Monday, January 26, 2009

Μεταλλεία Χαλκιδικής: μεταλλουργία όχι μόνο χρυσού, αλλά και μολύβδου, ψευδαργύρου και χαλκού προγραμματίζει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ!

Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

http://antigoldgreece.wordpress.com

 PPE  ppe

Η “ανάπτυξη” Ολυμπιάδας, Στρατωνίου και Σκουριών, σε χάρτη από την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΠΠΕ) της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και η σελίδα με το διάγραμμα ροής του προτεινόμενου εργοστασίου μεταλλουργίας. 

Τα “άλλα μέταλλα” που βγαίνουν από τη “Μονάδα καθαρισμού μετάλλων” εμφανίζονται για πρώτη φορά και δίνουν μια εντελώς νέα διάσταση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει η περιοχή. Το όλο σχέδιο έχει ήδη λάβει την προκαταρκτική έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς καμμία ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας!

“Όπως φαίνεται από την μεταλλευτική δραστηριότητα, τα διαπιστωμένα κοιτάσματα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποδίδουν συμπυκνώματα μολύβδου (Pb), ψευδαργύρου (Zn), χαλκού (Cu) και Αρσενοπυρίτη με σημαντικές περιεκτικότητες χρυσού (Au) και αργύρου (Ag). Η εμπορική αξιολόγηση της πώλησης των συμπυκνωμάτων δείχνει εμφανώς μια πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία από την περαιτέρω καθετοποίηση μέσω μεταλλουργικής διαδικασίας, πέραν βεβαίως της στρατηγικής παραγωγής καθαρών μετάλλων που αποτελεί εθνική επιδίωξη”!

Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΠΠΕ) της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. “Kαθετοποίηση της παραγωγής” σημαίνει παραγωγή καθαρών μετάλλων από τη μεταλλουργική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων, τα οποία μέχρι σήμερα πωλούνται στο εξωτερικό . Δηλαδή θα έχουμε μεταλλουργία μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, χρυσού και αργύρου, τις βαρύτερες βιομηχανίες που υπάρχουν στον κόσμο, όλες συγκεντρωμένες στη Β. Χαλκιδική - και φυσικά όλα αυτά θα γίνουν για λόγους “εθνικού συμφέροντος”! 

Χρειάστηκαν 15 χρόνια σκληρού κι ανυποχώρητου αγώνα από τους κατοίκους της Ολυμπιάδας και των γύρω περιοχών και επτά αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας για να ακυρωθεί το πρόγραμμα εξόρυξης, εμπλουτισμού και μεταλλουργίας χρυσού στην Ολυμπιάδα που κρίθηκε καταστρεπτικό για τη Χαλκιδική, τόσο από τους κατοίκους όσο και από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η νέα εταιρεία που ανέλαβε τα μεταλλεία Κασσάνδρας της Χαλκιδικής στο τέλος του 2003 επανέφερε την πρόταση εκμετάλλευσης του χρυσού της χρυσού Ολυμπιάδας - όμως το συνολικό της σχέδιο είναι πολύ μεγαλύτερο.

Η ΠΠΕ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (δηλαδή της EUROPEAN GOLDFIELDS) για το μεγαλεπήβολο “Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας” κατατέθηκε στα συναρμόδια Υπουργεία τους πρώτους μήνες του 2007. Έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και πιθανώς και από άλλα Υπουργεία, όμως έχει “κολλήσει” στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3010/2002), σε αυτό το στάδιο δεν προβλέπεται ούτε γνωμοδότηση της τοπικής κοινωνίας για το υπό έγκριση έργο, αλλά ούτε καν ενημέρωσή της.

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ…

Το “Επενδυτικό Σχέδιο” και η ΠΠΕ αφορούν και περιγράφουν τα δυο βασικά προγράμματα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: τις Σκουριές και το πρόγραμμα ”Ολυμπιάδα”, που συμπεριλαμβάνει και το  και το εν λειτουργία μεταλλείο κάτω από τη  Στρατονίκη (Μαύρες Πέτρες).

  • Το πρόγραμμα “Σκουριές” προβλέπει σε πρώτη φάση εξόρυξη 150 εκατ. τόνων (από τους συνολικούς 500 εκατ. τόνους) μεταλλεύματος χρυσούχου/χαλκούχου πορφύρη, στο οροπέδιο των Σκουριών στο όρος Κάκαβος. Η εξόρυξη θα γίνει επιφανειακά με κρατήρα (open pit) βάθους 400 και διαμέτρου 1200 μ. και υπόγεια για τα βαθύτερα τμήματα του κοιτάσματος. Μέχρι σήμερα η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ισχυρίζεται ότι δεν θα κάνει μεταλλουργία, ούτε χρυσού ούτε χαλκού, για το μετάλλευμα των Σκουριών, αλλά ότι θα πωλεί το παραγόμενο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού για μεταλλουργική επεξεργασία στο εξωτερικό.
  • Το πρόγραμμα “Ολυμπιάδα” αφορά στην κατασκευή ενός μεγάλου Μεταλλευτικού/Μεταλλουργικού κέντρου στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου/Στρατωνίου για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων από την Ολυμπιάδα, τη Στρατονίκη και όλα τα νέα κοιτάσματα που θα αποκαλύψει η συνεχιζόμενη έρευνα της εταιρείας. Στην Ολυμπιάδα θα εξορυχθούν υπογείως 11,5 εκατ. τόνοι μικτών θειούχων μεταλλευμάτων που θα μεταφέρονται στο νέο Μεταλλευτικό Κέντρο μέσω υπόγειας σήραγγας μήκους 8 χλμ.  Η σήραγγα αυτή που θα διατρυπά το προστατευόμενο από το πρόγραμμα NATURA 2000 Στρατονικό Όρος, θα χρησιμοποιηθεί και για την έρευνα νέων κοιτασμάτων και πιθανόν την εκμετάλλευση τους. Από τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος θα παράγονται συμπυκνώματα μολύβδου/αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη. Μόνο το τελευταίο, σύμφωνα με όσα έλεγε μέχρι τώρα η εταιρεία, θα θα υφίσταται μεταλλουργική επεξεργασία για την παραγωγή χρυσού.

Η επιλογή της μεθόδου μεταλλουργίας του χρυσού ήταν μια έκπληξη. Η επιλεχθείσα μέθοδος της “Ακαριαίας Τήξης” (flash smelting) της Φινλανδικής εταιρείας OUTOKUMPU χρησιμοποιείται διεθνώς σχεδόν αποκλειστικά στη μεταλλουργία του χαλκού και δευτερευόντως νικελίου, είναι δηλαδή ιδανική για μεταλλεύματα σαν τον χρυσούχο/χαλκούχο πορφύρη των Σκουριών. Ωστόσο στο Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ προτείνεται η εφαρμογή της  στους αρσενοπυρίτες της Ολυμπιάδας για την παραγωγή χρυσού, πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ σε βιομηχανική κλίμακα. Η ίδια η εταιρεία ομολογεί ότι “παρά τις δοκιμές που έχουν γίνει σε πιλοτική κλίμακα από την OUTOKUMPU, είναι μια καινουρια τεχνολογία που απαιτεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη”.

Το παράδοξο το είχε επισημάνει το “Παρατηρητήριο” εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Η εταιρεία αγόρασε την ”ακριβή” μέθοδο της “ακαριαίας τήξης” που όμως είναι αμφίβολης, ή έστω αναπόδεικτης, αποτελεσματικότητας για τα μεταλλεύματα για τα οποία την προορίζει. Την ίδια στιγμή η εταιρεία διατείνεται ότι θα αφήνει τα εκατομμύρια τόνων του  συμπυκνώματος χαλκού/χρυσού από τις Σκουριές, για τα οποία ΕΙΝΑΙ φτιαγμένη η μέθοδος, να πωλούνται σαν φτηνή πρώτη ύλη σε μεταλλουργίες του εξωτερικού!

Από επιχειρηματικής πλευράς, το “Επενδυτικό Σχέδιο” όπως προτεινόταν δεν έβγαζε νόημα… Ωστόσο, παρά την απλοϊκή προσπάθεια συγκάλυψης του γεγονότος ότι η μονάδα “ακαριαίας τήξης” θα χρησιμοποιηθεί ΚΑΙ  για μεταλλλουργία χαλκού, στην περιγραφή του εργοστασίου γίνεται σαφής αναφορά στο “στάδιο απομάκρυνσης του χαλκού!

ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΞΗΓΟΥΝ ΟΛΑ…

stratoniPPE H ΠΠΕ ξεκαθάρισε το τοπίο: στις εγκαταστάσεις της μεταλλουργίας θα υφίστανται επεξεργασία ΟΛΑ τα παραγόμενα συμπυκνώματα για την παραγωγή ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - χρυσού, αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου χαλκού. Η ΠΠΕ κάνει σαφές ότι η μεταλλουργία “θα μπορεί να αξιοποιήσει άμεσα ή με επεκτάσεις όσο το δυνατόν περισσότερα συμπυκνώματα μετάλλων”.

Το νέο Μεταλλευτικό/Μεταλλουργικό Κέντρο χωροθετείται στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου, μεταξύ των οικισμών Στρατωνίου και Στρατονίκης, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το όριο της περιοχής NATURA 2000 και 2,3 χλμ. από τη θάλασσα. Θα περιλαμβάνει ένα νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το εργοστάσιο μεταλλουργίας (χρυσού, χαλκού, μολύβδου, αργύρου, ψευδαργύρου και ότι άλλο προκύψει), κρυογενητικό εργοστάσιο οξυγόνου, εργοστάσιο θειϊκού οξέως και μονάδα πολυτίμων μετάλλων. 

Το βιομηχανικό συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης ένα νέο χώρο απόθεσης για τα επικίνδυνα απόβλητα του εμπλουτισμού και της μεταλλουργίας, χωρητικότητας 20 εκατ. τόνων, που θα δημιουργηθεί από ένα φράγμα  μήκους 600 μ. και ύψους 98 μ.! Για να δώσουμε μια αίσθηση του μεγέθους του φράγματος των 98 μέτρων,αν ήταν οικοδομή θα ήταν …ουρανοξύστης 33 ορόφων! 

ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Η “ακαριαία τήξη” είναι μια κλασική πυρομεταλλουργική μέθοδος. Τα συμπυκνώματα των μετάλλων καίγονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (1350 βαθμούς Κελσίου) και μετατρέπονται σε αέρια, σκωρία και μάτα, στην οποία εμπεριέχονται τα πολύτιμα μέταλλα.

Το βασικό μειονέκτημα των πυρομεταλλουργικών μεθόδων είναι η παραγόμενη αέρια ρύπανση, γι’ αυτό και είχαν απορριφθεί ολοκληρωτικά από τις προηγούμενες εταιρείες ΜΕΤΒΑ και TVX, ως οι πλέον επιβλαβείς και ανεξέλεγκτες.  Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τα “ευγενή” μέταλλα χρυσό και άργυρο, τα μεταλλεύματα της Χαλκιδικής περιέχουν θείο και αρσενικό σε πολύ υψηλές περιεκτικότητες (41% και 12% αντίστοιχα στο συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας), μόλυβδο, ψευδάργυρο, σίδηρο, κάδμιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο και άλλα βαρέα τοξικά μέταλλα. Από την καύση τους θα παράγεται μια τεράστια ποικιλία αέριων και σωματιδιακών χημικών ενώσεων, τις οποίες η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ υπόσχεται ότι με μαγικό τρόπο θα εξαφανίσει. 

Οι τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του θείου (SO2) που θα εκπέμπονται από την καμινάδα θα δεσμεύονται και θα οδηγούνται σε ειδικό εργοστάσιο για την μετατροπή τους σε θειϊκό οξύ (H2SO4).  Η  ετήσια παραγωγή των 450.000 τόνων θειϊκού οξέος (!)  θα μεταφέρεται με αγωγό στο Στρατώνι όπου θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές για φόρτωση. Θα “παράγονται” επίσης ετησίως 42.000 τόνοι αρσενικού (!!) που η εταιρεία προσπαθεί να πείσει ότι με μεθόδους εργαστηρίου θα μετατρέψει σε περιβαλλοντικά αβλαβή μορφή.

Το Στρατώνι μετατρέπεται σε λιμάνι βαριάς βιομηχανίας. Οι υφιστάμενες λιμενικές εξυπηρετήσεις Στρατωνίου περιλαμβάνουν στεγασμένη αποθήκευση 60.000 τόνων συμπυκνωμάτων και έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων χωρητικότητας 8.000 τόνων. Με την προγραμματιζόμενη αναβάθμιση, θα εξυπηρετούν ταυτόχρονα ένα πλοίο ξηρού φορτίου χύδην (bulk carrier) 61.000 τόνων και ένα υγρού φορτίου χύδην (θειϊκού οξέος), επίσης 61.000 τόνων. Ο λιμενοβραχίονας που θα κατασκευαστεί, όπως φαίνεται στο χάρτη της εταιρείας, θα έχει μήκος περίπου 500 μ. 

Με δεδομένη τη φυσική διαμόρφωση του Στρατωνίου, η παραλία Στρατωνίου και η ευρύτερη έκταση της θα μετατραπούν σε αποθηκευτικούς/λειτουργικούς χώρους εξυπηρέτησης των πλοίων που αναφέρθηκαν. Γίνεται προφανές ότι ο κόλπος Ιερισσού και οι ακτές του, θα απαξιωθούν τουριστικά και αλιευτικά, με τεράστια οικονομική ζημία για τους κατοίκους.

Με όσα αποκάλυψε η ΠΠΕ είναι πλέον φανερό ότι το “Επενδυτικό Σχέδιο” της EUROPEAN GOLDFIELDS για τη Χαλκιδική είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα μιλούσαμε για μεταλλουργία χρυσού ΜΟΝΟ από τα 11,5 εκατ. τόνους μεταλλεύματος της Ολυμπιάδας ΜΟΝΟ. Σήμερα μαθαίνουμε ότι θα γίνει μεταλλουργική επεξεργασία του συνόλου των μεταλλευμάτων από την Ολυμπιάδα, τις Σκουριές και τις Μαύρες Πέτρες αρχικά (περίπου 200 εκατ. τόνοι), και από τη Φισώκα, την Πιάβιτσα και τα άλλα διαπιστωμένα κοιτάσματα στη συνέχεια. Η μεταλλουργία θα γίνει για την απόληψη όχι μόνου χρυσού, αλλά και αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου και χαλκού, με δραματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.

Θεωρούμε ότι σε αυτό το “Επενδυτικό Σχέδιο” πρέπει να αντισταθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες. 

3 comments:

Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ said...

Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα η εκδίκαση της έφεσης του Δικηγόρου & Καθηγητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Γκουανταλαχάρα του Μεξικού Κωνσταντίνου Πλεύρη
δες σχετικά Εβραίοι, όλη η αλήθεια
http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_17.html
& Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙΙ
http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_5652.html
με εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας (εβραιολόι+Δημητράς)

Εξετάστηκαν κατά σειρά ο πρόεδρος του ΚΙΣ Κωνσταντινής & ο πρόεδρος & γραμματέας της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών με κάτι παράξενα ασιατικά ονοματεπώνυμα δύσκολο να συγκρατηθούν γι'αυτό & δε θα αναφερθούν προς αποφυγή λάθους.ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κ.Κώστα ΠΛΕΥΡΗ ΑΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΧΕ ΛΟΓΩ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΕΒΡΑΙΟ ΔΟΣΙΛΟΓΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι δεν ενέπιπτε στα πλαίσια της δίκης.
Όλοι πέρα από το ότι επαναλάμβαναν το ίδιο ποίημα ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ & ΤΙΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ ούτε σχολίασαν ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΛΜΟΥΔΙΚΕΣ ΣΦΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ & ΑΛΛΑΧΟΥ.
Το γερό πυροβολικό, ο χουντοαναθρεμμένος υιος Υπουργού της 7ετους κυβέρνησης των Συνταγματαρχών Δημητράς, εξετάστηκε στο τέλος. Με ύφος 10 καρδιναλίων ξεχνάει τον ρόλο του ως μάρτυρα & μιλάει ως αυτόκλητος συνήγορος (πανάσχετος με τη νομική επιστήμη) θέλοντας να ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ (ποιος? o χουντοαναθρεμμένος Δημητράς τους 5 Δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου για τις γνωμοδοτήσεις του ΟΗΕ & τη νομολογία της ΕΣΔΑ) για να λάβει την απάντηση από το Δικαστήριο:ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ, Η ΑΡΝΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (που παίζει από 66.000 Εβραίους νεκρούς σύμφωνα με έγγραφο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που έχει προσκομισθεί στη δίκη έως 60.000.000 που είχαν το θράσος να γράψουν Εβραίοι όταν τελείωναν τα δεκάδες δις των αποζημιώσεων από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, ολλανδικές & αμερικανικές ασφαλιστικές) ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ & ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (Εθνικοσοσιαλισμός/Ναζισμός,Κομμουνισμός, Φασισμός κλπ.) ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ. Στη συνέχεια είχε το θράσος να προσκομίσει στη δίκη 2 καταδικαστικές αποφάσεις εκκρεμών δικαστηρίων με την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες (η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ υπενθυμίζουμε ότι στη συγκεκριμένη δίκη έχει αθωωθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο για την αναδημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου ΕΒΡΑΙΟΙ, ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ διότι το δικαστήριο έκρινε ότι ούτε το βιβλίο καταδικάζεται εις ολόκληρον γι αυτό & κυκλοφορεί ελεύθερα & ότι ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Η ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ)Το δικάστηριο απέρριψε τις αποφάσεις που προσκόμισε ρίχνοντας του τις στη μούρη ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2472/1997 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΑΘΩΩΤΗΤΑΣ ΑΣΧΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΗΨΗΣ ΥΠΟΨΗ ΜΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΩΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ. Στη συνέχεια ο συνήγορος υπεράσπισης Βουλευτής του ΛΑΟΣ Θάνος Πλεύρης υπενθύμισε στο δικαστήριο ότι Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ Ν.927/79 ΕΙΝΑΙ Η ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της 07.01.2009 στην οποία ο Δημητράς ξεφτιλίστηκε στο δικαστήριο από την πανηγυρική αθώωση της εφημερίδας Α1 ΠΟΥ ΟΡΘΩΣ ΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΔΟΛΟΠΛΟΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΒΡΑΙΟΥΠΟΛΗ όπως την είχαν κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας συνεργαζόμενοι με τους Τούρκους.
Στα πλαίσια της εξέτασης αξιοπιστίας του μάρτυρα ο κ. Κώστας Πλεύρης έθεσε την εξής ερώτηση στο Δημητρά: ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΧΕ ΑΣΚΗΘΕΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΑΝ, ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ? για να λάβει την απάντηση ότι υπάρχει αθωωτική απόφαση.
Στη συνέχεια αναγνώρισε το δικαίωμα του Παρατηρητηρίου του να λέει τα Σκόπια ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & να αναγνωρίζει "μακεδονική & τουρκική μειονότητα" στην Ελλάδα ενώ μας υπενθύμισε ότι δεν λαμβάνει επιχορήγηση μόνο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ αλλά & τον πληρώνουμε & από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
Βρόντηξε & ούρλιαξε ο Δημητράς στην ερώτηση του συνηγόρου υιού Πλεύρη αν ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ SOROS για να λάβει την απάντηση στην αρχή ΟΧΙ & εν συνεχεία ΝΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.
Η συνέχεια την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στην αίθουσα Δ100Α του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών στον 4ο όροφο, του Εφετείου Αθηνών, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Κύριλλου Λουκάρεως & ώρα 09.00 με την υπενθύμιση του Δικαστηρίου ότι αν λάβει χώρα κάποια στάση εργασίας των Δικαστικών υπαλλήλων που λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες για κάποιες ώρες πχ 09-11 η δίκη θα ξεκινήσει με τη λήξη της στάσης πχ 11 αλλά ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.

Fan Club του Κωνσταντίνου Πλεύρη στο Facebook
http://en-gb.facebook.com/pages/-/24318104230

Το βιβλίο ΕΒΡΑΙΟΙ, ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

http://neos-forum.com/viewtopic.php?t=7749

οιΕβραίοι όλη η αλήθεια - Κωνσταντίνος Πλεύρης

μέρος 1ο http://scribd.com/doc/6355803/-1

μέρος 2ο
http://scribd.com/doc/6356487/-2

http://thepiratebay.org/torrent/4004610/Konstantinos_Plevris_-_Jews__The_Whole_Truth_(greek_language)

http://eleftheriskepsis.gr/product_info.php?products_id=2029

http://youtube.com/watch?v=d494zbv00YQ

http://video.google.com/videoplay?docid=-6229070629122885245
The Eternal Jew (Der Ewige Jude) - English dub.

http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_2874.html

phlou...flis said...

Τώρα που εγκαταστάθηκαν, δεν φεύγουν με τίποτε. Στο τέλος θα μαζέυουν και τις μύγες για να βγάζουν το ξύγκι, θα συνθλίβουν τις πέτρες για να βγάζουν νερό...'Ηταν να μην εγκατασταθούν

Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙV (finale) said...

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της έφεσης του Δικηγόρου & Καθηγητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Γκουανταλαχάρα (Universidad Autónoma de Guadalajara)του Μεξικού http://youtube.com/watch?v=sT6JTKTFL1E
δες σχετικά Εβραίοι, όλη η αλήθεια
http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_17.html
Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙΙ
http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_5652.html
& Εβραίοι, όλη η αλήθεια ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
http://makelio.blogspot.com/2009/01/blog-post_2874.html

ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤ' ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ.
Αυτό σημαίνει ότι ακυρώθηκαν όλες οι μαρτυρικές καταθέσεις & ξανακαλούνται οι πάντες σε νέα δικάσιμο με νέα σύνθεση στις 04.03.2009
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΒΡΑΙΟΛΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. Πλεύρη & το νομικό επιτελείο του ΠΟΥ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΑΠΕΙΛΗΣ ΒΟΜΒΑΣ

(παλιό το κόλπο της ΜΟΣΑΝΤ αλλά δεν έπιασε)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4/5 ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΑΒΕ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΘΟΥΝ ΟΙ 32 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΩΩΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2/3 ΑΠΟΦΑΣΗ.

Ως εκ τούτου μη δυνάμενος να λάβει γνώση των επιχειρημάτων της αθώωσης του από τη μειοψηφία του πρωτοβάθμιου δικαστήριου, ήρθε σε δυσμενή υπερασπιστική θέση στην κατ' έφεση δίκη που συνιστά ακυρότητα όλης της ουσίας της κατ΄ έφεση δίκης.

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ δημοσίως ΟΛΗ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 93 παρ.3 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ "Η γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά"

Μέχρι τα αυτιά έφτανε το χαμόγελο του κ. Πλεύρη με τους Εβραίους περίλυποι να ζητούν από το παρόν δικαστήριο (το οποίο οσφυοκαμπτούσε προκλητικά υπέρ της Χάβρας των Ιουδαίων ΜΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΥΠΟΨΗ την παριαβίαση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου ως όφειλε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας-ΚΟΙΝΩΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ) να είναι το ίδιο την Άνοιξη, για να λάβει την απάντηση ΟΤΙ ΡΙΞΕΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ.

Fan Club του Κωνσταντίνου Πλεύρη στο Facebook
http://en-gb.facebook.com/pages/-/24318104230

Το βιβλίο ΕΒΡΑΙΟΙ, ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
http://www.thermopilai.org/content/ilektronika-entypa

οιΕβραίοι όλη η αλήθεια - Κωνσταντίνος Πλεύρης
μέρος 1ο
http://scribd.com/doc/6355803/-1
μέρος 2ο
http://scribd.com/doc/6356487/-2

http://thepiratebay.org/torrent/4004610/Konstantinos_Plevris_-_Jews__The_Whole_Truth_(greek_language)

http://eleftheriskepsis.gr/product_info.php?products_id=2029

http://youtube.com/watch?v=d494zbv00YQ

http://video.google.com/videoplay?docid=-6229070629122885245
The Eternal Jew (Der Ewige Jude) - English dub.

http://makelio.blogspot.com/2009/01/v-finale.html