Thursday, February 11, 2010

Εχει σήμα, σήμα καμπάνα...

Με αφορμή δελτίο τύπου αναφορικά με την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κάντζα Παλλήνης Εδω , ας πούμε δύο λόγια για τις κεραίες, την αρχή της προφύλαξης αλλά και την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία..
Όπως είναι γνωστό, οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας (και τα κινητά τηλέφωνα) εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μη ιονίζουσες, δηλ. σε αντίθεση με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που είναι ιονίζουσες και αποδεδειγμένα δημιουργούν προβλήματα στην υγεία και το περιβάλλον.

Οπως είναι αναμενόμενο, δεν υπάρχουν κανονιστικές ρυθμίσεις, ούτε στην ελλάδα ούτε διεθνώς, που να προσδιορίζουν τελεσίδικα και με σαφήνεια τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης στις ακτινοβολίες αυτές...

Η συνέχεια στο Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα απόβλητα έχουν ρεύμα...


Άλλες τρεις αιτήσεις για εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο
Σε νέο Ελντοράντο του πράσινου επιχειρείν τείνει να εξελιχθεί και στη χώρα μας η παραγωγή ενέργειας από κοπριά και άλλα οργανικά απόβλητα που γλιτώνει το περιβάλλον από εκατομμύρια τόνους ρυπαντικών φορτίων.
Χαρακτηριστικό της κινητικότητας που παρατηρείται στον συγκεκριμένο τομέα είναι οι τρεις αιτήσεις για τη δημιουργία εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο που κατατέθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) από τον Αύγουστο του 2009 και μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον θα μεγαλώσει έως το καλοκαίρι αν στο προσεχές νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εξασφαλιστεί υψηλότερη τιμή για την πώληση της κιλοβατώρας που παράγεται από βιοαέριο.
Όπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο κ. Χρήστος Ζαφείρης, υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τα περιβαλλοντι- κά οφέλη από μία μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων περιλαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ρύπανσης από τις κοπριές και άλλα αγροτοκτηνοτρο- φικά υπολείμματα. Σημαντικό προτέρημα θεωρείται επίσης η εξοικονόμη- ση χρημάτων για τον αγροτικό πληθυσμό από τη χρησιμοποίηση του λιπάσματος που παράγεται από την αναερόβια χώνευση κατά τη διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο είναι αυξημένης απόδοσης και φθηνό σε σχέση με τα χημικά λιπάσματα.

17 εκατομμύρια τόνοι ετησίως
«Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο δυναμικό αδιάθετων οργανικών αποβλήτων που εκτιμάται σε 17 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Αυτά παράγονται από περίπου 250.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά», αναφέρει ο κ. Ζαφείρης και εξηγεί ότι βιοαέριο, πέρα από τα οργανικά απορρίμματα στους ΧΥΤΑ, προκύπτει από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, όπως είναι τα λύματα των χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, βουστασίων καθώς και άλλων αγροτοβιομηχανικών μονάδων (ελαιουργείων, σφαγείων, τυροκομείων, ιχθυοτροφείων κ.ά.). «Υπάρχει έντονη πολιτική βούληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη αερίου από βιομάζα. Το βιοαέριο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας και η παραγωγή του δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επομένως, είναι προφανής η ανάγκη να εξετάσει κανείς την ικανότητα του υπάρχοντος συστήματος του φυσικού αερίου να δεχθεί βιοαέριο», λέει ο κ. Ζαφείρης.
Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά οφέλη, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι 3,73 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως- ποσότητα που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 1,25 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο σταθμός του Λαυρίου εκπέμπει 3 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο.

Πρωταθλητές Γερμανία και Βρετανία
ΠΕΡΙΠΟΥ 5.000 μονάδες βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Δέσμης Έργων Βιοαερίου στο ΚΑΠΕ κ. Χρήστο Ζαφείρη. Οι χώρες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη παραγωγή είναι η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία, ενώ η συνολική παραγωγή από 4,9 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου το 2005 αναμένεται να φτάσει φέτος τους 8,6 εκατομμύρια τόνους. Ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα παρατηρείται τελευταία και στην επεξεργασία του βιοαερίου έτσι ώστε να προκύψει το αναβαθμισμένο βιομεθάνιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μεταφορών καθώς και να διοχετευθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου: το 2009 στη Σουηδία λειτουργούσαν 34 σταθμοί παραγωγής βιομεθανίου, στη Γερμανία 17, στην Ολλανδία 15, στην Αυστρία 4, στο Βέλγιο 3 και σε Ισλανδία, Λουξεμβούργο και Μεγάλη Βρετανία από ένας. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις του βιομεθανίου ως καυσίμου μεταφοράς καταγράφονται στη Σουηδία, ενώ η ίδια χώρα, μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Αυστρία εγχέουν βιομεθάνιο σε δίκτυα φυσικού αερίου. «Το βιομεθάνιο μπορεί να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια στην Ευρώπη, αντικαθιστώντας το εισαγόμενο φυσικό αέριο σε ποσοστό από 10 έως 20% σε χρονικό ορίζοντα έως το 2030», καταλήγει ο κ. Ζαφείρης.

Πηγή: Εφημερίδα Τα Νέα-Χάρης Καρανίκας

Όλα συνδέονται με όλα

EU deal 'agreed' on Greece debts
EU leaders have reached a deal on helping Greece tackle its debt crisis, EU President Herman Van Rompuy says.
He gave no further details, but all 27 EU leaders are now set to discuss it.
German Chancellor Angela Merkel said Greece "will not be left on its own, but there are rules and these rules must be adhered to".
It is an important signal to the markets that France and Germany are standing shoulder-to-shoulder with Greece, a BBC correspondent says.
Greece's debt crisis has put pressure on the euro, and it will dominate the EU summit now under way in Brussels.
There was an instant reaction on the markets, where traders welcomed news of the deal. Major European markets rebounded from earlier falls and the euro rose against the US dollar.
Mr Van Rompuy, the new President of the European Council, said the 16 eurozone countries "will take determined and coordinated action if needed to safeguard stability in the eurozone as a whole".
“ The Greek people will be watching to see if they face additional austerity measures ”
Gavin Hewitt BBC Europe editor

He also stressed that Greece had not asked for financial aid, and added that the EU was expecting "rigorous" action from the Greek government.
The BBC's Dominic Hughes in Brussels says the details of the EU help for Greece may not emerge until Monday, when eurozone finance ministers will meet.
It is the first big test for Mr Van Rompuy, who wanted the summit to focus on a new strategy for jobs and growth - a blueprint for the next 10 years. But defending the euro is now a more pressing issue.
EU rules prevent the eurozone from collectively bailing out Greece, but the debt crisis has forced EU leaders to seek ways to help nevertheless.
UK Prime Minister Gordon Brown stressed that "the discussions at the moment are within the euro area," when asked if UK taxpayers' money would be part of any EU aid.
Eurozone contagion fears
The markets remain sceptical that Greece will be able to pay its debts.
Any EU budget support for Greece is likely to come with stringent conditions, to ensure that Athens fulfils its austerity plans and to reassure European voters that their taxes will not be diverted to propping up Greece.
GREEK AUSTERITY PLAN

Cut budget deficit below EU ceiling of 3% of GDP by 2012, from 12.7% in 2009
Freeze public sector salaries and cut bonuses
Replace only one in five of people leaving civil service
Raise retirement age by two years to 63, by 2015
Raise taxes on fuel, tobacco, alcohol and property

Thursday's talks are all the more urgent coming just hours after a public sector strike brought many services to a standstill in Greece.
The government's decision to freeze public sector salaries and raise the retirement age are among the austerity measures that have angered Greek trade unions.
Other eurozone countries with big deficits, such as Portugal and Spain, are seen as vulnerable if Greece's budget crisis is not tackled resolutely.
Greece's deficit is, at 12.7%, more than four times higher than eurozone rules allow. For years Greek spending has ballooned while tax revenue has diminished.
Its debt is about 300bn euros ($419bn; £259bn), and the government estimates it will need to borrow about 53bn euros this year to cover budget shortfalls.
Debt servicing is now costing Greece 11.6% of its gross domestic product and it has to pay more interest on loans now because its credit rating has been downgraded.
Wary of IMF help
Analysts say that powerful eurozone members such as Germany may be able to help by buying Greek government debt or by providing loan guarantees.
In addition, the European Commission may decide to disburse regional aid to Greece earlier than planned.
But EU leaders appear reluctant to call on the International Monetary Fund to shore up the Greek economy. That would be a big blow to pride in the single currency.
HAVE YOUR SAY Since the Greek debt problem put them some three times over what the EU is supposed to allow I can't see the justice in this nothins_ever_easy, Belfast
The BBC's economics correspondent Andrew Walker says a default by any of the high-deficit eurozone countries would hit banks in Europe which hold government debt. The risk is that the contagion could trigger a rapid decline in the euro's value, he says.
So far the decline of the euro has been substantial - about 9% since early December - but not disorderly, he says.
The European Commission is working on a blueprint for the EU's long-term recovery and growth, called Europe 2020, which is expected by early March.
It will replace the Lisbon Strategy, launched in 2000, which became a victim of the global financial crisis and of fiscal rule-breaking by EU governments.
Mr Van Rompuy is reported to favour tighter EU co-ordination of economic policy and enhanced EU surveillance of member states' budgets.
Story from BBC NEWS:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/8508688.stm

Published: 2010/02/11 12:25:39 GMT

© BBC MMX

Wednesday, February 10, 2010

Friday, February 5, 2010

Από το «ΑΠΕ πουθενά» στο «ΑΠΕ παντού»;


Eμείς το γράψαμε, το φωνάξαμε, το δημοσιοποιήσαμε.. O πεντάλογος της πράσινης ανάπτυξης. Όμως…

Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που θα καταθέσει η ΥΠΕΚΑ ας επιτραπούν κάποιες σκέψεις.

Οπως ειναι γνωστό, το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ δίνει έμφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, καθώς και στο θέμα των αδειοδοτήσεων μονάδων ηλεκτρικής παραγωγής από τις εν λόγω πηγές.
Μάλιστα τα μικρά έργα ΑΠΕ, μέχρι 500 kW, θα εξαιρούνται από την υποχρέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και οποιασδήποτε άλλης άδειας, ενώ θα προβλέπονται AΠΕ όχι μόνο για ιδιωτικά, αλλά και για δημόσια κτίρια.
Τα φωτοβολταικά πάρκα (ανεξαρτήτως ισχύος), τα αιολικά ως 700 kW, τα μικρά υδροηλεκτρικά ως 10 MW, οι μονάδες γεωθερμίας και βιομάζας ως 5 MW και οι μονάδες συμπαραγωγής ως τα 5 MW, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής με το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ.
Μήπως τα παραπάνω, αν συνδυαστούν με το σύστημα τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, θα σημάνουν την σχεδόν ανεξέλεγκτη υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ;

Mήπως..

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Wednesday, February 3, 2010

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΥΠΝΟΣΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επειδή πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια,
επειδή πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δίνουν απλόχερα τη βοήθεια τους…
Και επειδή πάντα κάποιοι έχουν περισσότερη ανάγκη…

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, την Κυριακή 07.02.2010 στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 11:00π.μ. μέχρι τις 16:00μ.μ., οι Homeless Support σε συνεργασία με τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ θα διοργανώσουμε εκδήλωση για τη συγκέντρωση υποστρωμάτων και υπνόσακων, τους οποίους στη συνέχεια θα διανείμουμε σε άτομα στερούμενα στέγης που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Καλούμε όλους τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι μπορούν και θέλουν, να φέρουν βοήθεια αλλά και να βοηθήσουν στη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμμετέχοντας στην προσπάθεια ανακούφισης των αστέγων.
Όποιος επιθυμεί, μπορεί να συμμετέχει την ίδια και την επόμενη νύχτα, στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στους άστεγους που ζουν στην πρωτεύουσα.
Η συμμετοχή και συνεισφορά σας είναι πολύτιμη!

http://www.ellines-energoi-polites.blogspot.com/

Για πληροφορίες:
Βασιλική Τζανάκου : τηλ. 6977 322 899
Στάθης Διομήδης: τηλ. 210 57 22 034 και 6972 259 600
Ηλ. Ταχυδρομείο: homeless.support14@gmail.com, ellinesenergoipolites@gmail.com

Monday, February 1, 2010

Γιατί ρε μαλάκα ΝΖ 6772;Και το μαλάκας είναι επιεικής όρος. Τι να πει κανείς γι' αυτόν τον υπάνθρωπο;
Είναι αντριλίκι, εξυπνάδα, τι είναι;
Και τι κέρδισε; Δέκα πόντους από εκεί που του λείπουνε; Γιατί έχει πλέον αποδειχθεί και επιστημονικά ότι οι κυνηγοί πάσχουν. Τι κέρδισες ρε μαλάκα; Τρείς πόντους ύψος ή πέντε γραμμάρια μπαλάκια;
Και πως πρέπει να τιμωρούνται αυτές οι συμπεριφορές; Και από ποιόν; Γιατί ο νόμος ως γνωστόν χωλαίνει, όσο ακριβώς και το δικαστικό μας σύστημα. Θα πάθει ότι έπαθαν όλοι οι άλλοι άρρωστοι που κρεμάνε σκυλιά, λύκους, γουρούνια. Τίποτα δηλαδή. Κανείς δεν είδε, κανείς δεν ξέρει, έλα μωρέ πως κάνεις έτσι γιά ένα ζώο;
Και πόσο άδικο θα έχει κάποιος που θα πάει να του κάνει το αμάξι καινούργιο (δεν θέλει και πολύ) και την φάτσα μπλε μαρέν; Γιατί θα πρέπει να τιμωρηθεί; Στο κάτω κάτω δεν θα τον τρυπήσει με σύρμα και θα τον σταυρώσει όπως έκανε εκείνος στο γεράκι.
Αλλά είναι μόνο ένα πουλί θα μου πείτε, ενώ ο άλλος είναι άνθρωπος. Ποιός άνθρωπος; Ετσι νοείται η ανθρωπιά σήμερα;
Πόσο καιρό θα ανεχόμαστε αυτή την αρρώστεια με τον κάθε ψυχάκια που γουστάρει να βασανίζει και να σκοτώνει ανυπεράσπιστα ζώα γιά το χόμπυ του, την πλάκα του, την αρρώστεια του; Και πόσο ένοχες είναι οι τοπικές κοινωνίες που σιωπούν;
Αυτός ήταν ένας πετρίτης που κάποιο καθίκι θεώρησε πως βάζοντας τον στην σακαράκα του απέκτησε πρεστίζ. Στην Ελλάδα δεν περισεύουν οι πετρίτες. Ας επιβραβεύσουμε την μαγκιά του και ας τον αφήσουμε ατιμώρητο. Ελα μωρέ, ένα γεράκι ήταν μόνο...
Σκέφτομαι ότι αν κάποιος κυκλοφορούσε έτσι σε κάποια από τις Ευρωπαικές χώρες θα σηκωνόντουσαν και οι πέτρες. Γειά σου ρε Ελληνα Ευρωπαίε, γειά σου Ελλάδα λίκνο εσύ του πολιτισμού με την οικολογική ανάπτυξη και τις πράσινες μπίζνες. Ιδού το πρόσωπο σου!