Tuesday, November 13, 2007

Δελτίο τύπου από το Αρχιπέλαγος

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο στη δράση του Αρχιπελάγους σχετικά με τη συνάντηση συνεργασίας με την ηγεσία του εργασίας με την ηγεσία του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων του Αιγαίου

Συνάντηση εργασίας του Αρχιπελάγους Ι.ΘΑ.ΠΕ.Α και της ηγεσίας του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. με στόχο την ανάπτυξης στρατηγικής για την αειφορική διαχείριση των Ελληνικών Θαλασσών

Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου και η ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποίησαν τρεις συναντήσεις εργασίας, στο διάστημα του τελευταίου μήνα, κατά τις οποίες διερευνήθηκαν οι άμεσες ανάγκες ανάπτυξης στρατηγικής για την αειφορική διαχείριση του Αιγαίου και την αντιμετώπιση των παραγόντων που απειλούν τις ελληνικές θάλασσες συνολικά.

Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε με την επίσκεψη του Υφυπουργού ΥΕΝΑΝΠ κ. Πάνου Καμμένου, στην ερευνητική βάση του Αρχιπελάγους στην Ικαρία, και συνεχίστηκε με δύο συναντήσεις εργασίας στο Υπουργείο. Στην τελευταία πολύωρη συνάντηση εργασίας στις 31/10/2007, με τον Υπουργό κ. Βουλγαράκη και τον Υφυπουργό κ. Καμμένο, συζητήθηκαν οι κύριες στρατηγικές επιλογές για την προστασία του περιβάλλοντος του Αιγαίου, η δυνατότητα θεσμοθέτησης συγκεκριμένων μέτρων και η διενέργεια δράσεων για την προστασία των σπάνιων και προστατευόμενων οικοσυστημάτων του.

Θεωρώντας ότι η άμεση προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθολικό κοινωνικό αίτημα, η πολύχρονη έλλειψη αποτελεσματικού σχεδιασμού για τη συνολική διαχείριση των ελληνικών θαλασσών εγκυμονεί κινδύνους για την κοινωνική και οικονομική ισορροπία της χώρας μας και ως εκ τούτου η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων κρίνεται επιτακτική.

Το Αρχιπέλαγος, έχοντας πολύχρονη εμπειρία στην εφαρμοσμένη επιστημονική περιβαλλοντική έρευνα, καθώς και συνεργασία με μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων και επιστημόνων από 14 χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, έχει υλοποιήσει πιλοτικά μέτρα διαχείρισης και αποτελεσματικές δράσεις προστασίας, σε άρρηκτη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες που θίγονται άμεσα σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών, έθεσε επί τάπητος τις θεματικές που θεωρεί ότι αποτελούν προτεραιότητα για την άσκηση αειφόρου νησιωτικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης εργασίας στο Υπουργείο, διενεργήθηκε πολύωρη παρουσίαση για την σπουδαιότητα των οικοσυστημάτων του Αιγαίου, των παραγόντων που τα υποβαθμίζουν και των κινδύνων που τα απειλούν, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε διάλογος με επίκεντρο σειρά προτεινόμενων μέτρων για την άμεση προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία τεκμηριώνει η επιστημονική έρευνα, απαιτούν οι τοπικές κοινωνίες και χρήζουν επιτυχούς εφαρμογής σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και πρακτική σε ανάλογα ζητήματα.

Οι άξονες άμεσης δράσης που διερευνήθηκαν, προτάθηκαν και συζητήθηκαν με οδηγό την κοινοτική και εθνική νομοθετική εναρμόνιση, είναι οι ακόλουθοι:

1. Διαχείριση της διέλευσης των χιλιάδων πλοίων που διαπλέουν το Αιγαίο, με στόχο την ασφαλή ναυσιπλοΐα τους και τη πρόληψη θαλάσσιων ατυχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν δραματική οικολογική και οικονομική καταστροφή στις κοινωνίες του Αιγαίου (νησιωτικές & ηπειρωτικές). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην περιγραφή των τεχνικών όρων για την εφαρμογή ενός πλάνου ελέγχου της κίνησης των πλοίων (traffic control). Προς την κατεύθυνση αυτή, ενδεικτικά μέτρα που προτάθηκαν είναι:

ü Ο χαρακτηρισμός του Αιγαίου ως ιδιαιτέρως ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή

ü Η δημιουργία δικτύου ρυμουλκών άμεσης ετοιμότητας

ü Η δημιουργία δικτύου λιμένων καταφυγής

ü Η εφαρμογή ζωνών διαχωρισμού κυκλοφορίας

ü Η δειγματοληψία λυμάτων από όλα τα διερχόμενα πλοία

ü Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου (VTS, AIS, VMS κλπ)

2. Θεσμοθέτηση Προστατευόμενων Περιοχών στο Αιγαίο
3. Η εφαρμογή άμεσων μέτρων για την προστασία των πιο παραγωγικών οικοσυστήματων των Ελληνικών θαλάσσιων, τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, τα οποία αποτελούν προστατευόμενους οικοτόπους προτεραιότητας.
4. Η άμεση ανάγκη ανέλκυσης του ναυαγίου του Sea Diamond
5. Η επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού πλάνου πολιτικής προστασίας των τελευταίων δασικών εκτάσεων που διασώζονται στο Αιγαίου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η δορυφορική τεχνολογία και η τηλεπισκόπιση.
6. Διαμόρφωση ενός σχεδίου αειφορικής ανάπτυξης για την διαχείριση υδάτινων πόρων, λυμμάτων, απορριμμάτων και του ενεργειακού δυναμικού των νησιών.

Θεωρούμε ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον της νέας ηγεσίας του Υπουργείου για τα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως ανέκυψε το τελευταίο διάστημα. Η κινητικότητα και η ευαισθητοποίηση του Υπουργείου θέτει νέα δεδομένα στην άσκηση νησιωτικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, που μπορεί να αποδώσει καρπούς εάν μετουσιωθεί σε μακρόχρονο και αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο για το Αιγαίο.

***
Μένει να δούμε αν θα υλοποιηθούν...

No comments: