Thursday, February 11, 2010

Τα απόβλητα έχουν ρεύμα...


Άλλες τρεις αιτήσεις για εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο
Σε νέο Ελντοράντο του πράσινου επιχειρείν τείνει να εξελιχθεί και στη χώρα μας η παραγωγή ενέργειας από κοπριά και άλλα οργανικά απόβλητα που γλιτώνει το περιβάλλον από εκατομμύρια τόνους ρυπαντικών φορτίων.
Χαρακτηριστικό της κινητικότητας που παρατηρείται στον συγκεκριμένο τομέα είναι οι τρεις αιτήσεις για τη δημιουργία εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο που κατατέθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) από τον Αύγουστο του 2009 και μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον θα μεγαλώσει έως το καλοκαίρι αν στο προσεχές νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εξασφαλιστεί υψηλότερη τιμή για την πώληση της κιλοβατώρας που παράγεται από βιοαέριο.
Όπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο κ. Χρήστος Ζαφείρης, υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τα περιβαλλοντι- κά οφέλη από μία μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων περιλαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ρύπανσης από τις κοπριές και άλλα αγροτοκτηνοτρο- φικά υπολείμματα. Σημαντικό προτέρημα θεωρείται επίσης η εξοικονόμη- ση χρημάτων για τον αγροτικό πληθυσμό από τη χρησιμοποίηση του λιπάσματος που παράγεται από την αναερόβια χώνευση κατά τη διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο είναι αυξημένης απόδοσης και φθηνό σε σχέση με τα χημικά λιπάσματα.

17 εκατομμύρια τόνοι ετησίως
«Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο δυναμικό αδιάθετων οργανικών αποβλήτων που εκτιμάται σε 17 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Αυτά παράγονται από περίπου 250.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά», αναφέρει ο κ. Ζαφείρης και εξηγεί ότι βιοαέριο, πέρα από τα οργανικά απορρίμματα στους ΧΥΤΑ, προκύπτει από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, όπως είναι τα λύματα των χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, βουστασίων καθώς και άλλων αγροτοβιομηχανικών μονάδων (ελαιουργείων, σφαγείων, τυροκομείων, ιχθυοτροφείων κ.ά.). «Υπάρχει έντονη πολιτική βούληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη αερίου από βιομάζα. Το βιοαέριο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας και η παραγωγή του δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επομένως, είναι προφανής η ανάγκη να εξετάσει κανείς την ικανότητα του υπάρχοντος συστήματος του φυσικού αερίου να δεχθεί βιοαέριο», λέει ο κ. Ζαφείρης.
Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά οφέλη, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι 3,73 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως- ποσότητα που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 1,25 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο σταθμός του Λαυρίου εκπέμπει 3 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο.

Πρωταθλητές Γερμανία και Βρετανία
ΠΕΡΙΠΟΥ 5.000 μονάδες βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Δέσμης Έργων Βιοαερίου στο ΚΑΠΕ κ. Χρήστο Ζαφείρη. Οι χώρες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη παραγωγή είναι η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία, ενώ η συνολική παραγωγή από 4,9 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου το 2005 αναμένεται να φτάσει φέτος τους 8,6 εκατομμύρια τόνους. Ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα παρατηρείται τελευταία και στην επεξεργασία του βιοαερίου έτσι ώστε να προκύψει το αναβαθμισμένο βιομεθάνιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μεταφορών καθώς και να διοχετευθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου: το 2009 στη Σουηδία λειτουργούσαν 34 σταθμοί παραγωγής βιομεθανίου, στη Γερμανία 17, στην Ολλανδία 15, στην Αυστρία 4, στο Βέλγιο 3 και σε Ισλανδία, Λουξεμβούργο και Μεγάλη Βρετανία από ένας. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις του βιομεθανίου ως καυσίμου μεταφοράς καταγράφονται στη Σουηδία, ενώ η ίδια χώρα, μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Αυστρία εγχέουν βιομεθάνιο σε δίκτυα φυσικού αερίου. «Το βιομεθάνιο μπορεί να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια στην Ευρώπη, αντικαθιστώντας το εισαγόμενο φυσικό αέριο σε ποσοστό από 10 έως 20% σε χρονικό ορίζοντα έως το 2030», καταλήγει ο κ. Ζαφείρης.

Πηγή: Εφημερίδα Τα Νέα-Χάρης Καρανίκας

No comments: