Sunday, May 11, 2008

Συνεχίζονται οι υπερβάσεις, ο ελλιπής έλεγχος και η ατιμωρησία της ΔΕΗ...

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 2007: Αρνητικός και πάλι ο απολογισμός
Οι οργανώσεις που αγωνιζόμαστε για το Περιβάλλον και τους πληττόμενους στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας καταθέσαμε πρόσφατα στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Κοζάνης επίσημη αίτηση για να μας δοθούν:

1)Oι υπερβάσεις ιπτάμενης τέφρας από τις καμινάδες της ΔΕΗ και

2) Oι υπερβάσεις των οριακών τιμών των αιωρουμένων σωματιδίων στο έδαφος (ή, πιο απλά, τι ακριβώς αναπνέουμε).

Η εν λόγω Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στην αίτηση και μας έδωσε τα στοιχεία υπερβάσεων από 1-1-2007 έως και 29-2-2008 για τους τρεις ΑΗΣ του νομού μας (ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, ΑΗΣ Καρδιάς, ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου), καθώς και τις εκθέσεις αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Νομ. Κοζάνης (Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος).

Λάβαμε λοιπόν, κάποιες εκατοντάδες σελίδες δελτίων υπερβάσεων, οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης.

Μετά από την επεξεργασία που κάναμε προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

1 ) Εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων από τις καμινάδες της ΔΕΗ
ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Μονάδα Ι
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:271
Ποσοστά:64 %

Μονάδα ΙΙ
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:254
Ποσοστά:60 %

Μονάδα ΙΙΙ
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:184
Ποσοστά:43 %

Μονάδα ΙV
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:264
Ποσοστά:62 %

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Μονάδα Ι
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:264
Ποσοστά:62 %

Μονάδα ΙΙ
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:212
Ποσοστά:50 %

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αρ.Μετρήσεων:425
Αρ.Υπερβάσεων:95
Ποσοστά:22 %

(Σημ. α. Το όριο για τις εκπομπές ιπτάμενης τέφρας είναι 100 mg/ m3.

β. Σε πάρα πολλές των περιπτώσεων οι υπερβάσεις είναι 300% και 400% πάνω από το

όριο, ενώ τον Αύγουστο 2007 υπερέβηκε τα 800% !)
Στην απάντηση αναφέρεται επίσης πως κατά την τελευταία τριετία η Νομαρχία Κοζάνης υπέγραψε τρεις (μόνο) εκθέσεις αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ για επιβολή προστίμου, και συγκεκριμένα στις 14/6/2006, 20/5/2006, 24/5/2006. Βέβαια τα πρόστιμα αυτά είναι περισσότερο «στάχτη στα μάτια» παρά ουσιαστική πίεση, αλλά δεν μπορούν να αγνοηθούν ως μηχανισμός κυρώσεων, έστω και ελάχιστων. Η Νομαρχία συνήθως τα ακοινώνει μετά φανών και λαμπάδων. Είναι ενδιαφέρον όμως να γνωρίζουν οι πολίτες και την κατάληξη τους. Τα εν λόγω πρόστιμα λοιπόν δεν επιβλήθηκαν. Η ΔΕΗ κατάφερε να τα ακυρώσει ! Προσέφυγε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ακύρωσε τις αποφάσεις της Νομαρχίας και έκανε δεκτή την προσφυγή της ΔΕΗ !! (Ο Περιφερειάρχης, λοιπόν, Συνήγορος της ΔΕΗ και όχι του πολίτη…)

2 ) Συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων στο έδαφος (Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα).

Εδώ η απάντηση ήταν αναμενόμενη για τους μυημένους στην περιβαλλοντική πραγματικότητα της Ελλάδας, (αλλά μεγάλη έκπληξη για τον πολίτη μιας οποιασδήποτε ευνομούμενης Ευρωπαϊκής χώρας). Όπως αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το δίκτυο σταθμών της Νομαρχίας δεν υπάρχουν, διότι οι συσκευές μέτρησης δεν είναι σε λειτουργία λόγω παλαιότητας και μη αντικατάστασης τους από το 2002 (!).

Συμπέρασμα : Αποδεικνύεται με στοιχεία για άλλη μια φορά

-ότι η ΔΕΗ, παρόλες τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της, δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και την ισχύουσα νομοθεσία,

-ότι η κοινωνία είναι ουσιαστικά απροστάτευτη απέναντι σε αυτές τις αυθαιρεσίες.

Δεν είναι δυνατόν μετά τόσες δεκαετίες παρουσίας της ΔΕΗ στην περιοχή μας να μην υπάρχει ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό σύστημα καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ρύπανσης που προκαλείται τόσο από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ (μονάδες, ορυχεία, αποθέσεις, μεταφορά τέφρας), όσο και από τις υπόλοιπες πηγές ανθρώπινης δραστηριότητας (αστικές, γεωργικές, κλπ), προκαλώντας ένα εφιαλτικό καθημερινό σκηνικό για τους πολίτες του λεκανοπεδίου.
Αλλά βέβαια, τι αξιοπιστία μπορεί να περιμένει κανείς από ένα κράτος, που είναι ανίκανο να τηρεί οποιαδήποτε δέσμευση του έστω και στα απλά θέματα. Πρόσφατο παράδειγμα η καταδίκη από τον ΟΗΕ της χώρας μας, (μόνης ανάμεσα στις 141 που υπέγραψαν το Κιότο), για την έλλειψη μηχανισμού αξιόπιστης καταγραφής των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα).
Πότε επιτέλους το κράτος και οι τοπικοί φορείς της αυτοδιοίκησης θα πάψουν τις εύκολες εξαγγελίες και του ανέξοδους λεονταρισμούς και θα αποφασίσουν να λάβουν εκείνα τα μέτρα, ώστε να υποχρεώσουν τη ΔΕΗ να πάψει να λειτουργεί σαν τοπική υπερεξουσία και να συμμορφώνεται στους νόμους;
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
Είναι καιρός να αμφισβητήσουμε στην πράξη την παντοκρατορία του λιγνίτη και την άνευ όρων επέκταση των ορυχείων του.
Ο απολογισμός από την 60χρονη παρουσία της ΔΕΗ είναι ιδιαίτερα αρνητικός για το περιβάλλον του τόπου: μολυσμένος αέρας, στραγγισμένοι υδροφορείς, ξεκοιλιασμένη γη. Η ευθύνη όμως για την καταστροφή δε βαραίνει μόνο τη ΔΕΗ, αλλά και όλους όσους δεν έκαναν τίποτα για να τη σταματήσουν.


Οικολογική Κίνηση Κοζάνης

Οικολογική Κοινωνική Παρέμβαση Πτολεμαΐδας

Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δ. Υψηλάντη

Σύλλογος Περιβάλλοντος Ελλησπόντου

Σύλλογος Περιβάλλοντος Ακρινής

Σύλλογος Πληττομένων Μαυροπηγής

2 comments:

Anonymous said...

To be a good human being is to procure a philanthropic of openness to the far-out, an gift to group undeterminable things beyond your own pilot, that can lead you to be shattered in hugely extreme circumstances for which you were not to blame. That says something very weighty with the prerequisite of the honest compulsion: that it is based on a trust in the unpredictable and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a weed than like a sparkler, something fairly tenuous, but whose acutely particular attraction is inseparable from that fragility.

Anonymous said...

Advice in old age is foolish; for what can be more absurd than to increase our provisions for the road the nearer we approach to our journey's end.
[url=http://accutro6112.tumblr.com/]Watches[/url]
Watches