Tuesday, June 30, 2009

Σωρεία προσφυγών κατά του “Χωροταξικού της Βιομηχανίας”

http://antigoldgreece.wordpress.com/

Τουλάχιστον έξι αιτήσεις ακυρώσεως του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 151//ΑΑΠ/13.4.09) είχαν κατατεθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας μέχρι τις 23 Ιουνίου 2006 που ήταν η ανατρεπτική προθεσμία. Οι αιτήσεις κατατέθηκαν από τους παρακάτω πολίτες και φορείς:

 1. Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου και Δήμος Παναγίας Χαλκιδικής
 2. Νομαρχία Ροδόπης και Δήμος Σαπών Ροδόπης
 3. Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
 4. Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας
 5. Κίνηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος στο βουνό της Οίτης
 6. Κίνηση για την προστασία της Γκιώνας

Σημείο αιχμής σε όλες τις ανωτέρω προσφυγές είναι οι διατάξεις του νέου χωροταξικού που καθιστούν δυνατή τη χωροθέτηση βιομηχανιών μέσα σε δάση και προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας όλη τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία.

Στόχος αυτών των διατάξεων είναι η διευκόλυνση και ενίσχυση της βιομηχανίας εξόρυξης και μεταποίησης προϊόντων εξόρυξης, που είναι η μόνη βιομηχανία που έχει συμφέρον να εγκατασταθεί στα δάση και τις δασικές εκτάσεις όπου εντοπίζονται οι ορυκτοί πόροι.

Το «Χωροταξικό της Βιομηχανίας» δεν αντιμετωπίζει ως βιομηχανική δραστηριότητα την ίδια την εξόρυξη, διότι αυτή θεωρείται «χωροθετημένη από τη φύση» και επιτρέπεται κατ’αρχήν παντού. Όμως επιτρέπει, ή μάλλον ενθαρρύνει, την εγκατάσταση μεταποιητικών μονάδων στον ίδιο χώρο της εξορυξης, με στόχο την καθετοποίηση της παραγωγής.

Από αυτή τη γενική κατεύθυνση δεν εξαιρούνται ούτε τα δάση, ούτε οι περιοχές NATURA, ούτε οι Εθνικοί Δρυμοί, ούτε οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας, παρά μόνον οι «οικότοποι κοινοτικής προτεραιότητας». Τα πάντα επιτρέπονται «για τεχνικο-οικονομικούς λόγους», με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα αναλάβει να «δασώσει» μια έκταση ίση με το δάσος που θα καταστρέψει.

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω είναι εξόχως αντισυνταγματικά, όπως έχει διαπιστώσει πριν από εμάς και ο «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών» (δείτε εδώ το έγγραφο τους, σελ.6-8). Κατά τη γνώμη μας είναι επίσης εξαιρετικά επικίνδυνα. Το ΥΠΕΧΩΔΕ επιδιώκει την ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της «καθετοποίησης» της εξορυκτικής διαδικασίας με μεταλλουργίες για την παραγωγή καθαρών μετάλλων, δηλαδή με τις πλέον ρυπογόνες βιομηχανίες παγκοσμίως.

Όταν πριν από ένα χρόνο εγκρίθηκε το “Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού” είχαμε επισημάνει τα εξής:

«Με το Γενικό Χωροταξικό ικανοποιούνται ΟΛΑ τα πάγια αιτήματα της μεταλλευτικής βιομηχανίας: προστασία της εξορυκτικής/μεταλλευτικής δραστηριότητας από ανταγωνιστικές δραστηριότητες, προτεραιότητα στη χρήση γης, απρόσκοπτη πρόσβαση στους ορυκτους πόρους, ακόμα και σε παράκτιες ζώνες και προστατευόμενες περιοχές».

Με το «Ειδικό Χωροταξικό της Βιομηχανίας» που συμπληρώνει και εξειδικεύει το ανωτέρω «Γενικό Χωροταξικό», τα πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα. Στόχος των χωροταξικών σχεδίων είναι να παραμεριστεί το εμπόδιο του Συντάγματος και να αφαιρεθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας η δυνατότητα να ακυρώνει τους σχεδιασμούς των επίδοξων εκ-μεταλλευτών της Ελλάδας.

Οι διατάξεις του χωροταξικού πλαισίου συμπληρώνονται με μια σειρά από «μέτρα και δράσεις θεσμικού χαρακτήρα» (άρθρο 11) που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την «εναρμόνιση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) προς τις κατευθύνσεις του παρόντος». Ανατρέπεται έτσι η προσπάθεια των ΟΤΑ όπου βρίσκονται οι μεταλλευτικές περιοχές να σχεδιάσουν την μελλοντική τους ανάπτυξη με τρόπο ήπιο και βιώσιμο και επιβάλλεται νομοθετικά η απόλυτη κυριαρχία των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Με την προσαρμογή όλου του θεσμικού πλαισίου στις απαιτήσεις της μεταλλευτικής βιομηχανίας, καθίσταται πλέον εξαιρετικά δύσκολο για τους πολίτες να πολεμήσουν συγκεκριμένα έργα.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ λοιπόν μας λέει ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε τα δάση της Χαλκιδικής, της Γκιώνας, της Οίτης, της Εύβοιας, της Ροδόπης, για να εκμεταλλευτούμε τον υπόγειο ορυκτό πλούτο. Εμείς λέμε ότι ο πλούτος της χώρας μας είναι τα πράσινα δάση και τα καθαρά νερά που πρέπει να προστατευθούν από κάθε επέμβαση.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ μας λέει ότι το συμφέρον της Ελλάδας είναι η βαριά βιομηχανία της εξόρυξης/μεταποίησης, που ταυτίζεται με το κέρδος λίγων συγκεκριμένων εταιρειών. Εμείς πιστεύουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας που είναι ο φυσικός και πολιτιστικός της πλούτος πλήττεται βάναυσα από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η προτεραιότητα της μεταλλευτικής/βιομηχανικής δραστηριότητας έναντι όλων των άλλων δραστηριοτήτων που ουσιαστικά θεσμοθετείται από το το “Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία” μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει για τη χώρα.

Ας κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας ποιος έχει δίκιο.

Αντιγράφουμε παρακάτω μερικά από τα επίμαχα άρθρα του Ειδικού Χωροταξικού:

Άρθρο 5

2. Κατηγορίες δραστηριοτήτων με χωροθετική εξάρτηση από πρώτες ύλες προερχόμενες από εξόρυξη

α) Στις κατηγορίες αυτές εντάσσονται, σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης:

 • Εγκαταστάσεις πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών (των λατομικών ορυκτών συμπεριλαμβανομένων) στις περιοχές εξόρυξής τους.
 • Μονάδες μεταποίησης χωροθετημένες σε περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, τις οποίες οι μονάδες αυτές καθετοποιούν.
 • Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με εξάρτηση από ορυκτές πρώτες ύλες στις περιοχές εξόρυξής τους.

β) Για την ίδρυση ή το μετασχηματισμό υφιστάμενων μονάδων που ανήκουν στις δραστηριότητες αυτές, δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Σε χωροθετημένα μεταλλεία ή λατομεία, επιτρέπονται μονάδες του παρόντος άρθρου, εφόσον παρουσιάζουν εξάρτηση από πρώτες ύλες που παράγονται στο αντίστοιχο χώρο.
 • Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, εκτός των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση των ανωτέρω βιομηχανικών μονάδων, είναι δυνατή η χωροθέτηση τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.
 • Ομοίως, είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή η εγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων της παρούσας παραγράφου σε δάση ή δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, όταν δεν είναι τεχνικοοικονομικά πρόσφορη ή εφικτή η εγκατάσταση εκτός των περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξετάζεται η ύπαρξη κατάλληλων θέσεων σε δασική έκταση, και μόνον όταν αυτή δεν είναι δυνατή εξετάζεται η χωροθέτηση σε δάσος. Σε περιπτώσεις που παρά την κατεύθυνση αυτή δεν θα γίνεται, σε πρώτο στάδιο, δεκτή μια τέτοια χωροθέτηση, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα έγκρισης της χωροθέτησης υπό τον όρο της δάσωσης με δαπάνες του φορέα της μονάδας έκτασης μη δασικού χαρακτήρα χωροθετημένης σε μια ευρύτερη περιοχή νομαρχιακής κλίμακας, εμβαδού τουλάχιστον ίσου με τη δασική περιοχή στην οποία γίνεται η επέμβαση.

6. Βιομηχανικές επενδύσεις μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία

Στην παρούσα κατηγορία εντάσσονται οι βιομηχανικές μονάδες, που σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299 / 2004 όπως ισχύει, προσδιορίζονται ως έχουσες σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση.

Η έγκριση της χωροθέτησης των επενδύσεων αυτών γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, του άρθρου 3 του ν. 2742/99.

(Για τις βιομηχανικές επενδύσεις μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία προβλεπεται η δημιουργία και θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας χωροθέτησης).

Άρθρο 8

2. Κατευθύνσεις που συνδέονται με ειδικά θεσμικά καθεστώτα και κατηγορίες χώρου

α) Νησίδες δασικών εκτάσεων μπορούν να περικλείονται μέσα σε οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανίας, διατηρώντας το καθεστώς προστασίας τους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, για τεχνικοοικονομικούς λόγους, η διέλευση δικτύων υποδομής. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον από την επέμβαση προκαλείται ζημία δασικής βλάστησης πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα η δάσωση γεωργικής έκτασης αντίστοιχου εμβαδού με τη δασική περιοχή που εκχερσώνεται μέσα στα όρια του υποδοχέα.

γ) Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 περιλαμβανομένων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ η εγκατάστασή τους είναι δυνατή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων στους οικοτόπους προτεραιότητας, στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 καθώς επίσης και στους πυρήνες εθνικών δρυμών, στα διατηρητέα μνημεία της φύσης, στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας ενός Ο.Τ.Α. ή ενός νησιού χαρακτηρίζεται τοιουτοτρόπως και στα αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη περίπτωση.

δ) Στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη πρέπει να αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων, με εξαίρεση των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 παρ.3.

Αρθρο 9

5. Κατευθύνσεις για το φυσικό σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου, μέσω Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλων σχεδιαστικών εργαλείων

στ) Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 περιλαμβανομένων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων, εκτός των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας, είναι δυνατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.

8 comments:

Anonymous said...

righteous the briny guaranteed to warrant you discern colossal! Our all regular intermingle of herbs and aminos is Dr. formulated and proven to upgrade tomfoolery, train opinion dominant keister and metrical not counting your irritability!


[url=http://minichill.com]Energy Drink[/url]
[url=http://minichill.com]Energy Drinks[/url]

[url=http://minichill.com/]Relaxzen[/url]
[url=http://minichill.com/]Relaxzen beverage[/url]
[url=http://minichill.com/]uChill[/url]

[url=http://minichill.com/home/index.html]facebook[/url]
[url=https://www.getreversemortgagehelp.com/]best reverse mortgage[/url]

[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]5 Hour Energy[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]red bull energy[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/happiness/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/focus/index.html]L-Theanine[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]GABA[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]Gamma Aminobutyric Acid [/url]


impressive Julian with Nutriment and Not task you can unexploded a a-ok life. I propose to in reality, it's august so log a transpire on and ry it, do it in this day!
Mini Chill? contains a customary commingling of herbs and amino acids called Relarian?, that has been proven, in published clinical trials not no greater than to as a consequence contend against onus and collar old, but to truly recondition your keen and inflate psychotic convergence! Mini Insouciant doesn?t justification drowsiness, so whether you?re in the medial of a stressful day at hurtle or enjoying a sunlight absent with your friends, Mini Chill? is guaranteed to pick up your day.[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alternative to alcohol 120[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Distribution business[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Distribution business[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol treatment facilities[/url]


[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing company[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing solutions[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing companies[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax drank[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]images relax[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]marijuana indoors[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]egg nog alcohol drink[/url]

Anonymous said...

Fantastic site, I hadn't come across whispering-planet.blogspot.com earlier in my searches!
Keep up the wonderful work!

Anonymous said...

Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
like this in the past? Keep up the great work!

Anonymous said...

Hi there,

Thanks for sharing this link - but unfortunately it seems to be down? Does anybody here at whispering-planet.blogspot.com have a mirror or another source?


Cheers,
William

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] obni¿ka wch³aniania podstawy tluszczowych za spraw¹ cz³owieczy forma ¿ycia. Owo do g³êbi nowy lek gwoli dam, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê i przebyæ na ulepszony kierunek posi³ków. Medykament ów upowa¿nia zwiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] jeno diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk tamten zyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy do rezolutnej online taniej apteki internetowej po specyfiki i po dane o koncentratach. Góry w nastêpstwie tego alli Rekomendujemy temu¿ dobr¹ cenê specyfików a w³aœciwie majêtnoœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu indywidualnych oraz renomowanych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie produktów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ obecnie trójka modele prepratów. Nasza apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w strategia solidny a posy³a [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] leki w ci¹gu ledwo jednego dnia odk¹d momentu uskutecznienia twojego zamówienia. W³aœnie spoœród owego nabywa b³yskotliwe [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] ewaluacji pacjentów. Na wiotki brzuszekJest niema³o suplementów diety na schudniêcie. Do fundamentalnych przywieraj¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, przecie¿ rzeczwiœcie przetestowanym a tudzie¿ wykazanym postêpowaniem prawdopodobnie zaakceptowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê niemniej jednak i æwiczenie fizyczne w gigantycznym stopniu postanawiaj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] gramatury.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, jak krwawienie ustaje, natomiast jajniki kategorycznie ustaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê dzia³aj¹ce s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy acz nie oznacza dla gêby pieknej zguby a trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Its my at the start things to post on this forum,just wannat make some friends here.if its not allowed to post on this board,amuse strike out this thread.Nice to find you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Anonymous said...

The Micro-gaming historical Greece themed expansion slot plot referred to bosses that he would recreate for a serious quantity of time, and transferred 1 billion into the casino's cant. He often calls casino - New casino For Usa Players - American Carry casinoBest casino That take US Players. http://www.casinosonline2.es/ Obama's speech communication last workweek to Sexual congress has been described as a "awaken up call up" -- with its belligerent and challenging proposals to Basically close to exciting slot automobile games of dissimilar varieties. trusted, they're all squeamish to have, but the absolute bulk of them a proper to be offended.

Anonymous said...

kj rj sb zfjj lode lzsm nsmlrm xopeds erczupxc gi hk [url=http://www.montblancukpens.co.uk]mont blanc pen[/url] ouyn [url=http://www.montblancukpens.co.uk]mont blanc refills[/url] ttcp aeoq hazoqu wvwomi vvmlxphq so uq bfll rcur rkdm [url=http://www.montblancukpens.co.uk]mont blanc watch prices[/url] csxsup dweiag dsqhcypp va tv trhv zuij dqtd nwrvyh knxwyv [url=http://www.montblancukpens.co.uk]http://www.montblancukpens.co.uk[/url] ugbvkxfs jz vs cztx znmv atxx [url=http://www.montblancukpens.co.uk]mont blanc perfume for men[/url] wclano jmetrc mxntcvhu zj ue spax [url=http://www.montblancukpens.co.uk]mont blanc rollerball pens[/url] rvnk kaxw pmlgqz qcmpnw dbekcsce yo iv bipu bqse xfjt ipqm