Monday, April 14, 2008

Δράση γιά τα μνημεία της Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί φίλοι,

Έλαβα αυτή την επιστολή την οποία συνυπογράφω και σας την προωθώ

Εφόσον συμφωνείτε, στο μήνυμα απάντησης γράφτε τη λέξη ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ, το ονοματεπώνυμο και αρχικό του πατρώνυμου και την ιδιότητα σας.

Η απάντησή σας μπορεί να γίνεται απευθείας σε εμένα και θα την προωθήσω ggritzas@topo.auth.gr
H προώθηση του μηνύματος και σε άλλους ενδιαφερόμενους είναι εξίσου σημαντική.
Ευχαριστώ

Γιώργος Γριτζάς

Διδάσκων (ΠΔ407)ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΠΘ, ΠΘ - Μ. ΜΥΡΙΔΗ, Η. ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ, Ε.ΚΑΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡ. ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Αγαπητοί Συνάδελφοι / Φίλοι,

Ο περιβάλλων χώρος των ΜΝΗΜΕΙΩΝ της πόλης μας ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ. Τα προτεινόμενα Π.Δ. θα μειώσουν σε ένα βαθμό το πρόβλημα.

Πρόσθεσε, την υπογραφή σου στην πρόταση που ακολουθεί η οποία και θα υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων. Στο μήνυμα απάντησης γράψε τη λέξη ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ, το ονοματεπώνυμο και αρχικό του πατρώνυμου και την ιδιότητα σου.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία,

Με εκτίμηση
Ελευθερία Καρνάβου, καθηγήτρια ΑΠΘ, πολεοδόμος,

Ηλίας Μπεριάτος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων,

Μύρων Μυρίδης, καθηγητής ΑΠΘ.


ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ πρότασης έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων για τα Τείχη της Θεσσαλονίκης και όλα τα κορυφαία μνημεία

ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ο περιβάλλων χώρος των Τειχών Θεσσαλονίκης, σε πολλά σημεία του αναπτύγματος βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο από ανθρωπογενείς επεμβάσεις – νόμιμες, παράνομες ή στα όρια της παρανομίας (χρήσεις γης συνεργείων ή θορυβωδών εστιατορίων / κέντρων διασκέδασης σε ακαλαίσθητες συστάδες «τύπου Αγ. Αναργύρων»). Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι ελλιπές.

Τα πολεοδομικά προβλήματα είναι μεταξύ των άλλων: (1) οι ασύμβατες με το μνημείο χρήσεις γης, (2) η μορφολογία των κτιρίων και ειδικότερα των επισκευαζόμενων ή ‘επεκτεινόμενων’, (3) η χύδην, ανεξέλεγκτη στάθμευση αυτοκινήτων.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Για την αντιμετώπιση του πρώτου προβλήματος, δηλαδή της αποφυγής ασύμβατων με το μνημείο χρήσεων γης, προτείνεται η θέσπιση αμιγούς κατοικίας - με το περιεχόμενο του Π.Δ . (Φ.Ε.Κ.)166/87 *- για όλα τα οικόπεδα και κτίρια με πρόσωπο στο τείχος (υπό τον όρο ότι βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας). Η εξουσιοδότηση ειδικής ρύθμισης των χρήσεων γης παρά τα μνημεία παρέχεται με σαφήνεια από τον Ν.3028/2002, Α10, παρ. 8. Η δυνατότητα δεν έχει αξιοποιηθεί.

Με ιδίου πνεύματος προεδρικά διατάγματα μπορούν να αντιμετωπισθούν και άλλα ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όλων των εποχών.

Η λύση αυτή, πλην της ικανοποίησης του βασικού στόχου, θα διευκολύνει τις υπηρεσίες στην διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων, θα διασφαλίσει την αντικειμενικότητα και ισοπολιτεία και θα απαλλάξει τους πολίτες από πάσης φύσεως προβλήματα.* Σημείωση: Η κατηγορία «αμιγούς κατοικίας » του Άρθρου 2 του ως άνω διατάγματος ‘Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης’ συμπεριλαμβάνει και επιτρέπει :

1. Κατοικία (με συμβατές χρήσεις όπως ιατρεία, δικηγορικά γραφεία κλπ)

2. Ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες)

3. Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο κτλ)

4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

5. Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

6. Αθλητικές εγκαταστάσεις

7. Θρησκευτικοί χώροι

8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις)

No comments: