Friday, August 3, 2007

8 παραπλανητικά επιχειρήματα για το κλίμα. Που κρύβεται η αλήθεια?

Επιχείρημα 4ο:
Οι μετρήσεις των θερμοκρασιών απο μετεωρολογικά μπαλόνια και δορυφόρους δεν υποστηρίζουν την θεωρία της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τι λέει η επιστήμη?

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 οι αρχικές εκτιμήσεις της θερμοκρασίας στο κατώτερο μέρος της ατμόσφαιρας, βασισμένες σε μετρήσεις απο μετεωρολογικά μπαλόνια και δορυφόρους δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές αυξήσεις που παρατηρούταν. Αυτές οι διαφορές βρέθηκε οτι οφειλόταν κυρίως σε προβλήματα συγκέντρωσης και ανάλυσης των δεδομένων, έτσι πλέον έχουν διορθωθεί.

Βασισμένοι στις γνώσεις μας σχετικά με την υπερθέρμανση, περιμένουμε οτι και η κατώτερη ατμόσφαιρα (η τροπόσφαιρα, στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία των αερίων θερμοκηπίου) και η επιφάνεια του πλανήτη θα εμφανίσουν αυξημένη θερμοκρασία σαν αποτέλεσμα των επιπέδων των αερίων αυτών. Αντιστοίχως, η κατώτερη στρατόσφαιρα (το μέρος της ατμόσφαιρας που βρίσκεται ψηλότερα απο τις συγκεντρώσεις των αερίων θερμοκηπίου) πρέπει να εμφανίσει πτώση της θερμοκρασίας.

Μερικοί ισχυρίζονται οτι η κλιματική αλλαγή ως αποτέλεσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων δεν υφίσταται, βασισμένοι στις πρώτες μετρήσεις δορυφόρων και μπαλονιών που δεν παρουσίαζαν ενδείξεις αύξησης στην τροπόσφαιρα. Ωστόσο αυτά τα αποτελέσματα βρέθηκε οτι οφείλονται σε λανθασμένα δεδομένα. Για παράδειγμα οι δορυφόροι παρουσίαζαν μια ελαφριά άνοδο και πτώση της τροχιάς τους με αποτέλεσμα την ασυνέπεια των μετρήσεων τους. Αποκλίσεις σε όργανα διαφόρων δορυφόρων, επίσης οδήγησαν σε ασυμφωνία δεδομένων, ενα φαινόμενο που παρατηρήθηκε και στα μπαλόνια. Επιπλέον ενα μαθηματικό λάθος σε μια απο τις πρωτότυπες αναλύσεις δεδομένων δορυφόρων, έδειξε λιγότερη αύξηση της θέρμανσης της τροπόσφαιρας. Με την απαλοιφή τέτοιων ανωμαλιών και λαθών, η άνοδος της θερμοκρασίας στην τροπόσφαιρα συμφωνεί σε ευρεία κλίμακα με τις τάσεις που παρατηρούνται στην επιφάνεια του πλανήτη.

Επιπλέον η κατώτερη στρατόσφαιρα εμφανίζει πτώση θερμοκρασίας, γεγονός που συμβαδίζει με τις προβλέψεις των επιπτώσεων που έχει η παγκόσμια αύξηση της θέρμανσης, όσον αφορά αυτό το τμήμα της ατμόσφαιρας. Πάντως μερικώς η πτώση αυτή δεν συσχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα των αερίων θερμοκηπίου, αλλά σε ένα άλλο ανθρωπογενές φαινόμενο: την μείωση του στρώματος του όζοντος. Το όζον ζεσταίνει την στρατόσφαιρα παγιδεύοντας ενέργεια προερχόμενη απο τον Ήλιο. Η ελάττωση αυτή του όζοντος επηρρεάζει και άλλα μέρη της ατμόσφαιρας, υπογραμμίζοντας την σημασία της ενσωμάτωσης όλων των παραγόντων που προκαλούν την αλλαγή του κλίματος.

Πρέπει να σημειώσουμε πάντως, ότι σε τροπικές περιοχές, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις προβλέψεις των μοντέλων των υπολογιστών και στις πραγματικές μετρήσεις θερμοκρασιών της επιφάνειας. Ωστόσο αυτές οι διαφορές είναι μέσα στα όρια των εναπομείναντων σφαλμάτων των παρατηρήσεων και των ασταθειών των μοντέλων.

Επόμενο επιχείρημα: Τα μοντέλα υπολογισμού που χρησιμοποιούνται, είναι αναξιόπιστα και βασισμένα σε μια σειρά υποθέσεων…

Το κείμενο αποδόθηκε απο την σύνοψη, σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, της Βασιλικής Εταιρίας του Λονδίνου. Πρόκειται για μια εργασία που δεν εμβαθύνει σε όλες τις πτυχές του προβλήματος και δεν σκοπεύει να δώσει απαντήσεις σε κάθε επιχείρημα αυτών που αμφισβητούν και θέλουν να υποβαθμίσουν την σοβαρότητα του προβλήματος και τις πιθανές συνέπειες της θέρμανσης του πλανήτη, αλλά εξηγεί με απλά λόγια οκτώ βασικούς ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή.

Climate change controversies: a simple guide

1 comment:

Anonymous said...

ΔΕΚΑΔΕΣ καθηγητές ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ από τις ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΓΩΝΙΕΣ
ΠΟΛΛΟΙ από αυτούς είναι επικεφαλής μεγάλων οργανισμών διεθνούς εμβέλειας
( ΚΑΙ η ΝΑΣΑ αναγγέλει ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ:http://science.nasa.gov/earth-science/big-questions/what-are-the-primary-causes-of-the-earth-system-variability)
Πάντως κανένας τους δε φαίνεται να καταλαβαίνει την κατεπείγουσα ανάγκη αποκέντρωσης και αναδασώσεων ΠΑΝΤΟΥ, ακόμα και ΟΛΩΝ των πεδιάδων.
1. Don Easterbrook, Professor Emeritus, Dept. of Geology, Western Washington University.
2. Syun Akasofu, Professor of Geophysics, Emeritus, University of Alaska.
3. Prof. Mojib Latif, Professor, Kiel University, Germany.
4. Dr. Noel Keenlyside from the Leibniz Institute of Marine Sciences at Kiel University.
5. Professor Anastasios Tsonis, Head of Atmospheric Sciences Group University of Wisconsin.
6. Dr. Kyle Swanson of the University of Wisconsin-Milwaukee.
7. William M Gray, Professor Emeritus, Dept of Atmospheric Sciences, Colorado State University.
8. Henrik Svensmark , Professor DTU, Copenhagen.
9. Jarl R. Ahlbeck, D.Sc., AboAkademi University, Finland.
10. Dr. Alexander Frolov, Head of Russia’s state meteorological service Rosgidromet.
11. Dr. Tishkov, deputy head of the Geography Institute at Russian Academy of Science.
12. Mike Lockwood, Professor of Space Environmental Physics, University of Reading, UK.
13. Dr. Oleg Pokrovsky, Voeikov Main Geophysical Observatory.
14. Girma Orssengo, b.Tech, PhD.
15. Nicola Scafetta, PhD.
16. Dr William Livingston, astronomer  & solar physicist.
17. Dr Matthew Penn, astronomer &  solar physicist.
18. Joe d’Aleo, Executive Director of Certified Consultant Meteorologists.
19. Harry van Loon, Emeritus at NCAR and CORA.
20. Roland Madden, Senior scientist at NOAA, Deputy Head of Climate analysis.
21. Dave Melita, Head Meteorologist at Melita Weather Associates.
22. William M Gray, Professor Emeritus, Dept of Atmospheric Sciences, Colorado State University.
23. Dr. David Archibald, Australia, environmental scientist.
24. Dr Habibullo Abdussamatov, Head of Space Research, Lab of Pulkov Observatory.
25. Dr Fred Goldberg, Swedish climate expert.
26. Dr. George Kukla, a member of the Czechoslovakian Academy of Sciences and a pioneer in the field of astronomical forcing.
27. Peter Clark, Professor of Geosciences at OSU.
28. James Overland, NOAA.
29. Dr. Theodore Landscheidt.
30. Matt Vooro, P. Eng.
31. Girma Orssengo, PhD.
32. Thomas Gobig, Meteorologist, Meteo Media weather service.
33. Piers Corbyn, Astrophysicist.
34. Dr. Karsten Brandt, Director of Donner Wetter Weather Service.
http://notrickszone.com/2010/12/28/global-cooling-consensus-is-heating-up-cooling-over-the-next-1-to-3-decades