση-αυτάρκεια-αποθέματα ΚΑΙ για το ενδεχόμενο ξαφνικού πολυετή ηφαιστειακού χειμώνα, πώς εξηγείς τις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ για πολλοστό συνεχές εξάμηνο και στα 2 ημισφαίρια, τις πρόσφατες ανακοινώσεις ΝΑΣΑ και CERN για τα επερχόμενα κρύα, αν και πότε καταδίκασες τον ΠΑΜΠΛΟΥΤΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ Γκορ (που θέλει να του στήσουν και ...άγαλμα!...), τις τράπεζες και τα ενεργειακά καρτέλ τους που ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ την ανθρωπότητα, όπως ακριβώς έκαναν κατά την ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥΣ προηγούμενοι αρχομανείς, βλ. Φαραώ, Ρωμαίοι, Μάγια, σταυροφόροι, Αζτέκοι, Ίνκας κοκ;;;

Αν δε θέλετε να μετακινηθείτε σε περίπτωση παγκόσμιων ΠΑΓΩΜΕΝΩΝ επιπτώσεων "ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ", βεβαίως, μεγάλης ηφαιστειακής έκρηξης, αγοράστε συχωροχάρτια "μετακίνησης" από τον πολυδιαφημισμένο Αλ Γκορ, μέσω κάποιου από τα τσιράκια του... Μπορείτε ακόμα να στηρίξετε τον θρησκευτικόν αγώνα μας κατά των συμφορών που προκαλείτε εσείς οι ανυπάκουοι λαοί, αγοράζοντας μπλουζάκια "Σταματήστε τα ηφαίστεια τώρα!", το βιβλίο μας "Το άβολο ηφαίστειο", και προπαγανδίζοντας την ομώνυμη ταινία μας που παραγγείλαμε στα χολιγουντιανά στούντιο.
Μήπως με ένα νέο φόρο σε βάρος των λαών ηρεμήσουν τα ...ηφαίστεια και ξαναδυναμώσει ο ήλιος;


IPCC: Zerefos' et al claim of receiving Nobel Prize is wrong

But will the IPCC do anything about it?
Here’s an exchange between the IPCC and CCNY professor Themis Lazardidis as reported in the Greek University Reform Forum.
Lazardidis writes (screenshot) to Francesca Foppiano of the IPCC Secretariat:
Dear Ms. Foppiano,
Thank you for your response. I was referring to news reports in greek media, e.g.
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_ell_0_22/05/2008_96874
Christos Zerefos, president of the National Observatory in Athens, and his colleague, Professor Alcibiades Bais of Thessaloniki University, are the first two Greeks to be awarded the Nobel Peace Prize, even if they share it with dozens of other scientists. Rajendra Pachauri, chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which was jointly awarded the 2007 Nobel with Al Gore, decided that the IPPC’s prize should be shared with 45 distinguished scientists who had contributed more than anyone else to the work of the panel.”
Are you saying that the above is false?
Thank you,
Themis Lazaridis
Foppiano responds:
Dear Mr Lazaridis,
Again, let me clarify that the 2007 Nobel Peace Prize has been awarded to Albert Arnold (Al) Gore Jr. and to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – the organization. Consequently, the following information is not correct: “Christos Zerefos, president of the National Observatory in Athens, and his colleague, Professor Alcibiades Bais of Thessaloniki University, are the first two Greeks to be awarded the Nobel Peace Prize, even if they share it with dozens of other scientists.”
The sentence should read “Christos Zerefos, president of the National Observatory in Athens, and his colleague, Professor Alcibiades Bais of Thessaloniki University, have received a certificate commemorating their involvement with the International Panel on Climate Change (IPCC), which received the 2007 Nobel Peace Prize along with former Vice President Albert Arnold (Al) Gore Jr.
About 2000 personalized copies of the 2007 Nobel Peace Prize together with a letter of Dr R.K. Pachauri have been sent worldwide to Coordinating Lead Authors, Lead Authors, Review Editors, Bureau members, staff of Technical Support Units and of the Secretariat, who have contributed substantially to the work of the IPCC of the last 20 years.
However, the above mentioned figure does not reflect all contributors to the IPCC process. We can estimate that approximately 10’000 scientist and officials have contributed to the work of the IPCC over the last two decades. The only figures we can share with you are related to the publication of the 4th Assessment Report:
2500+ Scientific Expert Reviewers
800+ Contributing Authors and 450+ Lead Authors
130+ Countries
6 years work
1 Report
Best regards,
Francesca Foppiano
IPCC Secretariat
www.ipcc.ch [Emphasis added]
But the inside jacket of Michael Mann’s new book “The Hockey Stick and the Climate Wars” (aka “Mann Kampf) reads:
[Mann] jointly received the Nobel Peace Prize along with other scientists who participated in the Intergovernmental Panel on Climate Change…
So Mann’s claim is false/wrong. He should only claim to have received a certificate of involvement (see below) in the IPCC.

Will this message reach groups like the Council for the Advancement of Science Writing?
http://junkscience.com/2012/03/22/ipcc-manns-claim-of-receiving-nobel-prize-is-wrong/

 
Ιστοσελίδα για το κλίμα, την ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ και την ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ: εδώ.

Αδέσποτα - Στέγη Κερατέας

Η Στέγη Κερατέας αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία ενός ανθρώπου που έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια την ζωή του για τα αδέσποτα. Τα σκυλάκια που ζουν εκεί είναι όλα εμβολιασμένα και κτηνιατρικά ελεγμένα και προέρχονται από εγκαταλείψεις ασυνείδητων κατοίκων της περιοχής που αρνούνται να στειρώσουν το ζώο τους είτε το εγκαταλείπουν όταν γεράσει ή αρρωστήσει.

Τους τελευταίους 3 μήνες μόνο εγκαταλείφθηκαν έξω από την στέγη 22 κουτάβια, διαφόρων ηλικιών, σε 2 περιπτώσεις μάλιστα μαζί με την μάνα τους.

Σε αυτό ήρθε να προστεθεί και η επιστροφή 2 κουταβιών που υιοθετήθηκαν από την στέγη τον χειμώνα αλλά και μια σκύλα με κουτάβια μιας ηλικιωμένης γυναίκας που πέθανε και ζούσε στην περιοχή.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι πλέον οι χώροι δεν επαρκούν για την άνετη διαβίωση των ζώων και επείγουν οι στειρώσεις κάποιων ενήλικων ζώων αλλά και των μεγαλύτερων σε ηλικία κουταβιών.

Οι στειρώσεις γίνονται στην Φιλοζωική Εταιρεία με καλύτερες τιμές, παρόλα αυτά το κόστος για κάθε θηλυκό είναι 70 ευρώ και για το αρσενικό 50 και τα ζωάκια που πρέπει να στειρωθούν είναι 23 αρσενικά και 15 θηλυκά.

Παρακαλούμε θερμά, όποιος μπορεί να βοηθήσει οικονομικά έστω και λίγο με τις στειρώσεις αυτές, ας επικοινωνήσει με το 6972315140 , adespotakia@gmail.com. Θα είναι διαθέσιμες οι αποδείξεις από τον κτηνίατρο που θα στειρωθούν τα ζώα.

Ας βοηθήσουμε όλοι την κυρία Ράνια που χωρίς την υποστήριξη του Δήμου ή κάποιου σωματείου έχει βοηθήσει τόσα πολλά ζωάκια.

Φυσικά η στέγη είναι επισκέψιμη και οποιουδήποτε άλλου τύπου βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Περισσότερα εδώ.
http://www.facebook.com/l/;http://www.adespotologio.gr/node/22
--
ΑΔΕΣΠΟΤΟΛΟΓΙΟ
Εθελοντές για τα αδέσποτα.
τηλ:6909799355
http://www.facebook.com/l/;www.adespotologio.blogspot.com
http://www.facebook.com/l/;www.adespotologio.wordpress.com

adespotakia(παπάκι)gmail.com

περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Αδεσποτολόγιο.

Απόσυρση κλιματιστικών ή τόνωση του εμπορίου;

Απόσυρση κλιματιστικών με επιδότηση 35% της αξίας

Η απόσυρση αφορά σε παλαιές συσκευές χαμηλής ενεργειακής κλάσης, οι οποίες θα αντικατασταθούν από κλιματιστικά τεχνολογίας inverter κλάσης Α ή Β. Το μέγεθος των κλιματιστικών που επιδοτούνται είναι από 9.000 ως 24.000 ΒΤU, ενώ ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει ακόμη και ενεργοβόρο κλιματιστικό που αγόρασε πρόσφατα, αποσύροντας ως δύο κλιματιστικά. Το πρόγραμμα καλύπτει μόνο κατοικίες και όχι επαγγελματικούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.

περισσότερα εδώ

Επιδοτούμενη απόσυρση κλιματιστικών: υπέρ του περιβάλλοντος ή της κατανάλωσης;

Ανεπαρκές και αποσπασματικό χαρακτηρίζεται ήδη το νέο μέτρο της κυβέρνησης για την επιδοτούμενη απόσυρση των παλιάς τεχνολογίας κλιματιστικών, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται την προηγούμενη εβδομάδα.

Περισσότερα εδώ.

Μετά τα κλιματιστικά ακολουθούν τα ψυγεία, τα πλυντήρια, γιατί όχι και οι τηλεοράσεις και οι λοιπές συσκευές. Εμπρός αδέλφια πάρτε δάνεια, βάλτε μερικές δόσεις ακόμα γιά να στηρίξουμε το σύστημα.
Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, το Ράδιο Κορασίδης είναι.

Friday, June 12, 2009

Τα υπερθερμασμένα μοντελάκια ΑΓΝΟΟΥΝ ΗΛΙΟ-ΣΥΝΝΕΦΑ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ και ΨΥΞΗ=ΞΗΡΑΣΙΑ. Γι΄αυτό ΧΙΟΝΙΖΕΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ: ΕΔΩ.
Με αφορμή τις επιδεινούμενες φυσικές αναστατώσεις και τις εκατόμβες νεκρών από ΨΥΧΡΕΣ κατακρημνίσεις (χαλάζι, χιόνι, νεροποντές, και τις ξηρασίες ενδιάμεσα, λόγω σταδιακής ελάττωσης των υδρατμών από την ΨΥΞΗ των ωκεανών), θα ακολουθήσει σειρά άρθρων με τίτλο:
Τα ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ψέματα των υπερθερμασμένων.
(Για το οποία είναι υπόλογοι ως ηθικοί συναυτουργοί σε θανάτους ανυποψίαστων συνανθρώπων μας...)

κλιματόμπατσοι (τους ευχαριστούμε για την αρνητική διαφήμιση!):


[E, ενοχοποιητές τής ανθρωπότητας, δε μας εξηγείτε καλύτερα, μετά από ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, τι θα πει ηφαιστειακός χειμώνας, κατευθυνόμενες αυξομειώσεις πληθυσμών, αποκέντρωση-αυτάρκεια, CERN, ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ προφήτης Γκορ, γενίτσαροι της IPCC, λαμόγια τής Enron, κοκ, αντί να ζητάτε ταυτότητα για να αυτοπροβάλλεστε περισσότερο;
Είμαστε ομάδα ερευνητών με ανακοινώσεις σε 10 συνέδρια, από τα οποία 2 από τα μεγαλύτερα διεθνή, και δεκάδες διαλέξεις, και τιμούμε τους ΑΠΛΟΥΣ ανθρώπους που μισούν οι ΑΝΑΝΟΥΡΙΣΤΟΙ ψευτοοικολόγοι].
Ορίστε και η απάντηση ΧΙΛΙΑΔΩΝ βασανισμένων από την προπαγάνδα και την ΑΠΛΗΣΤΕΙΑ των υπερθερμασμένων, που δεν μπόρεσαν ποτέ να εξηγήσουν πώς η 'υπερθέρμανσή' τους, αντί να ζεστάνει τους ωκεανούς και να αυξήσει τις ήπιες βροχές, τους ΨΥΧΕΙ, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ξηρασίας, ανάμεσα σε καταστροφικές ψυχρές μπόρες...:
Καμαρώνεις κιόλας που συμπράττεις στη μαζική παραπλάνηση για την κερδομανία και των παρασιτισμό των 'εκλεκτών'...

ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ των ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ μοντέλων:


Η πολυδιαφημισμένη ΠΑΜΠΛΟΥΤΗ βεντέτα-σκιάχτρο των υπερθερμασμένων, ΑΡΧΙΔΟΛΟΦΟΝΟΣ τρομόπουλος ο Α':

Η συνεχιζόμενη και ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, λόγω αδύναμου ήλιου:Για να δείτε το χάρτη με τις σημερινές ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 2 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, αναζητήστε τον εδώ:
http://gr.snow-forecast.com/maps/dynamic/globalrot

Επιλέξτε Χάρτη Καιρού Βάσης: Accumulated Snowfall


Με τι είδους αλλοιωμένα στοιχεία τσιρίζουν οι ανανούριστοι για το ζεστό τσιμέντο, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ (όπου ΗΤΤΩΝΤΑΙ όλες τις σπάνιες φορές που έγινε), και ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ:

Ο συσχετισμός ηλιακών κηλίδων και γήινων θερμοκρασιών τα τελευταία 50 περίπου χρόνια:


Η νέα ανακοίνωση των Livingston και Penn του δολαριανού Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Αριζόνα για το ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΜΟ ηλιακό μαγνητικό πεδίο :
http://wattsupwiththat.com/2009/06/13/sunspots-today-a-cheshire-cat-new-essay-from-livingston-and-penn

Και όποιον επιμένει να σας ενοχοποιεί για το ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, την τροφή των φυτών, ρωτήστε τον ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, όταν μάλιστα έχει ανακοινωθεί το ενδεχόμενο ΞΑΦΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΕΤΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ.
Ορίστε μια σημερινή αντίστοιχη αναφορά αραίωσης τσιμεντοβαβυλώνων για τη Δολαρία:
US cities may have to be bulldozed in order to survive

Dozens of US cities may have entire neighbourhoods bulldozed as part of drastic "shrink to survive" proposals being considered by the Obama administration to tackle economic decline.

Και μερικά σχόλια για τα ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΣ κατευθυνόμενα μοντελάκια ΠΑΜΠΛΟΥΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝ, κονδυλιάκηδων και λοιπών:
The UN’s IPCC bases its dire forecasts on nothing more than computer models that regard the earth as a flat disk bathed in a constant 24 hour haze of sunlight, without north and south poles, without clouds and without any relationship to the real planet we live on.

http://www.tech-know.eu/NISubmission/pdf/NI_Climate_Submission.pdf


Για να παραφράσουμε ένα γνωστό ρητό:

Ένα και μόνο περιστατικό (εδώ: το ΠΟΛΥ αδύναμο ηλιακό πεδίο, οι ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, η ενδιάμεση ξηρασία λόγω ψύξης των ωκεανών, ή ένας ηφαιστειακός χειμώνας) αρκεί για να διαψεύσει τα παραληρήματα όλων των εγωμανών κερδοσκόπων μοντελιστών. Βλ.:

http://www.drroyspencer.com/2009/06/should-climate-models-be-accepted-as-evidence-in-a-court-of-law

Υ.Γ.:
Ένας υπερθερμασμένος τσακίστηκε να ρίξει την ευθύνη για την πρόσφατη πτώση τού αεροπλάνου στην Ατλαντικό στην 'υπερθέρμανση' που προκαλεί δήθεν η ανθρωπότητα, αλλά ΤΟ ΒΟΥΛΩΣΕ όταν άρχισαν να βγαίνουν στοιχεία για ΠΑΓΩΜΕΝΟΥΣ αισθητήρες που καταστράφηκαν από ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ των κατασκευαστών τους...
ΤΕΤΟΙΟΙ είναι παντού οι εγωμανείς...
And, in this beautiful irony, on the same day, this report appears in the Washington Post - a report arguing that global warming (by reducing the differences in air pressure between each of the two poles and the equator) is [should] reducing the globe's average wind speeds.

Ιστοσελίδα για το κλίμα, την ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ και την ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ, εδώ.

Οριστικός σύνδεσμος βρέθηκε μεταξύ εκπομπών άνθρακα και παγκόσμιας θέρμανσης


Ο Damon Matthews, καθηγητής στο τμήμα γεωγραφίας του πανεπιστημίου Concordia, βρήκε μία άμεση σχέση μεταξύ των εκπομπών άνθρακα και της παγκόσμιας θέρμανσης.

Ο Matthews, μαζί με συνεργάτες από τη Victoria και το Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποίησε ένα συνδυασμό παγκόσμιων κλιματικών μοντέλων και ιστορικών κλιματικών δεδομένων για να δείξει ότι υπάρχει μια απλή γραμμική σχέση μεταξύ των αθροιστικών εκπομπών και της παγκόσμιας αλλαγής της θερμοκρασίας.

Τα ευρήματα του δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature, στις 11 Ιουνίου 2009.

Μέχρι τώρα, ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί πόση θα είναι η θέρμανση του κλίματος σε απόκριση μιας ενός συγκεκριμένου σεναρίου εκλύσεων διοξειδίου του άνθρακα εξαιτίας των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπινων εκπομπών, των δεξαμενών άνθρακα, των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων και της αλλαγής της θερμοκρασίας. Ο Matthews και οι συνεργάτες του δείχνουν ότι παρά τις αβεβαιότητες, κάθε έκλυση διοξειδίου του άνθρακα καταλήγει στην ίδια αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, ανεξάρτητα από το πότε εμφανίζεται η εκπομπή άνθρακα.

Τα ευρήματα σημαίνουν ότι τώρα μπορούμε να πούμε: αν εκπέμψεις αυτόν τον τόνο διοξειδίου του άνθρακα, θα οδηγήσει σε 0.0000000000015 βαθμούς αλλαγής της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Αν θέλουμε να περιορίσουμε την παγκόσμια θέρμανση σε όχι περισσότερο από δύο βαθμούς, πρέπει να περιορίσουμε τις συνολικές εκπομπές άνθρακα-από τώρα και για πάντα- σε λίγο περισσότερο από μισό τρισεκατομμύριο τόνους άνθρακα, ποσό που είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που έχει εκλυθεί από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα οδηγούν σε παγκόσμια θέρμανση», εξηγεί o Matthews. «Τα ευρήματά μας επιτρέπουν στους ανθρώπους να κάνουν μια σημαντική εκτίμηση της συμβολής τους στην παγκόσμια θέρμανση που βασίζεται απλά στις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Παράλληλα με αυτή τη μελέτη και άλλες πρόσφατες έρευνες, ο Matthews και μια ομάδα διεθνών κλιματικών επιστημόνων, έχουν συντάξει μια ανοικτή επιστολή με την οποία καλούν τους συμμετέχοντες στο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του Δεκεμβρίου, να αναγνωρίσουν την ανάγκη περιορισμού των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να αποφευχθεί μια ενδεχόμενα επικίνδυνη κλιματική αλλαγή.

Ο Matthews ήταν ένας από τους βραβευθέντες της Concordia(2009) για την πανεπιστημιακή έρευνα.

Μεταφρασμένο-προσαρμοσμένο από:

http://news.concordia.ca/main_story/014941.shtml?referID=fs_tab_sidebar

Journal Reference:
H. Damon Matthews, Nathan P. Gillett, Peter A. Stott & Kirsten Zickfeld, The proportionality of global warming to cumulative carbon emissions, Nature 459, 829-832 (11 June 2009) | doi:10.1038/nature08047

http://climatechange.edu.gr


Σημείωση: Τα κλιματικά "μοντελάκια" τρέχουν σε υπερυπολογιστές και έχουν επαληθευτεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ιδού και μερικά απλά παραδείγματα:

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/275/5302/957

http://web.lemoyne.edu/~giunta/Arrhenius.html


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Satellite_Temperatures.png

http://www.earthinstitute.columbia.edu/news/2005/story04-28-05.html


Στην πρόβλεψη του Hansen το 1988 υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια:

Line A was a temperature trend prediction based on rapid emissions growth and no large volcanic event; it was a steep climb through the year 2000 and beyond.

Line B was based on modest emissions growth and one large volcanic eruption in the mid 1990s.

Line C began along the same trajectory as Line B, and included the same volcanic eruption, but showed reductions in the growth of CO2 emission by the turn of the century -- the result of hypothetical government controls.

Οι παρατηρούμενες θερμοκρασίες βρίσκονται κοντά στη δεύτερη γραμμή του Hansen απλά το ηφαίστειο εξεράγη στις αρχές και όχι στα μέσα της δεκαετίας του 90.

Επίσης, τα μοντέλα γενικότερα δεν είναι τίποτε άλλο από μαθηματικοί τρόποι με τους οποίους οι ειδικοί εκφράζουν την καλύτερη οπτική για τη λειτουργία του κόσμου. Φυσικά και περιέχουν όσο το δυνατό περισσότερες παραμέτρους. Καλό θα είναι επίσης, όποιος εκτοξεύει κατηγορίες να αναφέρει την ιδιότητά του για να ξέρουμε και εμείς στα πόσο σοβαρά θα πάρουμε τα λεγόμενά του.

 • Τι είδους ερευνητές είστε; Και σε τι είδους συνέδρια βγάζετε ανακοινώσεις;
 • Το abc poll έχει δείγμα 2923 ατόμων!!
 • Οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι περαιτέρω συνέπειες δεν αναιρούν την ανθρώπινη συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μακάρι να υπάρξει μια μικρή "ψύξη" λόγω μιας ηφαιστειακής έκρηξης ώστε να αντισταθμιστεί η παγκόσμια θέρμανση. Πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο μιας ηφαιστειακής έκρηξης όπως και πολλών άλλων φαινομένων. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις ηφαιστειακές εκρήξεις και τις συνέπειες τους μπείτε στο http://climatechange.edu.gr και επιλέξτε: παράγοντες που συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή. Εκεί θα βρείτε και την ανακοίνωση του cern για το ρόλο των κοσμικών ακτίνων μεταφρασμένη στα ελληνικά.