Κατά της συνέχισης της λειτουργίας λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Λαμπρικά στο Κορωπί Αττικής, τάχθηκε ο εισηγητής της υπόθεσης στο πέμπτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση για να συνεχίσει να λειτουργεί το λατομείο είχε καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ανώνυμη εταιρία που το εκμεταλλεύεται.
Από τον ΣΚΑΙ