Monday, April 14, 2008

Προς τον υπουργό Πολιτισμού έκκληση προκειμένου να παραχωρήσετε τη χρήση του κτιρίου της οδού Αγ. Ασωμάτων 9 στην Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη.

Έκκληση

Προς τον υπουργό Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη

Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1994 και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς με σκοπό τη συγκέντρωση, κωδικοποίηση, τεκμηρίωση, καταλογογράφηση και κατάταξη σε εύχρηστες βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων, CD ROM, εικονογραφικού υλικού, χαρτών κ.α., που αναφέρονται στην οικολογία, με την ευρύτερη έννοια: περιβάλλον, φυσιολατρεία, παραδοσιακή και οικολογική γεωργία, ορειβασία, οικογεωγραφία, πολιτική οικολογία, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, λαογραφία, προστασία καταναλωτών, πολεοδομία, χωροταξία, οικολογική δόμηση, εργασιακό περιβάλλον, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολιτιστικό περιβάλλον, αρχαιολογία, περιβαλλοντική τεχνολογία, κλπ. στην ελληνική ή άλλες γλώσσες. Επίσης, η Ευώνυμος σχεδιάζει και υλοποιεί πολύμορφες δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με το ειδικό βάρος να δίνεται σε νέες εκδόσεις σημαντικών οικολογικών τίτλων τους οποίους διστάζει να παρουσιάσει στο αναγνωστικό κοινό η τρέχουσα εκδοτική αγορά. Ανάμεσα στα βιβλία που έχει εκδώσει η Ευώνυμος τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζουν τα επιστημονικά έργα και διατριβές νέων Ελλήνων επιστημόνων που ασχολούνται με την περιβαλλοντική θεματική καθώς και η καθιερωμένη διεθνώς ετήσια έκδοση της Κατάστασης του Κόσμου του Ινστιτούτου Worldwatch.

Η Ευώνυμος, η οποία είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει εγκατασταθεί από την αρχή της λειτουργίας της σε τμήμα διατηρητέου κτιρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, που βρίσκεται επί της οδού Ασωμάτων 9 στο Θησείο, ύστερα από άδεια νομίμως εγκατεστημένου φορέα, ο οποίος στη συνέχεια έπαψε να λειτουργεί. Το κτίριο παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, θα είχε δε υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές ή και μερική κατάρρευση, εάν δεν είχε δεχτεί την φροντίδα των ανθρώπων της Ευωνύμου, παρά το γεγονός ότι δεν της έχει γίνει επίσημη παραχώρηση της χρήσης από το Υπουργείο.

Η Ευώνυμος, προχώρησε με πρωτοβουλίες της, σε επισκευές (σε συνεννόηση με την αντίστοιχη διεύθυνση του ΥΠΠΟ), ορισμένες από τις οποίες κρίθηκαν ως επιλέξιμες από ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων με χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Μέχρι σήμερα έχει επισκευαστεί και μονωθεί η πρόσοψη και το δώμα, ενώ έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά πάνελς που θα παρέχουν στο κτίριο υψηλό βαθμό ενεργειακής αυτονομίας.

Πολλές επεμβάσεις, έστω και χωρίς την χρηματοδότηση της πολιτείας, με εθελοντική εργασία και αγορά των απαιτούμενων υλικών από ίδιους πόρους θα μπορούσαν να έχουν γίνει ακόμη, αν η Ευώνυμος είχε επισήμως τη χρήση του χώρου.

Όλοι οι χώροι του κτιρίου θα μπορούσαν να έχουν ανακαινισθεί για τη διενέργεια εκδηλώσεων σχετικών με το περιβάλλον, το βιβλίο, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον πολιτισμό. Κτιριακά, θα μπορούσαμε να αναδιοργανώσουμε τα λειτουργικά στοιχεία του κτίσματος, με απόλυτο πάντοτε σεβασμό στην εξαίρετη διατηρητέα αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία, προς την κατεύθυνση του οικολογικού κτιρίου, προσφέροντας ένα ζωντανό παράδειγμα ανακαίνισης υφιστάμενου δημόσιου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης νερού και απορριμμάτων, φιλικών στο περιβάλλον οικοδομικών υλικών, διαμορφώνοντας ένα κτίριο που θα εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό της ενεργειακές του ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εφόσον θα είχαμε στη διάθεσή μας τον χώρο αυτόν, πλήρως ανακαινισμένο και ικανό να φιλοξενεί διάφορα γεγονότα, θα μπορούσαμε να οργανώνουμε πολυσύνθετα πολιτιστικά γεγονότα, με άξονα αναφοράς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση περί το περιβάλλον, όπως: εργαστήρια ανακύκλωσης, φωτογραφίας, βιβλιοδεσίας, εκθέσεις, προβολές, σεμινάρια, οργανωμένη ξενάγηση στα συστήματα και τις τεχνικές της οικολογικής δόμησης.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η ευχέρεια επισκευής και οργάνωσης όλων αυτών από την Ευώνυμο, λόγω της μη παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου από το ΥΠΠΟ στην Ευώνυμο.

Μετά από πολλές, πλην άκαρπες προσπάθειες, σας απευθύνουμε έκκληση προκειμένου να παραχωρήσετε τη χρήση του κτιρίου της οδού Αγ. Ασωμάτων 9 στην Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη.

Η οικολογία, το βιβλίο, ο πολιτισμός, χρειάζονται χώρους ζωντανούς, ανοιχτούς σε δημιουργικές πρωτοβουλίες κάθε προέλευσης, χρειάζονται μια Στέγη της Οικολογικής Σκέψης.

Ελπίζουμε πως με την κατανόησή σας θα επιβραβεύσετε και θα δώσετε διάρκεια στο μεγάλο συλλεκτικό και δημιουργικό έργο που έχει ως τώρα πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο.


Απαντήστε ή με

e mail στο evonymos@tee.gr ή στο m.kour@gein.noa.gr,
γράφοντας απλώς "προσυπογράφω την έκκληση προς τον κ. Λιάπη"

ή με φαξ στο 210 3256221, υπογράφοντας στη σχετική
στήλη κάτω από την έκκληση.

Σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε τα πλήρη στοιχεία και την ιδιότητά σας.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ EYΩNYMOY OIKOΛOΓIKHΣ BIBΛIOΘHKHΣ EINAI :
www.evonymos.org


Υπογραφές

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

e-mail

Τηλέφωνο

Υπογραφή
Δραστηριότητες
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις σημαντικότερες δραστηριότητες της Ευωνύμου στο
διάστημα της λειτουργίας της:
Οργανωτικά λειτουργικά
• Επί 14 συνεχή χρόνια ανοίγει καθημερινά 4 - 8 κάθε απόγευμα για τους
επισκέπτες-αναγνώστες.
• Τη Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν, στο διάστημα αυτό, δεκάδες ομάδες μαθητών
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από σχολεία της Αττικής, με τους καθηγητές
τους, φοιτητές, σπουδαστές, μελετητές, ξένες αντιπροσωπείες, μέλη
οικολογικών οργανώσεων, κλπ.
• Στην Ευώνυμο πραγματοποίησαν πτυχιακές και άλλες εργασίες τους στα
πλαίσια εκπαιδευτικών εργαστηρίων, φοιτητές από την Πάντειο και το Τμήμα
Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ, αποδελτιώνοντας εκατοντάδες περιοδικά.
• Στην αποδελτίωση, όπως και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, μετέχουν κατά
καιρούς και πολλοί εθελοντές
Διοργάνωση - συμμετοχή σε εκδηλώσεις
α. Έκθεση της συλλογής περιοδικών οικολογικού περιεχομένου της Ευωνύμου έχει
γίνει/οργανωθεί 6 φορές μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο ισάριθμων εκδηλώσεων για το
κοινό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Ιούνιος του 1995, για 4 ημέρες, στο Κατράκειο Θέατρο, σε συνεργασία με το
ΥΠΕΧΩΔΕ., στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα του
περιβάλλοντος.
• Ιούλιος του 1995, για 10 ημέρες, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της
Αθήνας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των τμημάτων ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου
της Αθήνας, στα πλαίσια συνεδρίου με θέμα: "ΜΜΕ και περιβάλλον".
• Ιανουάριος του 1996, για 7 ημέρες, στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο του 6ου
Συνεδρίου των Ελληνικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.
β. «Βραδιά Λόγου και Μουσικής», με θέμα: «Τοπία και Ουτοπία», 19/11/2001, στο
Αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ, του Μουσείου Γουλανδρή, σε συνεργασία με τους
«Φίλους του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας». Ποιήματα διάβασαν οι
Γιάννης Φέρτης και Κώστας Καστανάς, τραγούδησαν ο Κώστας Θωμαΐδης και το
οκταμελές Χορωδιακό Εργαστήρι Αθηνών.
γ. Έκθεση για το τραμ στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα (31/3-6/4 2003), με
χορηγία της ΤΡΑΜ ΑΕ. Η ίδια έκθεση στη Νέα Σμύρνη σε συνεργασία με το Δήμο
Ν. Σμύρνης (8-15/5/2003), στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στο πλαίσιο διεθνούς
συνεδρίου για το τραμ (19&20/5/2003) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος),
στο πλαίσιο συνεδρίου για το τραμ (23 & 24 /6 / 2005).
δ. Διοργάνωση εκδηλώσεων για παρουσιάσεις βιβλίων
• Βιβλίο: Εξώφυλλα περιοδικών (1995)
• Βιβλίο: Περί της Χρησιμότητος των Πτηνών (1995)
• Βιβλίο: Εξώφυλλα Βιβλίων (1996)
• Συνολικό έργο συγγραφέα Γιώργου Σφήκα (1998)
• Βιβλίο: Κτίρια για έναν πράσινο κόσμο (2000)
• Βιβλίο: Η κατάσταση του κόσμου 2005 (2005)
• Βιβλίο: Η παράνομη διακίνηση των κατοικίδιων ζώων(2005)
• Βιβλίο: Τα μεταλλαγμένα: το παρελθόν, το παρόν και το άγνωστο μέλλον (4
εκδηλώσεις, 2006-2007)
• Βιβλίο: Η κατάσταση του κόσμου 2007 (4 εκδηλώσεις, 2007)
• Βιβλίο: Ο Νταβέλης στο Σικάγο (2 εκδηλώσεις, 2007-2008)
ε. Κύκλος εκδηλώσεων σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Πλατείας
εγκώμιον» (Μάιος-Ιούνιος 2006)
στ. Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των ναρκωτικών) στο πλαίσιο
σεμιναρίων που οργάνωσε για την επιμόρφωση νέων επιστημόνων (γιατρών,
κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κλπ.) στον τομέα της πρόληψης
κατά των ναρκωτικών. Στα γραφεία της Ευωνύμου έγιναν ορισμένα από τα μαθήματα
οικολογικού περιεχομένου που περιλαμβάνονταν στα σεμινάρια, στα οποία δίδαξαν
και μέλη της Βιβλιοθήκης.
Η Ευώνυμος στα ΜΜΕ
Τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες συνεργάστηκε η Ευώνυμος:
• Αθήνα – Πάρνηθα (ημίωρη εκπομπή στη ΝΕΤ, 1998)
• Τραμ (ημίωρη εκπομπή στη ΝΕΤ, 2003)
• Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, 2002 (ωριαία εκπομπή στη ΝΕΤ,
συμμετοχή)
• Τα βότανα στην ιατρική (εκπομπή Παρασκήνιο, ΝΕΤ, 1999)
• Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος της Αθήνας (υλικό για δύο παραγωγές σχετικά με
τα εγκαίνια του Σταθμού του Μοναστηρακίου και τις άλλες ανακαινίσεις
σταθμών, 2003)
• Όλυμπος (υλικό για ημίωρη παραγωγή της ΝΕΤ, 2000 και σειρά εκπομπών
στο ΣΚΑΙ, 2007)
• Πόλεμος και Πυρηνικά (ΜΕΓΑ, 1996)
• Σεισμοί και Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Πυρηνικά (Σκάι, 1999)
• Τεχνολογία για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (εκπομπή στο Business Channel
(NOVA) &TV Magic, 2003)
• Εκπομπή Green team ΕΤ1 (Ιανουάριος 2008)
• Παρουσίαση της Ευωνύμου (περίπου 15 φορές σε διάφορους τηλεοπτικούς
σταθμούς, 1995-2008)
Ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες συνεργάστηκε η Ευώνυμος:
• Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της Ευωνύμου με τίτλο
«Εξώφυλλα Περιοδικών» (2 συνεχόμενες εκπομπές στο 3ο πρόγραμμα με όλες
τις ομιλίες, 1995)
• Εκπομπή με θέμα «Βιβλία και περιοδικά με φυσιολατρικό περιεχόμενο στην
περίοδο της κατοχής» (Σκάι, 1996)
• Η σχέση Οικολογίας και Εκκλησίας (Σκάι, 2ο πρόγραμμα, 1996)
• Τραμ (Ράδιο Παρατηρητής-Θεσσαλονίκη, Άλφα, 9.84, 2003)
• Για το βιβλίο που εξέδωσε η Ευώνυμος με τίτλο «Όλυμπος, κείμενα και
εικόνες δύο αιώνων» (9.84, Σκάι, Φλας, 2002)
• Για τα βιβλία που εξέδωσε η Ευώνυμος με τίτλο «Η Κατάσταση του Κόσμου
2005, 2006, 2007» (σε πολλούς ραδιοσταθμούς, 2005-2007)
• Για τα βιβλία που εξέδωσε η Ευώνυμος με τίτλο «Ο Νταβέλης στο Σικάγο: Το
Γουέστερν της Ανάπτυξης» (σε πολλούς ραδιοσταθμούς 2007-2008)
• Συμμετοχή σε δεκάδες ακόμη εκπομπές σε ραδιοσταθμούς από όλη την
Ελλάδα
Κείμενα για την Ευώνυμο έχουν φιλοξενηθεί σε δεκάδες έντυπα (ημερήσιος και
περιοδικός τύπος, οικολογικά, πολιτιστικά, τοπικά έντυπα κ.ά. (μικρή ανθολόγηση
στην ιστοσελίδα μας: http://www.evonymos.org/greek/eidikathemata.asp?parentid=335)
Επισκέπτες στην Ευώνυμο
Επισκέπτες στην Ευώνυμο στα χρόνια λειτουργίας της (1994 έως σήμερα):
Ομαδικές επισκέψεις: 65 σχολεία από όλη την Ελλάδα (κυρίως Αττική), ομάδες από
Ορειβατικούς Συλλόγους, μεταπτυχιακούς φοιτητές: 2.800 άτομα συνολικά.
Μεμονωμένοι επισκέπτες: 9.500 άτομα
Ορισμένα από τα σχολεία που επισκέφθηκαν την Ευώνυμο
3ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής, 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών, 4ο Λύκειο Αιγάλεω, 15ο
Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, 5ο Λύκειο Νίκαιας, 3ο
Λύκειο Αχαρνών, 2ο (Ομήρειο) Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης (9 επισκέψεις), 2ο Λύκειο
Άνω Λιοσίων.
(17 σχολεία από όλη την Ελλάδα επισκέφθηκαν την έκθεση για το τραμ στο Σταθμό
του Μετρό στο Σύνταγμα και στη Νέα Σμύρνη, Απρίλιος – Μάιος 2003)
Κατανομή επισκεπτών:
• Φοιτητές, 3.300
• Μαθητές, 2.500
• Μεταπτυχιακοί, 1.600
• Ερευνητές – μελετητές, 900
• Δημοσιογράφοι, 400
• Μέλη Οικολογικών Οργανώσεων, 1.300
• Εκπαιδευτικοί, 800
• Διάφοροι, 1.500
Ειδικότητες – ιδιότητες επισκεπτών στην Ευώνυμο που έχουν καταχωρηθεί στο
Βιβλίο Επισκεπτών:
Φοιτητής, Μαθητής, Μεταπτυχιακός, Περιβαλλοντολόγος, Αρχιτέκτων –
Χωροτάκτης, Φιλόλογος, Ζωγράφος, Γιατρός, Βιολόγος, Δημοσιογράφος, Ιστορικός,
Φυσικός, Θεολόγος, Γυμναστής, Καθηγητής ΑΕΙ, Καθηγητής ΤΕΙ, Καθηγητής ΜΕ,
Χημικός Μηχανικός, Δικηγόρος, Συγκοινωνιολόγος, Δάσκαλος, Πολιτικός
Μηχανικός, Κινηματογραφιστής, Εισαγωγέας φωτοβολταϊκών, Γεωλόγος,
Βιοκαλλιεργητής, Ποιητής, Οικονομολόγος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γεωπόνος,
Ερευνητής, Ναυπηγός, Τραπεζικός, Χημικός, Βιβλιοθηκονόμος, Γραφίστας,
Σκηνοθέτης, Λογοτέχνης, Συνταξιούχος, Μελισσοκόμος, Υδρογεωλόγος, Αρχιτέκτων
– Πολεοδόμος, Τεχνολόγος τροφίμων, Φωτογράφος...
(μια ειδική κατηγορία χρηστών του αρχείου της Ευωνύμου είναι οι δημοσιογράφοι.
Πολύ συχνά τα αιτήματα για παροχή βιβλιογραφικής συνδρομής γίνονται τηλεφωνικά ή
ηλεκτρονικά και έτσι δεν καταγράφονται στο βιβλίο επισκεπτών της Βιβλιοθήκης)
Εργασίες για την Ευώνυμο
1. Πτυχιακή εργασία στο ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, με θέμα: ΕΥΩΝΥΜΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Υπεύθυνος
Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης Ομαδική εργασία: Υπεύθυνοι φοιτητές: Μόλτσα
Αθηνά, Παπαγιάννη Ανδρονίκη, Έτος 2006
(http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=3057)
2. Εργασία στο μάθημα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ «Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις
νέες τεχνολογίες». Θέμα εργασίας: Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, Arc
Ecology Library, Everglades Digital Library, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Μελέτες περίπτωσης, Νατάσσα Τσουμπρακάκου, 2005
(http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=3056)
3. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ –
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της
Πληροφορίας, "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες
Τεχνολογίες της Πληροφορίας". Μεταπτυχιακή εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: κ.
Τοράκη, Τίτλος Εργασίας: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες για Άτομα με Αναπηρίες
(ΑμεΑ), Άννα Κουλικούρδη, Αθήνα 2004 – 2005 (Παρουσίαση του συστήματος που
διαθέτει η Ευώνυμος για τα άτομα με προβλήματα όρασης)
(http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=4254)
Συμμετοχή σε προγράμματα
Η Ευώνυμος ήταν υπεύθυνη ή συμμετείχε σε πολλά προγράμματα, εθνικά ή
διακρατικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημαντικότερα.
• Συμμετείχε στο πρόγραμμα κινητικότητας που αφορούσε την "Καταγραφή
των ομαδικών παιδικών παιχνιδιών που παίζονται στο χώρο" και στο
οποίο μετείχαν 14 σχολεία από όλη την Ελλάδα με ισάριθμες ομάδες Π.Ε., η
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, το
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, κλπ. (υπεβλήθη από το 3ο Λύκειο
Αχαρνών, για τα έτη 1998-2000-ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την έκδοση ενός
τόμου)
• Συμμετείχε στο πρόγραμμα που υπέβαλε το Πάντειο Πανεπιστήμιο και
αφορούσε τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων με θέματα περιβάλλοντος, το
υλικό του οποίου συγκεντρώθηκε από δεκάδες φοιτητές του Παντείου που
αποδελτίωσαν οικολογικά, φυσιολατρικά και άλλα περιοδικά και εφημερίδες
στην Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε
κατά τα έτη 1998-2000 (ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη δημιουργία βάσης
δεδομένων με 12.000 εγγραφές).
• Συμμετείχε στο πρόγραμμα που υπέβαλε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και αφορούσε την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με θέμα το "Σχολικό Κήπο". Το πρόγραμμα
πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1999-2000 (ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την
συγγραφή 11 βιβλίων και φυλλαδίων, 600 συνολικά σελίδων).
• Υπεύθυνη ενός διακρατικού προγράμματος (συμμετείχαν επίσης μία
οικολογική οργάνωση από τη Ρουμανία και μία από την Τουρκία, όπως και το
ΕΚΚΕ), με τίτλο: "Σχήμα επικοινωνίας για την οικολογική πληροφόρηση
και την περιβαλλοντική εκπαίδευση", και σκοπό είχε τη δημιουργία
ηλεκτρονικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο που περιλαμβάνει αξιολογημένα και
ταξινομημένα θέματα για το σύνολο της οικολογικής ύλης από όλο τον κόσμο.
Το πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2002).
• Υπεύθυνη ενός διακρατικού προγράμματος με τίτλο «Αίμος» με συμμετοχή
φορέων από τη Ρουμανία και τη Σερβία (και το ΕΚΚΕ) και με αντικείμενο τον
Οικοτουρισμό, τον Αγροτουρισμό και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις
συμμετέχουσες χώρες. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εξωτερικών, διάρκεια
2002-2004.
• Υπεύθυνη ενός προγράμματος για την εκπόνηση δράσεων σε
προστατευόμενες περιοχές με τίτλο «Αειφόρος Όλυμπος», το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (2003-2004) και στο οποίο συμμετείχαν
ο Δήμος Λιτοχώρου και Η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ. Από το πρόγραμμα έχει
παραχθεί μία ιστοσελίδα για τον Όλυμπο, εξοπλίστηκε ένα Οικολογικό
Σχολείο στο Λιτόχωρο που θα ενημερώνει του επισκέπτες του Όλυμπο και
τυπώθηκε ένα φυλλάδιο για τον λογική της ήπιας ανάπτυξης σε
προστατευόμενες περιοχές και ειδικά στον Όλυμπο.
• Υπεύθυνη του προγράμματος «Φύση και Νεοελληνικός Πολιτισμός», στο
πλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», Σεπτέμβριος 2004-Ιούλιος 2006.
Αφορά την αποδελτίωση 6.000 τευχών περιοδικών από όπου θα προκύψουν
60.000 άρθρα, τα οποία θα καταχωρηθούν στη βιβλιογραφική βάση
δεδομένων.
• Υπεύθυνη του προγράμματος (στο οποίο συνεργάζεται το Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο και το Μελετητικό Γραφείο «EUDITI») «Εφαρμογή της
Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό Δημοσίων
Κτιρίων - “Bringing Retrofit Innovation to Application in Public
Buildings-BRITA in Pubs»), με προτάσεις για την ενσωμάτωση καινοτόμων
τεχνολογιών οικολογικής δόμησης στο κτίριο της Ευωνύμου Οικολογικής
Βιβλιοθήκης. Συνολικά, στην κοινή πρόταση που κατατέθηκε, συμμετείχαν
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και άλλοι εξειδικευμένοι στο θέμα φορείς,
από εννέα χώρες (Γερμανία, Βρετανία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Ιταλία,
Ελλάδα, Τσεχία και Λιθουανία) με συντονιστή το φημισμένο Fraunhofer
Institute of Building Physics από τη Γερμανία.
Η Ιστοσελίδα της Ευωνύμου στα ελληνικά
(www.evonymos.org)
(Η βασική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ευωνύμου παρέχεται σε τέσσερις
γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και ρουμανικά, όπως προέκυψε από ένα
διακρατικό πρόγραμμα με οικολογικές οργανώσεις από την Τουρκία, τη Ρουμανία και
την Ευώνυμο. Πολύ σύντομα η πληροφόρηση αυτή θα επεκταθεί και στις εξής γλώσσες:
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ιαπωνικά.)
Η ιστοσελίδα της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης έχει ανανεωθεί! Στο πλαίσιο
αυτό θα βρείτε ειδικές -αυτόνομες- ιστοσελίδες, εντός της ιστοσελίδας της
Ευωνύμου, για τα παρακάτω θέματα:
Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Α’ βάση, κυρίως με βιβλία -16.500 εγγραφές-,
Β’ βάση με άρθρα περιοδικών- 76.000 εγγραφές)
Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις (ένα πλήρες site για την οικολογική
δόμηση)
Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης (τα πλήρη κείμενα από 130
περίπου αρθρογράφους χωρισμένα σε θεματικές κατηγορίες –εργασία σε εξέλιξη, ήδη
με περισσότερα από 1.000 άρθρα σε πλήρη μορφή)
Εμείς με Τραμ (τα πάντα για το τραμ, το παλιό, το σύγχρονο, στον κόσμο, στην
Ελλάδα)
Όλυμπος (ένα πλήρες site για το μυθικό βουνό, σε εξέλιξη: κείμενα, χάρτες,
φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία...)
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (υπό διαμόρφωση)
Ζώα συντροφιάς (κείμενα, νομοθεσία, φωτογραφικό άλμπουμ, οδηγίες, βιβλία...)
Βιογραφίες (βιογραφίες διανοητών που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των
ιδεών στο χώρο της οικολογίας και των φυσικών επιστημών ευρύτερα)
Μεταλλαγμένα (υπό διαμόρφωση)
Βότανα - Μαντζούνια - Συνταγές (εκατοντάδες φυσικές συνταγές, που προέκυψαν
μέσα από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση)
Περιοδικό ‘Δαίμων της Οικολογίας’ (Όλα τα –πλήρη- κείμενα καταχωρούνται
προοδευτικά στην παρούσα σελίδα.
Χλωρίδα (άλμπουμ) (τα βασικότερα είδη που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σε
έναν κήπο και ιδιαίτερα σε ένα σχολικό κήπο, με οδηγίες για τις καλλιεργητικές
πρακτικές, όπως και εικόνες από πολλά άλλα είδη χλωρίδας)
Πανίδα (άλμπουμ) (ειδικό εικονογραφικό υλικό με αισθητικό ενδιαφέρον)
Μουσεία - Κέντρα Πληροφόρησης για το Περιβάλλον (υπό διαμόρφωση)
Στατιστικές περιβάλλοντος (πίνακες, χάρτες, διαγράμματα που αποτυπώνουν την
εικόνα του περιβάλλοντος)
Περιβαλλοντική Νομοθεσία (τα σημαντικότερα κείμενα νομοθετημάτων για το
περιβάλλον)
Ανακύκλωση - διαχείριση απορριμμάτων (παρουσίαση του θέματος, οδηγίες,
στοιχεία...)
Επικαιρότητα (Επίκαιρα θέματα, Ανακοινώσεις – Εκδηλώσεις, Μόλις
κυκλοφόρησε, Οικολογικός τύπος, Προτεινόμενα άρθρα, Η ιδέα του μήνα, Η
φωτογραφία της εβδομάδας)
Φυσικοί ...αφορισμοί (φιλοσοφούμεν μετ’ ευτελείας...)
Γεωλογική - γεωμορφολογική κληρονομιά (η νέα κατηγορία προστασίας)
Αντρέ Γκορτζ
Διακοσμητικά μοτίβα
Παγκόσμια Κληρονομιά
Ηλεκτρονικές πωλήσεις των εκδόσεων της Ευωνύμου
Επίσης,
«Βάση Δεδομένων Περιβάλλοντος». Αξιολογημένες και ταξινομημένες 500
ιστοσελίδες από όλο το διαδίκτυο σε ειδική βάση δεδομένων, στα ελληνικά,
αγγλικά, τουρκικά και ρουμανικά. Θεματικά, έχουν δημιουργηθεί 13 βασικές
κατηγορίες και περίπου 300 υποκατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της
οικολογικής – περιβαλλοντικής ύλης. Επίσης, γίνεται κατηγοριοποίηση των Site
κατά πηγή προέλευσης (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες, Εκδοτικοί
Οίκοι, Οικολογικές Οργανώσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Κυβερνήσεις, ιδιώτες,
κλπ), κατηγοριοποίηση του υλικού με βάση το είδος της πληροφορίας (άρθρο,
εικόνα, λογισμικό, μαγνητικά μέσα, διδακτορική διατριβή, βίντεο, δελτίο
οικολογικής οργάνωσης, νομοθετικό κείμενο, επίσημο κείμενο Ε.Ε., κλπ),
καταγράφεται η γλώσσα/ες στην οποία είναι γραμμένο το Site, η διαθεσιμότητα
του υλικού (αν το διαθέσιμο υλικό είναι μόνο για μέλη, αν κυκλοφορεί στο
εμπόριο, αν χρειάζεται ειδική παραγγελία, συνδρομή, αν υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση, αν είναι Demo, κλπ) και, τέλος, αξιολογείται η ποιότητα του Site
που θα καταχωρείται στη Βάση Δεδομένων (Βαθμολόγηση από 1 έως 5, με βάση
τα εξής κριτήρια: Ευκολία πλοήγησης στο Site, πληρότητα σε σχέση με αυτό που
δηλώνεται και ποιότητα – αισθητική του Site). Για κάθε Site καταχωρείται,
επίσης, εκτός από τον τίτλο του και μια περιγραφή του, όπως τη δηλώνει ο
δημιουργός του ή μια σύντομη φράση από εμάς, εφ’ όσον δεν υπάρχει.
• Στήλη: «Κίνηση ιδεών». Βιβλιοπαρουσίαση (νέες κυκλοφορίες, σύντομη
παρουσίαση εκατοντάδων βιβλίων, παλαιότερων και νέων), Περιοδικά (νέες
κυκλοφορίες, εξώφυλλο και περιεχόμενα όλων των τευχών από 48 οικολογικά
έντυπα που φτάνουν τακτικά στην Ευώνυμο), Πρόσφατα δημοσιεύματα
(επιλογή δημοσιευμάτων από εφημερίδες και περιοδικά και εμφάνιση
ολόκληρων των κειμένων), Βιβλιοθήκες (κατάλογος βιβλιοθηκών που έχουν
υλικό οικολογικού ενδιαφέροντος, σε μορφή link), Ex libris (αναπαραγωγή
κειμένων και εικόνων από παλιά βιβλία και περιοδικά που διατηρούν και σήμερα
την αξία τους).
• Στήλη: «Φορείς Περιβάλλοντος». Παρουσιάζονται όλες οι Οικολογικές
Οργανώσεις της χώρας, οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και οι Ορειβατικοί
Σύλλογοι.
• Στήλη: «Ρώτα τον ειδικό», μέσω της οποίας εκατοντάδες επισκέπτες της
ιστοσελίδας απευθύνονται στην Ευώνυμο για διάφορες πληροφορίες,

No comments: